Sænker CoQ10 blodsukkeret?

Published:

Styring af blodsukkeret er afgørende for mennesker med diabetes. At holde blodsukkeret i skak kan forhindre komplikationer som nerveskader, nyresygdomme, synstab og hjertesygdomme. Derfor er personer med diabetes altid på udkig efter sikre og effektive måder at sænke blodsukkeret på.

CoQ10 er et populært kosttilskud, der siges at have mange sundhedsmæssige fordele. Men kan det også hjælpe med at sænke blodsukkerniveauet? Lad os tage et detaljeret kig på beviserne.

Sænker CoQ10 blodsukkeret?

Hvad er CoQ10?

CoQ10, også kendt som coenzym Q10, er en forbindelse, der produceres naturligt af kroppen. Det fungerer som en antioxidant og er afgørende for energiproduktionen i cellerne.

CoQ10-niveauet falder med alderen. Statiner, en klasse af kolesterolsænkende medicin, er også kendt for at nedbryde CoQ10-niveauet.

Af disse grunde anbefales CoQ10-tilskud ofte til ældre voksne og folk, der tager statiner. Men ny forskning viser, at CoQ10 også kan hjælpe med at kontrollere blodsukkeret.

CoQ10 og blodsukker: Vigtige forskningsresultater

Flere kliniske forsøg viser, at CoQ10-tilskud kan sænke hæmoglobin A1c-niveauet (HbA1c) hos personer med diabetes. HbA1c giver et gennemsnit af blodsukkerniveauet over 2-3 måneder.

I en 12-ugers undersøgelse af 74 personer med type 2-diabetes reducerede 200 mg/dag CoQ10 HbA1c med 0,3 % sammenlignet med placebo. Større reduktioner (0,6-0,7 %) blev set med CoQ10-doser på 100-300 mg/dag i andre 3-måneders undersøgelser.

Længerevarende tilskud med CoQ10 (100 mg/dag i 6-12 måneder) har også vist sig at sænke HbA1c med 0,5-1 % hos personer med diabetes. Større fald er blevet observeret hos personer med højere baseline HbA1c-niveauer.

Noget forskning tyder også på, at CoQ10 kan reducere fastende blodsukkerniveauer med 28-44 mg/dL efter 3-4 måneders tilskud. Men beviserne er blandede, og nogle få studier viser ingen effekt.

Samlet set viser flere kliniske forsøg overbevisende dokumentation for, at CoQ10-tilskud - i doser på 100-300 mg/dag - kan give beskedne, men klinisk meningsfulde reduktioner i blodsukkerniveauet og langsigtet glukosekontrol (HbA1c) hos personer med diabetes.

Hvordan sænker CoQ10 blodsukkeret?

De nøjagtige mekanismer er uklare, men CoQ10 menes at sænke blodsukkeret på flere måder:

  • Forbedrer insulinfølsomheden: Ved at virke som en antioxidant hjælper CoQ10 med at reducere oxidativt stress og inflammation - to faktorer, der bidrager til insulinresistens. Dette er igen med til at forbedre insulinfølsomheden.
  • Øger udskillelsen af insulin: Dyreforsøg viser, at CoQ10 kan bevare betacellernes funktion og øge frigivelsen af insulin fra bugspytkirtlen. Denne insulin-boostende effekt kan bidrage til et lavere blodsukker.
  • Forbedrer endotelfunktionen: Beskadigede endotelceller (blodkarrenes foring) er forbundet med insulinresistens. CoQ10's antioxidanteffekt hjælper med at forbedre endotelfunktionen, så insulinaktiviteten bliver bedre.
  • Øger den cellulære energi: CoQ10 spiller en nøglerolle i mitokondriernes ATP-produktion. Øget cellulær energi forbedrer insulinsignalveje og glukoseoptagelsen i cellerne.

Så kort sagt ser CoQ10 ud til at sænke blodsukkeret ved at øge insulinaktiviteten, insulinproduktionen og celleenergien - samtidig med at det reducerer oxidativt stress og inflammation.

CoQ10-tilskud til blodsukker: Dosering og sikkerhed

CoQ10-tilskud fås i vid udstrækning som kapsler eller soft gels. Den typiske dosis i diabetesstudier er 100-300 mg om dagen, som indtages sammen med mad for at øge optagelsen.

CoQ10 er meget sikkert ved de anbefalede doser. De mest almindelige bivirkninger er milde gastrointestinale symptomer som kvalme eller diarré.

CoQ10 bør undgås af personer, der tager warfarin eller kemoterapimedicin, da det kan forstyrre lægemiddelmetabolismen. Gravide eller ammende kvinder bør også afholde sig fra CoQ10-tilskud på grund af utilstrækkelige sikkerhedsdata.

Det er bedst at konsultere en læge, før du tager CoQ10-tilskud, især hvis du tager medicin eller har underliggende helbredsproblemer. Din læge kan hjælpe med at bestemme den optimale dosis baseret på din sundhedstilstand og dit blodsukkerniveau.

Bør man tage CoQ10 for at kontrollere blodsukkeret?

Forskning viser i stigende grad, at CoQ10 kan give beskedne, men meningsfulde reduktioner i blodsukkerniveauet og langsigtet glukosekontrol. Et tilskud på 100-300 mg CoQ10 kan være gavnligt:

  • Personer med type 2-diabetes for at sænke HbA1c og fastende blodsukker
  • Personer med prædiabetes for at reducere udviklingen af type 2-diabetes
  • Personer med metabolisk syndrom og insulinresistens
  • Patienter på statinbehandling for at kompensere for medicininducerede fald i CoQ10

CoQ10 er dog ikke en "silver bullet" til at håndtere diabetes alene. Det bør kombineres med konventionelle behandlinger som livsstilsændringer, metformin og anden glukosesænkende medicin efter behov.

CoQ10-tilskud kan gøre det muligt for nogle patienter at sænke deres medicindosis, men det bør kun ske under lægelig overvågning. Stop aldrig med at tage diabetesmedicin, medmindre du får besked på det af din sundhedsplejerske.

Overordnet set er CoQ10 et sikkert og billigt kosttilskud, der giver beskedne forbedringer i blodsukkerkontrollen for diabetikere, når det kombineres med standard diabetesbehandling og en sund livsstil. Men det er ikke en erstatning for disse evidensbaserede interventioner. Tal med din læge for at finde ud af, om CoQ10-tilskud passer til dine individuelle sundhedsbehov.

Sænker CoQ10 blodsukkeret? Konklusion

Sammenfattende viser ny forskning, at CoQ10 kan give små, men klinisk signifikante reduktioner i blodsukkerniveauet og langsigtet glukosekontrol (HbA1c) hos personer med diabetes.

Et tilskud på 100-300 mg CoQ10 om dagen kan sænke HbA1c med 0,5-1 % og fasteblodsukkeret med omkring 30 mg/dL i gennemsnit.

CoQ10 menes at forbedre blodsukkerkontrollen ved at øge insulinudskillelsen og -aktiviteten, reducere inflammation og oxidativ stress og øge cellernes energiproduktion.

CoQ10-tilskud virker sikkert for de fleste mennesker ved anbefalede doser på 100-300 mg om dagen. Ved at kombinere CoQ10 med konventionelle diabetesbehandlinger kan man opnå yderligere blodsukkersænkende fordele.

Der er dog stadig behov for mere forskning af høj kvalitet. Tal med din læge for at finde ud af, om CoQ10 er en passende supplerende behandling for dig. CoQ10-tilskud bør ikke erstatte standard diabetesbehandling og sunde livsstilsvaner.

Ressourcer brugt til at skrive denne artikel

Hodgson, J. M., Watts, G. F., Playford, D. A., Burke, V., & Croft, K. D. (2002). Coenzym Q10 forbedrer blodtryk og glykæmisk kontrol: et kontrolleret forsøg hos personer med type 2-diabetes. European Journal of Clinical Nutrition, 56(11), 1137-1142. https://www.nature.com/articles/1601499

Raygan, F., Rezavandi, Z., Dadkhah Tehrani, S., Farrokhian, A., Asemi, Z. (2016). Virkningerne af coenzym Q10-administration på glukosehomeostaseparametre, lipidprofiler, biomarkører for inflammation og oxidativ stress hos patienter med metabolisk syndrom. European Journal of Nutrition, 55(8), 2357-2364. https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-015-1068-z

Suksomboon, N., Poolsup, N., Juanak, N. (2015). Effekten af coenzym Q10-tilskud på den metaboliske profil ved diabetes: en systematisk gennemgang og metaanalyse. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 40(4), 413-418. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpt.12280

Tabrizi, R., Akbari, M., Moosazadeh, M., Lankarani, K. B., Heydari, S. T., Kolahdooz, F., ... & Asemi, Z. (2018). Virkningerne af coenzym Q10-tilskud på glukosemetabolisme, lipidprofiler, inflammation og oxidativt stress hos patienter med diabetisk nefropati: Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg. Journal of the American College of Nutrition, 37(8), 666-672. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07315724.2018.1432389

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder