Forårsager mejeriprodukter akne?

Published:

Akne er en af de mest almindelige hudsygdomme i verden og rammer omkring 85 % af alle mennesker på et tidspunkt mellem 12 og 24 år. Men akne rammer ikke kun teenagere - det kan også fortsætte ind i voksenlivet.

Forårsager mejeriprodukter akne?

Når så mange mennesker rammes af akne, er det ikke underligt, at der er masser af myter om årsagerne. Mejeriprodukter er en af de fødevarer, der ofte får skylden for akneudbrud. Men er det at fjerne mælkeprodukter virkelig kuren mod klar hud?

I denne evidensbaserede guide dykker vi ned i videnskaben og forskningen for at finde svar:

Forårsager mælkeprodukter akne?

Vi vil dække:

 • Den foreslåede sammenhæng mellem mejeriprodukter og akne
 • Nøgleundersøgelser om mejeriprodukter og akne
 • Mejeriprodukter og hormonelle virkninger
 • Inflammation, insulin og akne
 • Tips til at ændre indtaget af mejeriprodukter for at få klar hud

Når du er færdig med denne guide, vil du forstå mejeriprodukters reelle indvirkning på akne - hvis nogen - ifølge forskningen.

Lad os starte med at forstå, hvorfor mejeriprodukter menes at forårsage akne i første omgang.

Den mistænkte forbindelse mellem mejeriprodukter og akne

Så hvordan blev mejeriprodukter beskyldt for at forårsage bumser? Der er et par hypoteser om mekanismer:

Mejeriprodukter påvirker hormoner. Mælk indeholder naturligt hormoner som insulin vækstfaktor 1 (IGF-1), samt androgener og progesteron. Nogle har mistanke om, at hormonerne i mejeriprodukter kan fremme akne.

Mejeriprodukter øger blodsukkeret. Kulhydraterne og sukkeret i mejeriprodukter øger blodsukkerniveauet, hvilket kan forværre akne.

Mejeriprodukter forårsager betændelse. Indholdet af aminosyrer i mejeriprodukter kan stimulere inflammation, som er forbundet med udvikling af akne.

Mælk indeholder aknefremkaldende antibiotika. Nogle mener, at spor af antibiotika, der gives til malkekøer, fremmer antibiotikaresistens og ubalance i tarmen, hvilket bidrager til akne.

Med så mange plausible sammenhænge er det nemt at skyde skylden for akne på mejeriprodukter. Men hvad siger forskningen egentlig?

Vigtige studier om mejeriprodukter og akne

Talrige studier har undersøgt sammenhængen mellem indtag af mejeriprodukter og akne. Lad os gennemgå nogle af de vigtigste beviser.

Observationsstudier

Nogle af de første undersøgelser af mejeriprodukter og akne var store observationsstudier. De analyserede forekomsten og sværhedsgraden af akne blandt mennesker med forskellige kostvaner.

I en undersøgelse af 47.355 kvinder havde de, der indtog mere fedtfattig mælk og skummetmælk som teenagere, en højere forekomst af akne som voksne. Indtag af sødmælk var ikke forbundet med forekomsten af akne hos voksne.

En anden stor undersøgelse af iranske unge og voksne viste, at dem med akne drak mere mælk. Det samlede indtag af mejeriprodukter var ikke forskelligt mellem akne- og kontrolgrupperne.

Selvom disse observationsstudier antyder en mulig sammenhæng, kan de ikke bevise årsag og virkning. Der var brug for mere grundige kliniske studier.

Interventionsstudier

Forskere har udført kliniske forsøg for direkte at teste, om begrænsning af mælkeprodukter forbedrer akne.

I en undersøgelse blev deltagerne randomiseret til at fjerne mejeriprodukter i en uge eller ikke foretage nogen kostændringer. Efter kun 7 dage oplevede den mælkefri gruppe en betydelig forbedring af akne sammenlignet med ingen ændring i kontrolgruppen.

I en anden undersøgelse fulgte forsøgspersonerne en diæt med lav glykæmisk belastning, der begrænsede mælk og højglykæmiske fødevarer, eller deres almindelige diæt. Gruppen med den lave glykæmiske belastning havde en større reduktion af akne efter 12 uger.

Generelt viser flere undersøgelser, at man får bedre akne, når man reducerer indtaget af mælkeprodukter:

 • En meta-analyse af 14 undersøgelser viste, at begrænsning af mælkeprodukter forbedrede akne betydeligt, især i alvorlige tilfælde.
 • Flere systematiske reviews konkluderede, at et begrænset indtag af mejeriprodukter er forbundet med forbedring af akne.
 • En anden meta-analyse rapporterede, at begrænsning af mælkeprodukter gav moderat forbedring af akne sammenlignet med kontrolgrupper.

Denne solide dokumentation viser, at begrænsning af mælkeprodukter hjælper med at reducere akne hos mange mennesker. Men hvordan? Lad os nu se nærmere på de hormonelle og inflammatoriske virkninger.

Mejeriprodukters effekt på hormoner

Som vi diskuterede tidligere, indeholder mejeriprodukter hormoner, der teoretisk set kan forværre akne. Men er der videnskabeligt belæg for det?

De fleste undersøgelser finder ingen signifikante ændringer i hormonniveauet, når man begrænser indtaget af mejeriprodukter. I undersøgelsen af eliminationsdiæten var der ingen forskel i testosteron, IGF-1 eller insulin mellem de mælkefri grupper og kontrolgrupperne.

En undersøgelse fandt dog lavere niveauer af IGF-1 og insulin efter 12 uger med en diæt med lav glykæmisk belastning, der begrænsede mælken.

Mejeriprodukter kan bidrage til hormonel akne hos nogle, men beviserne er generelt blandede. For de fleste mennesker spiller det sandsynligvis en større rolle i at udløse inflammation.

Mejeriprodukter, inflammation, insulin og akne

Stadig mere forskning peger på, at kronisk inflammation er med til at udvikle akne. Nøglemarkører for inflammation er forhøjede i hud med tendens til akne.

Så hvordan fremmer mejeriprodukter inflammation?

Som vi var inde på tidligere, øger mejeriprodukter blodsukkeret og insulinniveauet. Overskydende insulin kan udløse inflammation gennem komplekse cellulære veje.

Mejeriproteiner indeholder også aminosyrer som leucin, glutamin og arginin, der aktiverer mTORC1 - et proteinkompleks, der regulerer inflammation.

En undersøgelse viste, at blot 2 uger med en mælkefri diæt reducerede inflammationsmarkører som hsCRP. Eliminering af mælkeprodukter sænker også oxidativt stress, en anden årsag til akne.

Ved at begrænse mælkeprodukter undgår du inflammatoriske stigninger i blodsukker, insulin og mTORC1. Det er med til at forebygge inflammatoriske akne-læsioner.

Tips til at ændre indtaget af mejeriprodukter for at få klar hud

Forskningen viser overbevisende, at begrænsning af mælkeprodukter kan forbedre akne, primært ved at reducere inflammation.

Men det er ikke sikkert, at du behøver at fjerne mejeriprodukter helt. Her er nogle tips til at modificere dit indtag:

 • Begræns indtaget af mælk. Da skummet- og fedtfattig mælk er stærkest forbundet med akne, bør du minimere indtaget af almindelig mælk.
 • Nyd yoghurt og ost. Fermenterede mejeriprodukter som yoghurt og lagrede, hårde oste indeholder mindre sukker. Hold dig til almindelige, usødede varianter.
 • Pas på portionsstørrelserne. Selv hvis man vælger mildere mejeriprodukter, kan små til moderate mængder være bedst for hud med tendens til akne.
 • Overvej probiotiske kosttilskud. Hvis du begrænser/udelukker mælkeprodukter meget, kan probiotiske kosttilskud hjælpe med at bevare tarmens sundhed.
 • Genintroducer mejeriprodukter med omtanke. Efter et forsøg med at fjerne mælkeprodukter skal du langsomt genintroducere dem for at finde din tolerancetærskel uden opblussen.

Som med enhver anden kostændring skal du først tale med din læge eller hudlæge, hvis du overvejer at begrænse indtaget af mælkeprodukter mod akne. Følg dine hudforandringer og eventuelle problemer med kostrestriktioner.

Bundlinjen: Hvor stærk er forbindelsen mellem mejeriprodukter og akne?

Så tilbage til vores oprindelige spørgsmål:

Forårsager mælkeprodukter akne?

Selvom forskningen ikke endegyldigt kan bevise, at mejeriprodukter forårsager akne, tyder meget på, at de bidrager til udbrud hos mange mennesker.

Flere undersøgelser viser, at et lavt eller intet indtag af mejeriprodukter forbedrer akne, især i svære tilfælde. Mejeriprodukter fremmer sandsynligvis akne ved at øge blodsukker, insulin og inflammation.

Mejeriprodukter ser dog ikke ud til at forværre akne hos alle. Forholdet er sandsynligvis afhængigt af individuelle faktorer som:

 • Hvor tilbøjelig din hud er til at blive betændt
 • Tilstedeværelse af fødevareoverfølsomhed/intolerans
 • Din tarmsundhed og dit mikrobiom
 • Dit sædvanlige indtag af mejeriprodukter - mængde og type

For dem, der kæmper med inflammatorisk og cystisk akne, som ikke reagerer på standardbehandling, kan et forsøg med eliminering af mælkeprodukter give betydelige forbedringer i hudens klarhed.

Så selvom mælkeprodukter ikke er årsagen til akne i sig selv, kan det være en effektiv strategi at begrænse indtaget - især af mælk - hvis du oplever, at det udløser udbrud. Men er det det værd for din hud med tendens til bumser at begrænse indtaget af mælkeprodukter?

Jeg håber, at denne evidensbaserede guide har været et nyttigt udgangspunkt for at beslutte, om man skal reducere eller fjerne mælkeprodukter fra sin kost for at forbedre akne.

Som altid skal du arbejde tæt sammen med din sundhedsplejerske for at finde frem til de bedste kost- og livsstilsændringer for dine hudmål. Ved at prøve dig frem kan du finde ud af, om og hvordan en justering af dit indtag af mælkeprodukter påvirker din akne.

Forårsager mejeriprodukter akne? En FAQ om beviserne

Akne er en udbredt hudsygdom, som næsten alle døjer med på et eller andet tidspunkt. Når så mange rammes af akne, er det forståeligt, at folk gerne vil finde ud af, hvad der forårsager udbrud.

Mejeriprodukter er en af de fødevarer, der ofte får skylden for akne. Men hvad siger forskningen egentlig om mejeriprodukters effekt på huden?

Nedenfor har vi samlet en FAQ om beviserne for sammenhængen mellem mælkeprodukter og akne. Læs videre for at få videnskabeligt underbyggede svar på almindelige spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor tror folk, at mejeriprodukter forårsager akne?

Der er et par grunde til, at mejeriprodukter beskyldes for at udløse udbrud:

 • Mælk indeholder hormoner som insulin vækstfaktor 1 (IGF-1), androgener, østrogen og progesteron, der kan fremme akne.
 • Mejeriprodukter øger blodsukkeret og insulinen, hvilket kan forværre akne.
 • Indholdet af aminosyrer kan stimulere de inflammatoriske processer, der er forbundet med akne.
 • Antibiotika, der gives til malkekøer, kan bidrage til bakteriel ubalance, der forårsager akne.

Så i teorien kan mejeriprodukter påvirke flere faktorer - hormoner, inflammation og tarmsundhed - som menes at have indflydelse på akne. Men er teorien bakket op af robuste beviser?

Hvad siger forskningen om mejeriprodukter og akne?

Overordnet set tyder en voksende mængde forskning på, at indtagelse af mejeriprodukter er forbundet med udbredelsen og sværhedsgraden af akne. Beviserne er dog blandede.

Tidlige observationsstudier fandt sammenhænge mellem mælkeforbrug og akne. Men på grund af begrænsninger kunne de ikke bevise årsag og virkning.

På det seneste har adskillige kliniske forsøg testet diæter, hvor man udelukker mælkeprodukter. Disse studier giver stærkere beviser for en årsagssammenhæng mellem mælkeprodukter og akne:

 • Flere undersøgelser har vist en signifikant forbedring af akne efter en mælkefri diæt i en uge til 12 uger.
 • Systematiske gennemgange og metaanalyser konkluderer konsekvent, at begrænsning af mælkeprodukter hjælper med at forbedre akne, især alvorlige tilfælde, der ikke reagerer på standardbehandling af akne.

Nogle få kliniske forsøg fandt dog ingen signifikant forskel i akne mellem diæter med højt og lavt indhold af mælkeprodukter.

Så for at opsummere viser de fleste, men ikke alle undersøgelser, at begrænsning af mælkeprodukter gavner hud med tendens til akne.

Hvordan er det lige, at mejeriprodukter fremmer akne?

Det er usandsynligt, at mejeriprodukter alene forårsager akne. Den mest underbyggede teori er, at mejeriprodukter udløser inflammatoriske processer, som forværrer udbruddene.

Specifikt øger mejeriprodukter blodsukkeret, insulin og insulinvækstfaktor 1 (IGF-1). Overskydende insulin øger inflammatorisk aktivitet og overudskillelse af hudolier - begge dele bidrager til akne.

Visse mejeriproteiner aktiverer også inflammatorisk signalering gennem mTORC1-veje. Flere undersøgelser har vist, at begrænsning af mælkeprodukter reducerer systemisk inflammation og hudinflammation.

