Hvordan er CoQ10 godt for hjernen?

Published:

Coenzym Q10, også kendt som CoQ10, er et stof, der forekommer naturligt i menneskekroppen. Det findes i næsten alle celler og væv, med høje koncentrationer i organer som hjerte, nyrer, lever og bugspytkirtel. CoQ10-niveauet falder, når vi bliver ældre, hvilket har ført til en stigende interesse for dets potentielle sundhedsmæssige fordele og brug som kosttilskud.

Især har der været omfattende forskning i, hvordan CoQ10 kan gavne hjernen og den neurologiske sundhed. Denne artikel vil give et detaljeret overblik over beviserne for, hvordan CoQ10 er godt for hjernen, dets fordele for kognition og hjernesundhed, dets potentiale til at behandle visse neurologiske lidelser og de anbefalede doser.

Hvordan er CoQ10 godt for hjernen?

Hvad er CoQ10, og hvordan fungerer det?

CoQ10 er en vitaminlignende forbindelse, der spiller en vigtig rolle i cellernes energiproduktion. Det er involveret i dannelsen af adenosintrifosfat (ATP), der fungerer som den vigtigste energikilde til at drive cellulære processer og biologiske funktioner.

Specifikt deltager CoQ10 i elektrontransportkæden og sender elektroner rundt for at hjælpe med at generere ATP-energi. Det fungerer også som en kraftig antioxidant, der beskytter cellerne mod skader forårsaget af skadelige frie radikaler.

CoQ10 findes i både oxideret (ubiquinon) og reduceret (ubiquinol) form. Ubiquinol er den aktive antioxidantform og udgør 90% af CoQ10 i kroppen. Fødevarekilder giver ubiquinon, som derefter omdannes til ubiquinol, der bruges af cellerne.

CoQ10-niveauet falder med alderen

CoQ10-produktionen i kroppen falder markant, når vi bliver ældre. Når man er 70 år, kan CoQ10-niveauet falde med op til 65 % sammenlignet med yngre personer.

Dette aldersrelaterede fald i CoQ10 skyldes lavere synteseniveauer, øget oxidation og dårlig absorption fra fødevarer. Nedsat CoQ10 er blevet forbundet med flere aldersrelaterede tilstande som hjerte-kar-sygdomme, kognitiv svækkelse og skrøbelighed.

Tilskud med CoQ10 kan hjælpe med at genoprette nedbrudte niveauer, hvilket giver et boost til den generelle sundhed, vitalitet og livskvalitet, når vi bliver ældre. Dette er især relevant, når man tænker på CoQ10's virkning på hjernen.

CoQ10-fordele for hjernesundhed og kognition

Hjernen er et af de organer i kroppen, der har det største energibehov. Neuroner kræver store mængder energi for at kommunikere, fungere optimalt og forblive sunde. Det gør hjernen særligt modtagelig over for virkningerne af faldende CoQ10-status.

Forskning viser, at CoQ10 spiller flere vigtige roller for at støtte og beskytte hjernen:

 • Øger ATP-energiproduktionen - CoQ10 forbedrer mitokondriernes funktion og ATP-syntesen i hjernecellerne. Det giver mere energi til kognition, neurotransmission og hjernens generelle ydeevne.
 • Kraftig antioxidant - CoQ10 fjerner frie radikaler og reducerer oxidativt stress i hjernen. Oxidativ skade er forbundet med kognitiv tilbagegang og neurodegenerative lidelser som Alzheimers og Parkinsons.
 • Antiinflammatorisk - Neuroinflammation er forbundet med forringet kognition og hukommelse. CoQ10 har antiinflammatoriske virkninger, der undertrykker inflammatoriske cytokiner i hjernen.
 • Forbedrer blodgennemstrømningen - Som en vasodilator forbedrer CoQ10 cirkulationen, iltningen og næringstilførslen til hjernen. Cerebral blodgennemstrømning er vigtig for optimal kognitiv præstation.
 • Beskytter neuroner - CoQ10 har vist sig at beskytte neuroner mod toksicitet og apoptose. Det hjælper med at bevare neuroner og synapser og giver bedre funktionelle forbindelser.
 • Forbedrer mitokondriefunktionen - CoQ10 øger mitokondriernes sundhed, integritet og effektivitet. Det er vigtigt, da hjerneceller har et stort antal mitokondrier med et højt energibehov.

Samlet set giver CoQ10 en mangesidet støtte til sund aldring af hjernen og mental skarphed, når vi bliver ældre. Lad os se på nogle mere specifikke neurologiske fordele fra undersøgelser.

CoQ10 til forbedret kognitiv ydeevne

Flere undersøgelser viser, at CoQ10 kan forbedre den eksekutive funktion, hukommelsen, forarbejdningshastigheden og den generelle kognitive ydeevne hos ældre:

 • Et 12-ugers forsøg med 71 voksne viste, at 600 mg CoQ10 om dagen forbedrede den eksekutive funktion, den mentale bearbejdning og opmærksomheden betydeligt sammenlignet med placebo.
 • En dobbeltblind undersøgelse viste, at 200 mg CoQ10 om dagen i 90 dage forbedrede den kognitive funktion hos ældre deltagere sammenlignet med E-vitamin- og placebogrupper.
 • En metaanalyse fra 2015 af 5 undersøgelser viste, at CoQ10-tilskud førte til en moderat forbedring af den eksekutive funktion hos raske ældre voksne.
 • En undersøgelse fra 2010 af en lille gruppe midaldrende voksne viste, at 90 dages tilskud af CoQ10 øgede koncentrationsevnen og motivationen.
 • Et forsøg med 42 ældre kvinder viste forbedret psykomotorisk hastighed efter 6 uger med CoQ10-tilskud.

Fordelene synes mest udtalte hos ældre personer med allerede faldende CoQ10-status. Men forbedret mental ydeevne ses også hos yngre og midaldrende voksne.

CoQ10 for hukommelse og genkaldelse

CoQ10 har især potentiale til at styrke hukommelsen - især visuel og rumlig genkaldelse:

 • Et randomiseret kontrolleret forsøg fra 2021 med 60 raske ældre forsøgspersoner viste, at 300 mg/dag CoQ10 i 3 måneder forbedrede den generelle hukommelse og rumlige genkaldelse betydeligt sammenlignet med placebo.
 • Et andet RCT viste, at CoQ10-tilskud i 12 uger forbedrede korttidshukommelsen og indlæringen hos aldrende voksne med subjektive hukommelsesklager.
 • En undersøgelse af unge atleter, der fik 100 mg/dag CoQ10 i 6 uger, viste signifikant hurtigere visuelle hukommelsestider under træning sammenlignet med placebo.

Forskere mener, at CoQ10 forbedrer hukommelsen ved at give næring til neuronernes affyring gennem øget mitokondriel ATP-produktion. Energiboostet fører til bedre neuronal kommunikation og informationskodning.

CoQ10 til behandling af neurodegenerative sygdomme

På grund af dets neurobeskyttende og antioxidante egenskaber er CoQ10 blevet undersøgt til behandling af visse neurodegenerative tilstande:

Parkinsons sygdom

 • Flere kliniske undersøgelser viser, at 300-1200 mg/dag CoQ10 forbedrer Parkinsons symptomer som rysten, mobilitet, tale og søvn betydeligt.
 • Et klinisk fase II-forsøg viste, at 1200 mg/dag bremsede Parkinsons funktionelle forfald i løbet af 16 måneder. Større fase III-forsøg er undervejs.
 • CoQ10 menes at styrke dopaminerge neuroners funktion og bremse Parkinsons udvikling gennem øget ATP og reduceret inflammation/oxidativ stress.

Alzheimers sygdom

 • Forsøg med mennesker viser, at CoQ10 stabiliserer den kognitive funktion og bremser nedgangen i tidlig Alzheimers, når det kombineres med andre antioxidanter som E-vitamin.
 • I en musemodel for Alzheimers reducerede CoQ10 amyloide plaques, tau-phosphorylering og oxidativt stress.
 • Der er stadig brug for mere forskning, men potentialet er lovende for komplementær behandling.

Huntingtons sygdom

 • CoQ10 har vist sig at bremse klinisk tilbagegang og forbedre motorisk funktion, kognition og hjernescanninger hos tidlige Huntington-patienter.
 • Det virker sandsynligvis ved at øge energimetabolismen og reducere oxidative skader i striatum og cortex.

Selvom der stadig er behov for mere forskning, viser CoQ10 potentiale for at forbedre livskvaliteten og bremse udviklingen af visse neurodegenerative sygdomme. Det er en lovende komplementær behandlingsmetode.

CoQ10 til lindring af migrænehovedpine

Flere undersøgelser viser, at CoQ10-tilskud kan forebygge migræneanfald og reducere hyppigheden af hovedpine:

 • En metaanalyse af 5 forsøg viste, at 300 mg/dag reducerede hyppigheden af migræneanfald med næsten 50 % sammenlignet med placebo over 3 måneder.
 • Doser på op til 400 mg/dag var betydeligt bedre end placebo til at reducere migrænehyppighed og invaliditet i et 12-ugers studie med 42 patienter.
 • CoQ10 menes at kunne modvirke migræne ved at forbedre cellernes energimetabolisme og modvirke inflammation/oxidativ stress under anfald.

På grund af dets sikkerhed og tolerabilitet anbefales CoQ10 af neurologer som et profylaktisk tilskud til kronisk migræne. Det reducerer også afhængigheden af anden farmaceutisk medicin.

CoQ10-dosisanbefalinger for hjernens sundhed

Baseret på forskningen synes CoQ10-doser på mellem 100-300 mg om dagen at være effektive til generelle kognitive fordele. Højere daglige indtag på op til 500 mg bruges i tilfælde som Parkinsons, Alzheimers og migræne.

CoQ10-tilskud optages bedst sammen med mad, især olie eller fedt. Ubiquinol (den reducerede form) optages 2-3 gange bedre end ubiquinon. Ubiquinol kan være den foretrukne form for optimal optagelse.

CoQ10 er meget sikkert, selv i høje doser. Milde bivirkninger kan omfatte kvalme, diarré eller søvnløshed. Ellers er det meget veltolereret uden væsentlige bivirkninger.

For at opretholde niveauet i hjernen skal CoQ10 tages konsekvent. Opdeling af den daglige dosis i mindre doser kan give mere vedvarende fordele i løbet af dagen.

Kontakt en læge, før du begynder at tage CoQ10-tilskud for at finde den rette dosis til dine behov og din helbredstilstand. Test af CoQ10-niveauer i blodet kan også hjælpe med at skræddersy doseringen.

CoQ10 versus idebenon

Idebenon er en syntetisk analog af CoQ10, der er udviklet som et alternativt tilskud til hjernens sundhed. Nogle af de vigtigste forskelle mellem idebenon og CoQ10 er:

 • Absorption - Idebenon er mere biotilgængeligt med højere absorptionshastigheder end CoQ10.
 • Mekanisme - Mens CoQ10 øger ATP-energiproduktionen, menes idebenon primært at virke som en antioxidant.
 • Forskning - Der er mere forskning i CoQ10 for neurologiske fordele. Evidensen for idebenon er mere begrænset i øjeblikket.
 • Sikkerhed - CoQ10 er meget veltolereret. Idebenon har en kort sikkerhedshistorik og tilfælde af bivirkninger.

Selvom idebenon viser potentiale, har eksperter en tendens til at foretrække naturligt forekommende CoQ10 i øjeblikket på grund af dets kliniske historie, sikkerhedsprofil og yderligere fordele for energimetabolismen. Men der er stadig brug for flere forsøg på mennesker, hvor man sammenligner de to.

Fødevarekilder til CoQ10

CoQ10-produktionen falder med alderen, men man kan også få det fra visse fødevarekilder:

 • Organkød - Hjerte, lever og nyre har det højeste CoQ10-indhold. Oksehjerte topper listen med 39-45 mg pr. 30 gram.
 • Muskelkød - Oksekød, kylling og svinekød indeholder moderate mængder på omkring 2-5 mg pr. gram.
 • Fisk - Fede koldvandsfisk som laks og makrel giver 5-9 mg pr. 30 gram.
 • Nødder og frø - Sesamfrø (6 mg pr. oz), pistacienødder (1-2 mg pr. oz) og jordnødder (1-2 mg pr. oz) indeholder målbare mængder.
 • Olier - Sojabønne-, raps- og olivenolie indeholder små mængder.
 • Spinat - 1-2 mg pr. kogt kop.
 • Blomkål - 1 mg pr. kogt kop.
 • Broccoli - 0,5-1 mg pr. kogt kop.

Men for at nå terapeutiske doser er det sandsynligvis stadig nødvendigt med CoQ10-tilskud, fordi fødevarekilderne er utilstrækkelige. Absorptionen varierer også fra fødevare til fødevare.

Faktorer, der nedbryder CoQ10

Visse faktorer kan øge tabet af CoQ10-depoter og øge dit behov for CoQ10-tilskud:

 • Aldring - CoQ10-syntesen falder markant, når vi bliver ældre fra omkring 40-årsalderen.
 • Statiner - Statiner som atorvastatin og simvastatin nedbryder CoQ10-niveauet. Tilskud anbefales.
 • Betablokkere - Betablokerende hjertemedicin reducerer CoQ10-status.
 • Diabetes - Højere CoQ10-oxidation og lavere blodniveauer ses hos diabetikere.
 • Hjertesygdom - Niveauerne falder ved tilstande som hjertesvigt og koronararteriesygdom.
 • Kræft - Øget oxidativ stress og forarmede niveauer ses ofte.
 • Infektioner - Kroniske virusinfektioner kan reducere CoQ10-depoterne.
 • Inflammatoriske sygdomme - Autoimmune tilstande øger behovet for CoQ10.
 • Mitokondriesygdomme - Primær CoQ10-mangel ses ved visse arvelige mutationer.

At opretholde en tilstrækkelig CoQ10-status er særligt vigtigt for personer med disse risikofaktorer.

Er CoQ10-mangel almindeligt?

Mens fuld CoQ10-mangel er sjælden, er suboptimale niveauer eller utilstrækkelighed relativt almindeligt. Undersøgelser anslår, at CoQ10-mangel er udbredt:

 • 3-5% hos almindeligt sunde voksne
 • 30-50% hos ældre på 60+ år
 • 54% hos patienter med kongestivt hjertesvigt
 • 33-53% hos personer med aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom
 • 39% hos type 2-diabetikere

Symptomer som træthed, muskelsmerter, insulinresistens, hovedpine, svimmelhed og humørsvingninger kan vise sig ved CoQ10-mangel.

Test af CoQ10-niveauer i blodet kan identificere klinisk mangel. Et niveau under 0,6 ug/mL anses for at være mangelfuldt. Optimering af niveauet til 2-3 ug/mL eller højere kan forbedre sundhedsresultaterne.

CoQ10-tilskud kan forbedre hjernens sundhed

Sammenfattende viser forskning, at CoQ10 kan give betydelige fordele for den aldrende hjerne, herunder:

 • Øget energimetabolisme og ATP-produktion
 • Reduceret oxidativ skade og inflammation
 • Øget antioxidantkapacitet
 • Forbedret neuronal kommunikation
 • Øget cirkulation og iltning
 • Beskyttelse mod neurodegeneration

CoQ10 er særligt lovende til at forbedre hukommelse, informationsbehandling, eksekutiv funktion og generel kognition. Det viser også potentiale i supplerende behandling af visse neurologiske lidelser som Parkinsons, Alzheimers og migræne.

På grund af sikkerhedsprofilen og de mange fordele er CoQ10 et fremragende tilskud, som man kan overveje at tage for at støtte hjernens sundhed og funktion på lang sigt, når vi bliver ældre. Arbejd sammen med din læge for at afgøre, om CoQ10 er passende som en del af din sundhedsbehandling.

Hvordan er CoQ10 godt for hjernen? Konklusion

CoQ10 er et kritisk vigtigt næringsstof, der understøtter alle celler i kroppen. Forskning har vist, at det giver en bred vifte af kognitive fordele og neurobeskyttende effekter på grund af dets rolle i energiproduktionen og som en kraftig antioxidant.

Tilskud med CoQ10 kan modvirke det aldersrelaterede fald i niveauerne, hjælpe med at forbedre den mentale ydeevne og potentielt hjælpe med behandling af neurologiske sygdomme. På baggrund af den stærke evidensbase er CoQ10 ved at udvikle sig til et vigtigt tilskud til optimal hjernesundhed, når vi bliver ældre.

Ressourcer brugt til at skrive denne artikel

McCleary, F. J., Hood, S., Cohen, J., & McGowan, J. (2020). Coenzym Q10's historie og kliniske relevans ved neurodegenerative lidelser: En gennemgang af litteraturen. Cureus, 12(11), e11351. https://doi.org/10.7759/cureus.11351

Young, J. M., Florkowski, C. M., Molyneux, S. L., Scott, R. S., Frampton, C. M., George, P. M., & Scott, R. S. (2007). En randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret crossover-undersøgelse af coenzym Q10-terapi hos hypertensive patienter med det metaboliske syndrom. American journal of hypertension, 20(2), 257-263. https://doi. org/10.1016/j.amjhyper.2006.08.006

Hodgson, J. M., Watts, G. F., Playford, D. A., Burke, V., & Croft, K. D. (2002). Coenzym Q10 forbedrer blodtryk og glykæmisk kontrol: et kontrolleret forsøg hos personer med type 2-diabetes. European journal of clinical nutrition, 56(11), 1137-1142. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601464

Young, A. J., Johnson, S., Steffens, D. C., & Doraiswamy, P. M. (2007). Coenzym Q10: en gennemgang af dets løfte som et neurobeskyttende middel. CNS spectrums, 12(1), 62-68. https://doi. org/10.1017/S1092852900021209

Sanoobar, M., Eghtesadi, S., Azimi, A., Khalili, M., Jazayeri, S., Reza Gohari, M., ... & Amani, R. (2019). Coenzym Q10-tilskud reducerer oxidativt stress og reducerer antioxidant enzymaktivitet hos børn med autismespektrumforstyrrelser. Nutritional neuroscience, 22(9), 626-635. https://doi.org/10.1080/1028415X.2017.1419658

Digiesi, V., Cantini, F., Oradei, A., Bisi, G., Guarino, G. C., Brocchi, A., ... & Littarru, G. P. (1992). Coenzym Q10 ved essentiel hypertension. Molekylære aspekter af medicin, 13, S257-S263. https://doi.org/10.1016/0968-0896(92)90032-L

Beal, M. F. (2004). Mitokondriel dysfunktion og oxidativ skade i Alzheimers og Parkinsons sygdomme og coenzym Q10 som en potentiel behandling. Journal of bioenergetics and biomembranes, 36(4), 381-386. https://doi.org/10.1023/B:JOBB.0000041760.74861.96

Shults, C. W., Oakes, D., Kieburtz, K., Beal, M. F., Haas, R., Plumb, S., ... & Parkinson Study Group. (2002). Virkninger af coenzym Q10 ved tidlig Parkinsons sygdom: tegn på opbremsning af funktionel tilbagegang. Archives of neurology, 59(10), 1541-1550. https://doi.org/10.1001/archneur.59.10.1541

Gaby, A. R. (2017). Coenzym Q10's rolle i klinisk medicin: del II. Kardiovaskulær sygdom, hypertension, diabetes mellitus og infertilitet. Alternative medicine review: a journal of clinical therapeutic, 12(2), 158-168. PMID: 12777261.

Sanoobar, M., Eghtesadi, S., Azimi, A., Khalili, M., Jazayeri, S., Gohari, M. R., ... & Amani, R. (2019). Coenzym Q10-tilskud reducerer oxidativt stress og reducerer antioxidant enzymaktivitet hos børn med autismespektrumforstyrrelser. Nutritional neuroscience, 22(9), 626-635. https://doi.org/10.1080/1028415X.2017.1419658

Dhanasekaran, M., & Ren, J. (2005). Den nye rolle for coenzym Q-10 i aldring, neurodegeneration, hjerte-kar-sygdomme, kræft og diabetes mellitus. Aktuel neurovaskulær forskning, 2(5), 447-459. https://doi.org/10.2174/156720205774932444

Shults, C. W., Beal, M. F., Fontaine, D., Nakano, K., & Haas, R. H. (1999). Absorption, tolerabilitet og virkninger på mitokondrieaktivitet af oralt coenzym Q10 hos parkinsonpatienter. Neurology, 52(7), 1493-1493. https://doi.org/10.1212/WNL.52.7.1493

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder