Er CoQ10 godt for diabetes?

Published:

Diabetes er en kronisk sygdom, der rammer millioner af mennesker verden over. Ud over medicin og livsstilsændringer har nogle forskere undersøgt, om kosttilskud som coenzym Q10 (CoQ10) kan gavne diabetesbehandlingen. Denne artikel giver et omfattende, evidensbaseret overblik, der analyserer, om CoQ10 er godt til diabeteskontrol og reduktion af komplikationer.

Er CoQ10 godt for diabetes?

Hvad er CoQ10, og hvorfor er det relevant for diabetes?

CoQ10 er en naturligt forekommende forbindelse, der spiller en vigtig rolle i cellernes energiproduktion og også har antioxidantegenskaber. Her er lidt baggrundsviden om, hvad det er, og hvorfor det er forbundet med diabetes:

 • CoQ10 fungerer som en vigtig kofaktor til generering af ATP-energi i mitokondrier, cellernes "kraftværker".
 • Det fungerer også som en kraftig antioxidant, der hjælper med at beskytte mod oxidativt stress, som er forhøjet ved diabetes [1].
 • CoQ10-niveauer har vist sig at være lavere hos nogle mennesker med diabetes sammenlignet med kontrolpersoner [2].
 • Statiner og nogle andre kolesterolmediciner nedbryder CoQ10-status. Mange diabetikere tager statiner, hvilket potentielt gør tilskud endnu vigtigere [1].
 • Aldring reducerer også den endogene CoQ10-syntese. CoQ10 falder i vævene, når vi bliver ældre [3].
 • Kosttilskud kan hjælpe med at genoprette en optimal CoQ10-status hos personer med mangel eller suboptimale niveauer.

Evidens for CoQ10-fordele ved diabetes

Selvom forskningen stadig er i gang, tyder nogle vigtige resultater på, at CoQ10-tilskud kan være nyttige ved diabetes:

Forbedring af langsigtet blodsukkerkontrol

 • Flere kliniske forsøg viser, at CoQ10 kan reducere hæmoglobin A1c (HbA1c), en markør for langsigtet glykæmisk kontrol [2][4].
 • En metaanalyse af 10 RCT'er viste, at CoQ10 sænkede HbA1c betydeligt sammenlignet med placebo [4].
 • Doser, der viste effekt, varierede fra 100-200 mg/dag, taget i 10-24 uger [4].

Sænkning af fastende blodglukoseniveauer

 • Flere undersøgelser viser, at CoQ10-tilskud reducerer fastende blodsukkerniveauer hos diabetikere [2][5].
 • En metaanalyse af 15 kliniske forsøg viste et signifikant fald i fastende glukose med CoQ10 i forhold til placebo [5].
 • Doserne i forsøgene varierede fra 60-300 mg/dag i varigheder på mellem 4-24 uger [5].

Forbedring af insulinudskillelsen

 • Der er visse beviser for, at CoQ10 kan bevare eller forbedre betacellernes funktion i bugspytkirtlen og insulinudskillelsen [3][6].
 • En undersøgelse viste, at CoQ10 gendannede insulinudskillelsen hos diabetiske rotter ved at beskytte mitokondriefunktionen i betaceller [6].
 • Der er stadig behov for mere forskning for at bekræfte effekten på insulinniveauet hos mennesker.

Forbedring af insulinfølsomheden

 • Nogle undersøgelser tyder på, at CoQ10 øger insulinfølsomheden og glukoseoptagelsen i perifert væv [3][7].
 • En dobbeltblind RCT viste, at 300 mg/dag CoQ10 i 12 uger forbedrede insulinresistensen betydeligt sammenlignet med placebo [7].
 • Øget mitokondriel ATP-produktion og reduceret inflammation kan bidrage til at forbedre insulinfølsomheden.

Afhjælpning af diabeteskomplikationer

 • Ved at reducere oxidativt stress og inflammation kan CoQ10 afbøde mikrovaskulære komplikationer som neuropati, nefropati og retinopati [3][8].
 • Det hjælper med at opretholde funktionen af endotelceller, der forer blodkarrene [3]. Dysfunktion af endotelceller bidrager til vaskulær sygdom.
 • CoQ10 kan også gavne fedtleversygdomme, som er en almindelig følgesygdom hos diabetikere [9].

Sikkerhedsprofil og potentielle bivirkninger

Når det bruges korrekt, ser CoQ10-tilskud ud til at være veltolereret med en lav risiko for bivirkninger:

 • Kliniske forsøg har anvendt daglige doser fra 50-200 mg sikkert i op til 6 måneder [4].
 • Gastrointestinale bivirkninger som kvalme eller diarré rapporteres lejlighedsvis, men er typisk milde [5].
 • Hovedpine, svimmelhed og træthed er muligt, men ikke almindeligt [5].
 • Der er ikke identificeret større bivirkninger eller risici, selv ved langvarig brug [3].
 • Tal med din læge om brugen, hvis du tager medicin eller har en medicinsk tilstand.
 • Alle, der oplever bekymrende symptomer, bør stoppe brugen og underrette deres læge.

Overvejelser om tilskud og retningslinjer for dosering

Nogle vigtige punkter vedrørende CoQ10-tilskud til diabetikere:

 • Ubiquinolformen kan give bedre absorption end ubiquinon [10].
 • Tag kosttilskud sammen med mad, der indeholder fedt eller olie, for at øge optagelsen [10].
 • De fleste undersøgelser, der viser fordele, bruger doser mellem 100-200 mg/dag [4][5].
 • Rådfør dig med din læge, før du overskrider 200 mg pr. dag.
 • Beregn mindst 4-12 uger til at opnå fordele, og nogle forsøg går op til 6 måneder [3].
 • Køb kvalitetsmærker, der er testet af uafhængige laboratorier [10].
 • Opbevar kosttilskud korrekt væk fra varme og fugt [10].
 • Fortæl din læge om eventuelle kosttilskud, du tager ud over den ordinerede medicin.

Er CoQ10 godt mod diabetes? Konklusion

På trods af nogle lovende resultater er der stadig behov for mere forskning for endeligt at fastslå effekten og den langsigtede sikkerhed af CoQ10-tilskud til diabetesbehandling. Baseret på de nuværende beviser kan CoQ10 være særligt gavnligt for:

 • Ældre diabetikere med faldende endogen CoQ10-syntese
 • Personer på statiner eller medicin, der nedbryder CoQ10-status
 • Patienter med kardiovaskulære komplikationer eller fedtleversygdom
 • Personer med mitokondriel dysfunktion eller biomarkører for oxidativ stress
 • Diabetes i et tidligt stadie, hvor insulinresistens er under udvikling

Brugt under lægelig vejledning og opsyn er CoQ10 sandsynligvis en sikker tillægsbehandling med lav risiko for nogle diabetikere, især når det kombineres med standardbehandlinger. Patienter bør dog undgå at afbryde eller ændre ordineret diabetesmedicin eller livsstilsændringer uden at konsultere deres læge.

Kilder

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder