Er CoQ10 hårdt for nyrerne?

Published:

Coenzym Q10 (CoQ10) er et antioxidanttilskud, der tages for hjertesundhed, hjernefunktion og træningspræstation. Men nogle spekulerer på, om CoQ10 er hårdt for nyrerne eller ikke anbefales til personer med nyresygdom. I denne omfattende guide analyserer vi forskningen i CoQ10's interaktioner med nyrerne og sikkerheden for personer med nedsat nyrefunktion.

Er CoQ10 hårdt for nyrerne?

Hvad er CoQ10, og hvorfor bruges det?

Først en oversigt over, hvad CoQ10 er:

 • CoQ10 er en naturligt forekommende forbindelse, der produceres i kroppen, og som hjælper med at generere cellulær energi og fungerer som en kraftig antioxidant.
 • Fødevarekilder omfatter kød, fisk, nødder, frø, broccoli og spinat. Niveauerne har tendens til at falde med alderen.
 • CoQ10-tilskud kan være gavnlige ved hjertesvigt, diabetes, kræft, migræne, Parkinsons sygdom, fertilitet og træningspræstationer.
 • Den anbefalede daglige dosis ligger typisk på 100-300 mg om dagen, som indtages sammen med mad for at øge optagelsen.
 • Bivirkninger er ualmindelige. Høje doser på op til 3000 mg dagligt har været veltolererede i studier.

CoQ10 og nyrerne: Hvad viser forskningen?

Der er begrænset forskning, der undersøger CoQ10's effekt på nyrerne. Nogle studier giver dog indsigt:

 • Dyreforsøg viser, at CoQ10 hjælper med at afhjælpe skader og oxidativt stress i nyrerne, hvilket forbedrer funktionen.
 • En undersøgelse af mennesker med diabetisk nefropati viste, at 200 mg/dag CoQ10 i 12 uger reducerede inflammation og proteinuri, hvilket tyder på nyrebeskyttelse.
 • Patienter med hjertesvigt og kronisk nyresygdom oplevede forbedret uddrivningsfraktion og iltoptagelse, når de fik CoQ10 sammenlignet med placebo i et forsøg.
 • Flere undersøgelser bekræfter, at CoQ10 ikke påvirker blodprøver for nyre- eller leverfunktion negativt, selv ved daglige doser på op til 3000 mg.
 • Samlet set tyder den hidtidige forskning på, at CoQ10-tilskud ikke ser ud til at påvirke nyrerne negativt. Der er stadig brug for flere undersøgelser for at kunne drage endelige konklusioner.

CoQ10's rolle i nyrernes sundhed og funktion

CoQ10 har flere funktioner i kroppen, som er relevante for nyrernes funktion og sundhed:

 • Kraftig antioxidant - Hjælper med at beskytte cellemembraner og DNA mod oxidative skader, der kan skade nyrevævet.
 • Energiproduktion - Forbedrer ATP-syntesen og mitokondriefunktionen, som er svækket ved nyresygdom.
 • Antiinflammatorisk - Nedregulerer udtrykket af inflammatoriske cytokiner og gener, der bidrager til nyreskade.
 • Vasodilatation - Forbedrer blodgennemstrømningen og ilttilførslen til nyrerne ved at øge niveauet af nitrogenoxid.
 • Cellulær regenerering - Dyreforsøg viser, at CoQ10 kan hjælpe med at gendanne og regenerere nyreceller efter skader.
 • Reduktion af proteinuri - mindsker lækage af protein i urinen ved diabetisk nefropati, en markør for nyreskade.

Doseringsovervejelser for personer med nyreproblemer

Det ser ikke ud til at være nødvendigt med større dosisjusteringer for personer med mildt nedsat nyrefunktion, der tager CoQ10-tilskud:

 • CoQ10-niveauet i plasma adskiller sig ikke væsentligt mellem personer med mild til moderat kronisk nyresygdom og normale kontrolpersoner, viser forskning.
 • Forsøg med mennesker, der viser fordele ved CoQ10 for nyreparametre og hjertesundhed, brugte standarddoser på 100-200 mg om dagen uden problemer.
 • Sørg for at vælge velrenommerede mærker, der er testet for renhed, da kvalitetskontrol er særlig vigtig ved nedsat nyrefunktion.
 • Hold øje med potentielle bivirkninger som kvalme eller diarré. Afbryd brugen, hvis disse opstår.
 • Drik rigeligt med vand for at holde dig velhydreret, når du tager tilskud. Tal med din læge om dit specifikke væskebehov.
 • Personer i dialyse eller med nyresygdom i slutstadiet bør diskutere brugen af CoQ10 med deres nefrolog for at afgøre, om en justering er nødvendig.

Er CoQ10 sikkert for folk med nyresygdomme?

For personer med mild til moderat kronisk nyresygdom ser CoQ10-tilskud ud til at være veltolereret, når det bruges ansvarligt:

 • Forsøg med mennesker har ikke rapporteret om nogen væsentlige bivirkninger ved CoQ10 hos nyresyge patienter ved standarddoser.
 • Kan være til gavn for hjerte-kar-sundheden hos personer med kronisk nyresygdom, som er en almindelig følgesygdom.
 • Intet tyder på, at CoQ10 forværrer nyrefunktionen eller beskadiger nyrerne baseret på kliniske laboratoriemarkører.
 • Kan give antioxidantbeskyttelse for at afbøde oxidative skader i forbindelse med nedsat nyrefunktion.
 • Hjælper med at understøtte energiproduktionen og mitokondriefunktionen, som ofte er nedsat ved nyresygdomme.
 • Vær forsigtig ved meget høje doser, som burde være unødvendige for de fleste mennesker. Hold dig til retningslinjerne for typiske doser.
 • Arbejd sammen med din læge om at overvåge nyrefunktionslaboratorier for eventuelle ændringer efter start med CoQ10.

Hvem bør ikke tage CoQ10?

Disse tilstande kan berettige til forsigtighed eller til at undgå CoQ10-tilskud:

 • Nyresygdom i slutstadiet, der kræver dialyse - Der findes ingen klar doseringsvejledning, så diskuter brugen med din nefrolog.
 • Transplantationsmedicin - Potentiel interaktion med immunosuppressive midler kræver tilsyn af den ordinerende læge.
 • Planlagt operation - Stop med CoQ10 mindst 2 uger før en større operation. Kan påvirke blodtrykket.
 • Allergi/hypersensitivitet - Bør undgås hos personer med kendt allergi over for CoQ10. Søg akut hjælp, hvis der opstår tegn på allergisk reaktion.
 • Børn og teenagere - Der foreligger ikke tilstrækkelige sikkerhedsdata for personer under 18 år.
 • Gravide eller ammende kvinder - Data mangler om passende dosering, bør undgås.
 • Vær også forsigtig med at tage CoQ10 sammen med visse former for medicin som blodfortyndende medicin, kemoterapi, skjoldbruskkirtelhormoner og diabetesmedicin.

Tips til sikker brug af CoQ10 ved nyreproblemer

Personer med mildt nedsat nyrefunktion, som ønsker at supplere med CoQ10, bør overveje disse tips:

 • Tal med din læge, før du begynder, især hvis du tager receptpligtig medicin.
 • Start med lavere doser som 100 mg dagligt for at vurdere tolerancen, og øg derefter dosis gradvist, hvis det ønskes.
 • Tag det sammen med mad for bedre optagelse. Fede fisk eller olier øger optagelsen.
 • Kig efter kvalitetskontrollerede mærker, der er testet af NSF, USP, ConsumerLab eller andre laboratorier.
 • Hold dig velhydreret hver dag. Drik vand hele dagen igennem.
 • Overvåg for bivirkninger som hovedpine, kvalme, diarré, hududslæt. Rapporter alle bekymrende symptomer til din læge.
 • Få regelmæssigt taget laboratorieprøver, så din læge kan overvåge din nyrefunktion.
 • Undgå at tage det for tæt på sengetid. Kan potentielt forårsage søvnløshed hos følsomme personer på grund af stimulerende effekter.

Konklusion

Sammenfattende tyder den nuværende forskning på, at CoQ10-tilskud er sikkert at bruge til personer med let til moderat nedsat nyrefunktion, og at det endda kan være gavnligt. Der er ingen stærke beviser for, at det er nefrotoksisk eller belaster nyrerne yderligere ved standarddosering. Personer i dialyse eller med nyresvigt i slutstadiet bør dog udvise større forsigtighed og søge nefrologisk vejledning om passende brug. Det er vigtigt at have en åben dialog med sin læge, når man tager tilskud i forbindelse med nyreproblemer. Mere menneskelig forskning i CoQ10's effektivitet og sikkerhed ved nyresygdomme ville være gavnligt.

Kilder

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder