Øger omega-3 udholdenheden?

Published:

Udholdenhed refererer til at have et energiniveau, der gør det muligt at præstere fysisk og mentalt uden overdreven træthed. Mange mennesker tager omega-3-fiskeolietilskud for at forbedre udholdenheden til sport, træning og daglige aktiviteter.

Men kan omega-3-fedtsyrer virkelig hjælpe med at øge udholdenhed og kondition?

Nedenfor analyserer vi evidensen for omega-3 og deres effekt på energi, atletisk præstation, muskelfunktion og fysisk udholdenhed.

Øger omega-3 udholdenheden?

Hvorfor udholdenhed betyder noget for helbredet

Udholdenhed giver dig evnen til at gennemføre daglige opgaver, sport og træning uden at blive alt for træt. Det giver dig mulighed for at præstere ved højere intensitet i længere perioder.

God udholdenhed afhænger af:

 • Effektiv udnyttelse af ilt
 • Muskelbrændstof og effektivitet
 • Blodgennemstrømning og cirkulation
 • Mitokondriel energiproduktion
 • Hormoner som testosteron
 • Aktivering af nervesystemet
 • Funktion af røde blodlegemer
 • Elektrolyt- og næringsstofbalance

Dårlig udholdenhed bidrager til hurtig træthed, nedsat ydeevne og langsommere restitution efter træning. Det gør det også mere udfordrende at udføre det daglige fysiske arbejde.

At opbygge sin udholdenhed giver en lang række sundheds- og præstationsfordele. Kan omega-3 spille en rolle? Lad os analysere beviserne.

Hvordan kan omega-3 øge udholdenheden?

Omega-3-fedtsyrer som EPA og DHA har flere gavnlige virkninger, der kan hjælpe med udholdenhed og fysisk udholdenhed:

Forbedrer blodgennemstrømningen - Omega-3 øger vasodilatationen og blodgennemstrømningen til de arbejdende muskler. Det giver mere ilt og flere næringsstoffer, så trætheden forsinkes.

Optimerer de røde blodlegemer - Omega-3 hjælper med at regulere de røde blodlegemers produktion, fleksibilitet og evne til at transportere ilt.

Reducerer inflammation - Omega-3-fedtsyrernes antiinflammatoriske virkning begrænser muskelskader og ømhed, som kan svække udholdenheden.

Forbedrer mitokondrierne - Omega-3 optimerer mitokondriefunktionen og energiproduktionen i cellerne.

Øger muskeleffektiviteten - Omega-3 bliver inkorporeret i sarcolemma-cellemembraner for at forbedre muskelsammentrækninger.

Øger restitutionen - Omega-3 giver hurtigere restitution efter træning, så du kan træne og konkurrere oftere.

Forbedrer VO2 max - Nogle undersøgelser viser, at omega-3 øger VO2 max - den maksimale ilt, din krop kan udnytte under intens træning.

Gennem disse vidtrækkende mekanismer kan opretholdelse af en tilstrækkelig omega-3-status hjælpe med at opbygge udholdenhed til enhver aktivitet, der kræver vedvarende kraftudfoldelse og træthedsresistens.

Viser undersøgelser, at omega-3 øger udholdenhed og styrke?

Mange studier har analyseret effekten af omega-3-tilskud på træningspræstation, udholdenhed og markører for udholdenhed hos atleter, aktive personer og stillesiddende voksne.

Her er et sammendrag af de vigtigste resultater:

 • De fleste undersøgelser viser en stigning i iltoptagelse og VO2 max med omega-3-tilskud. Det viser en evne til at optage og udnytte mere ilt til energi, hvilket forbedrer den aerobe kapacitet.
 • Omega-3 viser sig konsekvent at reducere hjertefrekvensen og iltforbruget under træning. Når man har brug for mindre ilt til den samme træningsintensitet, forbedrer man effektiviteten.
 • Flere studier rapporterer om forbedringer i peak power, tid til udmattelse og generel træningskapacitet, hvilket tyder på øget udholdenhed ved intense anstrengelser.
 • Nogle få studier viser en reduktion i oplevet anstrengelse og muskelømhed i dagene efter træning, hvilket indikerer en bedre restitution efter træning med omega-3.
 • Nogle velkontrollerede forsøg viser dog ingen signifikante ergogene effekter på præstationsevnen eller VO2 max med omega-3.

Samlet set ser omega-3 ud til at give beskedne, men målbare fordele i forbindelse med iltudnyttelse, træningseffektivitet, vedvarende kraft og restitution efter træning - som alle kan bidrage til forbedret udholdenhed.

Hvorfor kan omega-3 ikke øge udholdenheden hos nogle mennesker?

Mens mange undersøgelser viser positive effekter på præstationsevnen og stamina-relaterede markører, viser nogle undersøgelser neutrale eller ubetydelige resultater med omega-3-tilskud. Årsagerne til de inkonsekvente resultater kan være:

 • Utilstrækkelig omega-3-dosering i nogle studier
 • Korte undersøgelser af under 8 ugers varighed
 • Kun brug af ikke-atleter eller meget elitære atleter
 • Manglende standardisering af kost og motion
 • Dårligt optagelige former som ethylestere anvendt i nogle forsøg
 • Stor interindividuel variation i respons på omega-3
 • Vanskeligheder med at opdage små ydelsesforbedringer uden præcise direkte race-målinger

Veldesignede forsøg, der kontrollerer for disse faktorer, kan hjælpe med at afklare størrelsen af den ergogene effekt, som omega-3 virkelig giver.

Er højdosis omega-3 sikkert for træningspræstationen?

Menneskelige studier, der evaluerer fiskeolie til træningspræstation og udholdenhedsforøgelse, bruger typisk mængder på:

 • 1.000 - 2.000 mg EPA/DHA dagligt til fritidsatleter
 • Op til 4.000 mg EPA/DHA dagligt til eliteudøvere

Disse doser er veltolererede af de fleste mennesker, med gastrointestinale bivirkninger som den mest almindelige klage. For at minimere risici:

 • Tag fiskeolie sammen med mad for at forebygge fordøjelsesbesvær.
 • Start med lavere doser og øg langsomt over 4 uger.
 • Del dosis op i mindre portioner i løbet af dagen

Derudover kan omega-3 forlænge blødningstiden ved meget høje doser på over 4 gram om dagen. Dette er sandsynligvis kun et problem for dem, der allerede tager blodfortyndende medicin eller har koagulationsforstyrrelser.

For ellers raske voksne synes de niveauer af omega-3, der i forskningen har vist sig at forbedre udholdenhed og ydeevne, at være ganske sikre. Alligevel bør du konsultere din læge, før du prøver en høj dosis fiskeolie.

Bør jeg tage omega-3 for at øge udholdenhed og styrke?

Som konklusion tyder forskningen på, at omega-3-tilskud kan give et lille, men gavnligt løft i stamina-relaterede markører som VO2 max, ilteffektivitet, vedvarende kraftudfoldelse, restitution efter træning og inflammation.

Effekterne er dog inkonsekvente på tværs af undersøgelser og giver sandsynligvis ikke en alt for dramatisk ergogen effekt i sig selv.

Men de potentielle fordele for udholdenheden kombineret med omega-3's positive effekt på det generelle helbred gør dem til et klogt kosttilskud for aktive personer og atleter, der ønsker at forbedre præstation og restitution på en sikker måde.

For dem, der dyrker intens udholdenhedstræning, er omega-3 en enkel, naturlig præstationsfremmer med få ulemper, som kan give dig en konkurrencemæssig fordel, når den kombineres med omfattende træningsstrategier.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder