Generelle brugsbetingelser og -vilkår for webstedet samt Generelle forretningsvilkår og -betingelser for Cibdol BV (B&V'er).

Brug nogle få minutter på at læse de følgende Generelle brugsbetingelser og -vilkår for webstedet samt Generelle forretningsvilkår og -betingelser Cibdol BV (“Cibdol” eller “vi”) (“B&V'er”).
Disse betingelser og vilkår indeholder vigtige oplysninger, der er relevante for dig som bruger af vores websted og som køber af vores produkter og gælder for alle produkter, der er brugt eller købt fra vores websted. Dette websted og alle relaterede tjenester er udtrykkeligt underlagt accept af disse Generelle betingelser og vilkår. Ved at bruge vores websted, købe produkter eller ved at bruge nogen af vores tjenester, accepterer du automatisk disse Generelle betingelser og vilkår, herunder eventuelle fremtidige ændringer, der gøres tilgængelige ved offentliggørelse på vores websted eller meddeles på nogen anden måde. Cibdol tilbyder udelukkende adgang til dette websted og dets produkter og tjenester på grundlag af din accept af B&V'er'erne. Hvis du ikke accepterer B&V'erne, har du ikke ret til at gøre brug af vores hjemmeside eller tjenester eller til at erhverve produkter fra os. Eventuelle uoverensstemmelser i fortolkningen af disse B&V'ere må ikke bruges mod Cibdol.

1. Anvendelse af de Generelle vilkår og forretningsbetingelser (B&V'er)


1.De nuværende Generelle vilkår og forretningsbetingelser (B&V'er) gælder for brugen af ​​Cibdol-webstedet (cibdol.com og eventuelle relaterede underdomæner: “websted”) og alle produkter, tilbud, leveringer og tjenester fra Cibdol og alle andre aftaler, der er indgået med eller på vegne af Cibdol, for så vidt som intet andet er skriftligt aftalt.

2. Ved at bruge webstedet og bestille produkter eller bruge tjenester via dette websted udsteder kunden ("kunden" eller "du") automatisk godkendelse til Cibdol af den seneste relevante version af de nuværende B&V'er.

3. Alt indhold, der offentliggøres på Cibdol-webstedet (inklusive logoer, brands, ophavsret osv.), er Cibdols intellektuelle ejendom og må ikke distribueres, ændres eller bruges på anden måde, uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Cibdol .

4. Ved at bruge webstedet og acceptere disse B&V'er erklærer du, at du er myndig i det land, hvor du bor, og at erhvervelsen og brugen af ​​vores produkter eller tjenester er lovlige på dit opholdssted eller på deres bestemte destination. Det er udelukkende kundens ansvar at sikre, at dette krav overholdes, og Cibdol frafalder behørigt ethvert ansvar i denne henseende.

5. Vi forbeholder os retten til at nægte indgåelse af en aftale eller levering af tjenester til enhver tid uden at angive årsager.

2. Generel information og tilbuddet om produkter og tjenester


1. Alle oplysninger på webstedet, eller i andre skriftlige dokumenter fra Cibdol, er udarbejdet med størst mulig omhu. Cibdol er imidlertid ikke i stand til at garantere, at alle sådanne oplysninger er korrekte, komplette og eller ajourførte. Cibdol forbeholder sig retten til at ændre enhver information på webstedet eller i andre skriftlige dokumenter uden forudgående varsel. Du bekræfter, at det er dit ansvar at kontrollere alle oplysninger for eventuelle ændringer.

2. Al information leveret af Cibdol på vores hjemmeside eller på anden måde om vores produkter og tjenester er udelukkende beregnet til at give generel information og må ikke betragtes som repræsentativ medicinsk viden eller rådgivning. Enhver beslutning, der træffes af kunden om brugen af vores produkter og tjenester, baseret på information leveret af Cibdol, er underlagt kundens personlige ansvar og skal være på kundens egen risiko.

3. Cibdol forbeholder sig retten til når som helst, og uden at påtage sig ansvar over for kunder eller tredjepart at ændre de leverede produkter og tjenester samt fjerne produkter og tjenester fra vores sortiment.

4. På vores hjemmeside kan Cibdol lejlighedsvis udstede særlige tilbud vedrørende vores produkter og tjenester. Vi forbeholder os ret til at ændre, begrænse eller helt tilbagetrække sådanne tilbud efter vores egen vurdering.

5. Vi forbeholder os desuden retten til, men det er ikke påkrævet, med forbehold for vores egen vurdering og uden at give nogen grund, til enhver tid at begrænse eller fuldstændigt stoppe salget af produkter eller levering af tjenester til en individuel kunde, tredjepart eller i individuelle lande eller regionale jurisdiktioner.

6. Vi er ikke i stand til at garantere, at vores websted og tjenester kan leveres uden afbrydelser og helt fejlfrit. I tilfælde af tab af tjeneste eller afbrydelser vil Cibdol kontakte kunden for at identificere en passende løsning.

3. Registrering, brugerkonto og personlige oplysninger


1. For at afgive en ordre på webstedet skal kunden først oprette en konto via registreringssiden. Under registreringsprocessen bliver kunden bedt om at vælge et passende brugernavn og en adgangskode. Brugernavn og adgangskode skal håndteres med streng fortrolighed af kunden. Cibdol er ikke ansvarlig for misbrug af registreringsoplysninger og antager, at den person, der bruger vores websted, er den registrerede kunde.

2. Cibdol og dets ansatte vil aldrig bede dig om din adgangskode. Hvis du har mistanke om, at dine registreringsoplysninger er faldet i de forkerte hænder, skal du straks ændre dine registreringsoplysninger.

3. Som kunde forpligter du dig til at sikre, at alle kontooplysninger er korrekte og ajourførte. Cibdol påtager sig intet ansvar for forsinkelser eller yderligere omkostninger forårsaget af forkerte eller unøjagtige oplysninger fra kunden.

4. Alle personlige oplysninger om kunden behandles og beskyttes af Cibdol som beskrevet i vores Erklæring om databeskyttelse. Erklæring om databeskyttelsesformularerne er en integreret del af vores B&V'er. For yderligere information, bedes du læse vores bestemmelser om databeskyttelse.

4. Etablering og indgåelse af en aftale på webstedet


1. Præsentation af produkter på webstedet kan ikke betragtes som et tilsagn fra Cibdol om at indgå en købsaftale. Da produkter ikke nødvendigvis er tilgængelige på lageet hele tiden, kan kunden ved at afgive en ordre ikke øjeblikkeligt indgå en købsaftale.

2. Ved indsendelse af din ordre bliver ordren bindende og forbliver bindende i en periode på 7 arbejdsdage. En enkel bekræftelse af modtagelsen af ​​ordren fra Cibdol repræsenterer ikke indgåelsen af ​​en aftale.

3. Selvom vi vil gøre alt for at sikre, at alle oplysninger og specifikationer på vores websted eller andre skriftlige dokumenter er korrekte, kan der opstå fejl og mangler. Vi forbeholder os ret til at rette disse, som vi finder passende, og til at opdatere eller annullere en ordre, der er eller kan blive påvirket af sådanne rettelser.

4. Der indgås en aftale mellem Cibdol og dig selv, så snart de bestilte produkter er sendt til dig. Cibdol forbeholder sig retten til helt eller delvis at afvise oprettelsen af ​​en aftale uden at angive en grund.

5. I tilfælde af at en kundeordre annulleres, begrænses eller suspenderes, vil Cibdol gøre enhver rimelig indsats for at kontakte kunden og forklare situationen.

5. Priser og betalingsbetingelser


1. Alle priser, der er angivet af Cibdol på dets websteder og i andre skriftlige dokumenter er inklusive lovpligtig moms. Alle omkostninger inkluderet i prisen er tydeligt angivet. Yderligere omkostninger, der kan opstå, vil blive angivet separat og skal betales af kunden.

2. Produkter sendes af Cibdol Netherlands BV med base i Handelsweg 1A, Sint-Oedenrode, Holland (“Cibdol Netherlands”). Kunden er ansvarlig for eventuelle told-, importomkostninger og afgifter. Cibdol har ingen indflydelse på sådanne yderligere omkostninger og er ikke i stand til at afgive nogen erklæringer om omkostningsniveauet. For yderligere information, kontakt venligst dine toldmyndigheder på destinationsstedet.

3. Købsprisen skal betales på forhånd af kunden og forfalder ved indgåelsen af ​​aftalen. Produkterne ikke blive leveret til kunden, før den fulde købspris er modtaget. I tilfælde af forsinket betaling kan Cibdol trække sig ud af aftalen uden at give nogen forlænget betalingsfrist.

4. De betalingsmetoder, vi har accepteret, er specificeret på webstedet. Vi forbeholder os ret til at ændre disse metoder til enhver tid efter eget skøn.

6. Levering


1. Generelt vil produkter blive leveret til den leveringsadresse, der er angivet af dig inden for 2 til 5 arbejdsdage efter bestilling, i det omfang de pågældende produkter er fuldt tilgængelige. I tilfælde af levering til visse lande kan der være en længere leveringstid; se venligst vores hjemmeside for yderligere information. Alle leveringsbetingelser er juridisk uforpligtende, og manglende overholdelse giver dig ikke ret til at trække dig ud af aftalen.

2. Hvis Cibdol ikke er i stand til at levere, må du først tillade os en forlængelse på mindst 20 arbejdsdage, hvor vi stadig kan opfylde aftalen, før du har ret til at trække dig ud af aftalen. I det tilfælde af, at du trækker dig ud af aftalen, refunderer Cibdol ikke mere end købsprisen. Alt ansvar for yderligere kompensation for forsinket eller mislykket levering er udelukket.

3. Kunden skal acceptere delleveringer, hvis for eksempel en del af de bestilte produkter ikke længere er tilgængelige eller kun kan leveres på et senere tidspunkt.

4. Opfyldelsesstedet er det sted, hvor produkterne afleveres af Cibdol Holland til den nederlandske posttjeneste (eller et andet transportfirma). Fordele og risici overføres til kunden ved afsendelse af sådanne produkter. Cibdol er ikke ansvarlig for tab eller skade af produkter under transport.

7. Garanti og returret


1. Cibdol garanterer mangler ved de købte produkter i henhold til bestemmelserne i den schweiziske forpligtelseskode (OR). Kunden er forpligtet til at inspicere produkterne umiddelbart efter deres modtagelse og underrette Cibdol behørigt skriftligt om eventuelle mangler inden for 7 dage; Ellers betragtes produkterne som godkendte. Skjulte fejl skal også meddeles Cibdol skriftligt inden for 7 dage, efter de blev fundet.

2. Alle produkter fra Cibdol er baseret på naturlige produkter og er underlagt naturlig variation. For eventuelle afvigelser (i farve, lugt, smag osv.) giver vi ingen garantier.

3. Alle produkter tilbydes i den nuværende tilstand. Afvigende billeder, information om eller beskrivelser af produkter på webstedet eller i andre skriftlige dokumenter fra Cibdol kan ikke betragtes som garanti for særlige egenskaber.

4. Defekte produkter skal returneres til Cibdol Holland for inspektion på adressen Nobelweg 5, 5482NN, Schijndel, Holland. Cibdol har retten til enten at levere udskiftningsprodukter eller til at tilbagebetale købsprisen. I tilfælde af tilbagebetaling af købsprisen refunderes import, told og afgifter ikke. Cibdol er ikke ansvarlig for tab, som kunden har lidt på grund af defekte produkter. I henhold til artikel 210, afsnit 1 i forpligtelseskode (OR), er krav under garanti underlagt en tidsfrist på to år.

5. Hvis du ikke er tilfreds med din ordre, har du ret til at returnere produkterne til Cibdol Holland inden for 14 dage efter modtagelse af produkterne. Kontakt kundeserviceafdelingen i god tid. Om muligt skal produkterne returneres forseglede, uåbnede, ubrugte, ubeskadede og i deres originale emballage. Så snart vi har modtaget de returnerede produkter, og betingelserne for returnering er opfyldt, får du tilbagebetalt købsprisen; returomkostninger refunderes ikke.

8. Udelukkelse af ansvar


1. Så vidt det er juridisk muligt, skal alt ansvar for Cibdol, eller ethvert selskab tilknyttet Cibdol, juridisk udelukkes for tab eller andre personskader, som kunden har lidt på grund af eller i forbindelse med indgåelsen af ​​købsaftalen, levering eller brug af produkter og tjenester fra Cibdol.

2. Kunden er enig i, at brugen af ​​de produkter og tjenester, der leveres af Cibdol, skal ske på kundens egen risiko.

9. Kundeservice


I tilfælde af spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende vores produkter og tjenester, bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling via telefon eller e-mail (kontaktoplysninger på hjemmesiden). Cibdol vil gøre enhver rimelig indsats for at kontakte dig inden for 1 arbejdsdag.

10. Ændringer af de Generelle forretningsvilkår og -betingelser (B&V'er)


Vi forbeholder os retten til at ændre eller supplere B&V'erne på ethvert tidspunkt uden forudgående meddelelse. B&V'erne offentliggøres i den nyeste version på vores websted eller meddeles i anden form.

11. Afsluttende bestemmelser


1. Hvis nogle af bestemmelserne i disse B&V'er er eller bliver helt eller delvis ineffektive, forbliver gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser ikke påvirket. I stedet for alle ineffektive bestemmelser indføres effektive bestemmelser, der så tæt som muligt svarer til parternes oprindelige intention.

2. Aftalen mellem Cibdol, kunden og disse B&V'er er udelukkende underlagt materiel schweizisk lov for udelukkelse af reglerne om lovkonflikt. Anvendelse af De Forenede Nationers salgskonvention (CISG) er specielt udelukket.


Produktfinder