Mejeriprodukter kan påvirke hormonerne, men de fleste studier finder ikke signifikante hormonelle ændringer, hvis man begrænser indtaget af mejeriprodukter alene. For nogle personer kan mejeriprodukter også spille en mindre hormonel rolle.

Er alle mejeriprodukter lige dårlige for akne?

Nej, nogle mejeriprodukter virker mere aknefremmende end andre. De fleste undersøgelser peger på mælk som den største synder:

 • Højere indtag af fedtfattig mælk og skummetmælk er forbundet med mere voksenakne.
 • Sødmælk er ikke forbundet med øget forekomst af akne.
 • Kun få studier analyserer yoghurt eller ost specifikt. Som fermenterede produkter kan de være mindre inflammatoriske.

Da mælk øger blodsukkeret mere dramatisk end andre mejeriprodukter, udgør det sandsynligvis den største risiko for inflammatorisk, hormonel akne.

Skal man helt droppe mælkeprodukter, hvis man har akne?

Du behøver ikke nødvendigvis at droppe mejeriprodukter 100 %, hvis du har en hud med tendens til akne. Her er nogle tips til at ændre indtaget på en hensigtsmæssig måde:

 • Fokuser på at reducere mælkeindtaget, da det er mest forbundet med akne.
 • Hold dig til mildere fermenterede mejeriprodukter som yoghurt og lagrede oste.
 • Hold øje med portionsstørrelserne, selv når du vælger mindre inflammatoriske mejeriprodukter.
 • Prøv probiotiske kosttilskud, hvis du er meget restriktiv med mælkeprodukter.
 • Genintroducer langsomt mælkeprodukter for at finde dit toleranceniveau.

Arbejd sammen med din hudlæge eller diætist for at afgøre, om begrænsning af mælkeprodukter kan forbedre din akne. De kan hjælpe med at overvåge eventuelle kostændringer.

Hvad skal du gøre, hvis mælkeprodukter ser ud til at forværre din akne?

Hvis du har mistanke om, at mejeriprodukter kan bidrage til dine udbrud, kan du prøve at fjerne dem i 2-6 uger under lægelig overvågning.

Vær opmærksom på ændringer i din hud, og dokumenter med fotos. Genintroducer mælkeprodukter langsomt, mens du holder øje med opblussen.

Diskuter også andre kost- og livsstilsændringer med din sundhedsplejerske. Begrænsning af mælkeprodukter fungerer bedst sammen med generelle antiinflammatoriske vaner.

Kan mælkeprodukter nogensinde forbedre akne?

Selvom mange med akne har gavn af at skære ned på mælkeprodukter, er det ikke alle, der får en klarere hud efter at have droppet mælkeprodukterne.

I nogle tilfælde kan mejeriprodukter stadig tolereres fint eller endda være nyttige. For eksempel indeholder yoghurt og ost probiotika, som støtter tarmens og hudens sundhed.

Virkningen afhænger sandsynligvis af den enkelte. Hvis mejeriprodukter ikke er en problematisk fødevare for dig, kan du trygt beholde dem i din kost eller endda få gavn af dem.

Hvad skal man spise i stedet, hvis man fjerner mælkeprodukter?

For at erstatte vigtige næringsstoffer som kalcium, protein og probiotika skal du lægge vægt på disse fødevarer i stedet for mejeriprodukter:

 • Ikke-mejerimælk (soja, mandel, havre osv.)
 • Bladgrøntsager som grønkål, spinat og palmekål
 • Bønner, linser, tofu, tempeh, edamame
 • Nødder og frø
 • Beriget yoghurt uden mælkeprodukter
 • Kalkholdig tofu
 • Fiskekonserves med ben som f.eks. sardiner
 • Fermenterede, probiotiske fødevarer som kimchi, pickles og natto

Hvis man spiser flere antiinflammatoriske fødevarer som fed fisk, frugt og grøntsager, kan det yderligere hjælpe med at forbedre akne.

Takeaway

Forskning tyder på, at indtagelse af mejeriprodukter - især mælk - bidrager til opblussen af akne hos mange mennesker med tendens til udbrud. Prøv at fjerne mælkeprodukter i et par uger under lægelig overvågning for at se, om din hud bliver bedre.

Mejeriprodukter forværrer dog ikke akne hos alle. Arbejd sammen med din læge eller hudlæge for at finde ud af, om det kan gavne netop din hud med tendens til bumser at begrænse indtaget af mejeriprodukter.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder