Mareridtslidelse: Symptomer og behandling

Published:

Mareridtslidelse er en søvnforstyrrelse, der kan have stor indflydelse på den enkeltes livskvalitet. Tilstanden er kendetegnet ved hyppige, livagtige og foruroligende drømme, og de ramte føler sig ofte udmattede og ængstelige, når de vågner. I dette blogindlæg vil vi undersøge årsagerne, symptomerne og behandlingsmulighederne for mareridtsforstyrrelser i detaljer for at få en bedre forståelse af sammenhængen med psykiske lidelser og PTSD.

Da vi undersøger mareridt i forbindelse med psykiske lidelser og PTSD, vil dette blogindlæg give indsigt i potentielle årsager til disse foruroligende drømme samt deres indvirkning på det generelle psykiske velbefindende. Desuden vil vi diskutere de diagnostiske kriterier, som sundhedspersonale bruger til præcist at identificere mareridtsforstyrrelser hos patienter.

Ud over at undersøge ikke-farmakologiske interventioner som imagery rehearsal therapy (IRT) og psykoterapeutiske teknikker, der har til formål at forbedre søvnkvaliteten, vil vi også overveje forskellige medikamenter, der ordineres til behandling af mareridtsforstyrrelser. Endelig vil vores diskussion afsluttes med en oversigt over prognosen for personer, der lever med denne udfordrende tilstand.

mareridt-lidelse

Forståelse af mareridtslidelse

Mareridtslidelse, også kendt som drømmeangstlidelse, er et mønster af gentagne skræmmende og livagtige drømme, der forårsager betydelig lidelse eller nedsat funktion. Denne tilstand opstår, når en person har hyppige mareridt, der forstyrrer deres søvn, humør og/eller funktion i dagtimerne. Det kan ramme alle, både børn og voksne.

Årsager til mareridtslidelse

De præcise årsager til mareridtsforstyrrelser er stadig uklare, men de kan være forbundet med en række elementer såsom livsstressorer, traumatiske begivenheder eller endda visse medicinske problemer. Nogle forskere mener, at hjernens manglende evne til at undertrykke uønskede tanker under søvnen kan bidrage til forekomsten af forstyrrende drømme.

Risikofaktorer for udvikling af tilstanden

 • Psykiske lidelser: Personer med psykiske problemer som depression eller posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) kan være mere tilbøjelige til at opleve kroniske mareridt.
 • Mangel på søvn: Mangel på tilstrækkelig restituerende søvn på grund af dårlige søvnvaner eller en underliggende medicinsk tilstand som obstruktivt søvnapnøsyndrom (OSAS) kan øge risikoen for at udvikle denne type søvnforstyrrelser.
 • Traumer: Folk, der har oplevet traumer i deres liv, kan udvikle tilbagevendende mareridt som følge heraf.
 • Familiær disposition: Der kan være en genetisk komponent involveret i at bestemme ens modtagelighed for at udvikle mareridtsforstyrrelser, da familiemedlemmer ofte deler lignende mønstre med hensyn til hyppighed og sværhedsgrad forbundet med disse natlige begivenheder.

For bedre at kunne forstå, hvordan mareridtslidelse påvirker den enkeltes liv, og identificere effektive behandlingsmuligheder, der er skræddersyet specifikt til den enkelte persons behov og omstændigheder, spiller tidlig erkendelse en afgørende rolle. American Psychiatric Association har opstillet specifikke kriterier for diagnosticering af mareridtslidelse, som inkluderer tilstedeværelsen af velkendte drømme, der forårsager betydelig lidelse eller forringelse af sociale, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder.

Behandling af mareridtslidelse kan involvere en kombination af terapier og interventioner som kognitiv adfærdsterapi (CBT), imagery rehearsal therapy (IRT), rescripting therapy og endda medicin som antidepressiva eller benzodiazepiner afhængigt af sværhedsgraden af den enkeltes tilstand og responsen på de valgte behandlingsmetoder. Derudover kan god søvnhygiejne og afslapningsteknikker være med til at forbedre den generelle livskvalitet for dem, der lever med dette invaliderende problem, ved at reducere hyppigheden og intensiteten af forstyrrende natlige visioner, hvilket i sidste ende fører til bedre funktion om dagen og følelsesmæssigt velvære over tid.

Forbindelsen mellem mareridt og psykiske lidelser

Mareridtslidelse kan have en betydelig indvirkning på en persons mentale helbred såvel som på familiemedlemmernes mentale velbefindende. Hyppige mareridt kan forværre eksisterende psykiske lidelser og føre til øget angst, depression eller andre humørsvingninger. Derudover kan det at have et barn med mareridtslidelse forårsage betydelige søvnforstyrrelser og stress for forældre og omsorgspersoner.

Påvirkning af forældrenes trivsel

 • Søvnmangel: Når børn oplever hyppige mareridt, forstyrrer det ofte hele husstandens søvnrytme. Det kan resultere i, at både barnet og forældrene føler sig trætte i løbet af dagen.
 • Angst og stress: Den konstante bekymring for barnets velbefindende i nattetimerne kan bidrage til øgede niveauer af stress og angst blandt familiemedlemmerne.
 • Problemer med mental sundhed: Kronisk mangel på restituerende søvn kombineret med vedvarende bekymringer om deres barns tilstand kan udløse eller forværre allerede eksisterende psykiske problemer hos nogle forældre eller omsorgspersoner.

For at støtte sunde søvnvaner for alle involverede bør familier overveje at søge professionel hjælp hos en kvalificeret sundhedsplejerske med speciale i søvnmedicin.

Forholdet mellem PTSD og mareridtslidelser

Forekomsten af PTSD kan være forbundet med tilbagevendende mareridt, hvilket kan føre til udvikling af mareridtslidelse. APA siger, at personer, der oplever PTSD, har tendens til at have mere intense, mindeværdige drømme, som ofte relaterer sig til det traume, de har været udsat for. Disse PTSD-associerede mareridt kan være særligt belastende og kan bidrage til udviklingen af mareridtslidelser.

Det er dog vigtigt at bemærke, at ikke alle med mareridtslidelser har PTSD. Selvom begge tilstande har fælles symptomer som forstyrrende drømme og betydelig stress under søvn, er de separate psykiske lidelser med forskellige diagnosekriterier og behandlingsmetoder.

I tilfælde, hvor en persons hyppige mareridt er direkte forbundet med en traumehistorie eller en PTSD-diagnose, kan specialiserede terapeutiske interventioner som eksponeringsterapi eller kognitiv adfærdsterapi (CBT) vise sig at være gavnlige til at løse de underliggende problemer, der bidrager til disse natlige forstyrrelser.

Hvis du har mistanke om, at dine tilbagevendende mareridt kan være forbundet med tidligere traumatiske begivenheder, eller hvis du er bekymret for dit mentale helbred på grund af vedvarende mareridt, skal du ikke tøve med at søge hjælp hos en kvalificeret sundhedsperson med erfaring i behandling af både søvnforstyrrelser og mentale helbredstilstande. Tidlig indgriben kan spille en afgørende rolle for at forbedre det generelle velbefindende ved at give skræddersyede strategier til at håndtere både stressfaktorer i dagligdagen og frygt om natten, der er forbundet med kroniske mareridt.

Udløsere af mareridt

Mareridt kan opstå af forskellige årsager, herunder stress, medicin, traumerelaterede oplevelser og psykologiske problemer. Her er nogle detaljer om hver af dem:

Stress-inducerede udløsere

Stressende situationer som arbejdspres, problemer i parforholdet eller store livsændringer kan bidrage til en stigning i levende drømme og mareridt. Håndtering af stress gennem afslapningsteknikker som meditation eller fysisk aktivitet kan hjælpe med at håndtere kroniske mareridt.

Medicin, der påvirker mareridt

Noget medicin som antidepressiva, blodtryksmedicin og medicin, der bruges til behandling af Parkinsons sygdom, kan forårsage forstyrrende drømme. Rådfør dig med din læge, før du justerer din medicin.

Traumerelaterede oplevelser, der udløser natteskræk

Tilbagevendende mareridt kan være en konsekvens af fysiske overgreb, seksuelt misbrug, ulykker eller andre former for traumer. Selv tidligere traumatiske oplevelser kan stadig forårsage hyppige mareridt.

Psykiske lidelser og deres indvirkning på søvnen

Depression, angst eller bipolar sygdom kan forværre søvnproblemer og øge sandsynligheden for livagtige drømme og kroniske mareridt. At søge professionel hjælp er afgørende for at kunne håndtere disse symptomer effektivt.

Livsstilsfaktorer, der bidrager til at udløse mareridt

 • Dårlige søvnvaner: Uregelmæssige søvnplaner eller dårlige sengetidsrutiner kan forstyrre normale søvnmønstre og bidrage til lejlighedsvise mareridtsepisoder.
 • Indtagelse af alkohol: At drikke alkohol før sengetid har vist sig at fremprovokere mareridt på grund af dets effekt på REM-søvnen - det stadie, hvor de fleste drømme opstår.
 • Ydre påvirkninger: Skræmmende bøger, film eller andre former for medier, der indtages tæt på sengetid, kan også udløse forstyrrende drømme hos nogle personer.
 • Søvnapnø: Obstruktivt søvnapnøsyndrom (OSAS) er en medicinsk tilstand, der forårsager forstyrret vejrtrækning under søvn; denne afbrydelse i luftstrømmen kan potentielt også føre til øget forekomst af livlige drømme og natteskræk.

Diagnosticering af mareridtslidelse

At diagnosticere mareridtslidelse involverer ikke nogen specifikke medicinske tests - i stedet er diagnosen afhængig af omhyggelig evaluering af sundhedspersonale baseret på rapporteret symptomhyppighed, sværhedsgrad, indvirkning på daglige livsaktiviteter og generel trivsel hos personer, der oplever tilbagevendende skræmmende natlige visioner.

Kriterier for diagnosticering af mareridtslidelse

DSM-5 fra American Psychiatric Association indeholder kriterier for diagnosticering af mareridtslidelse. Ifølge disse retningslinjer skal en person opleve gentagne forekomster af velkendte drømme, der typisk involverer trusler mod overlevelse eller sikkerhed. Disse mareridt skal forårsage klinisk signifikant lidelse eller forringelse af sociale, erhvervsmæssige eller andre vigtige funktionsområder.

 • Hyppige mareridt, der forekommer mindst én gang om ugen over en længere periode.
 • Mareridt, der forårsager betydelige problemer i de vågne timer, såsom humørsvingninger og overdreven søvnighed i dagtimerne.
 • Ingen tegn på, at en anden psykisk lidelse er ansvarlig for mareridtene.
 • Brug af medicin eller stoffer kan ikke forklare forekomsten af mareridt.

Sundhedspersonalets rolle i identifikationen af problemet

En grundig vurdering af en kvalificeret sundhedsperson er afgørende, når det gælder om at stille en præcis diagnose af mareridtslidelser. Dette kan omfatte:

 1. Søvnanamnese: En detaljeret redegørelse fra patienterne om deres søvnvaner, herunder sengetidsrutiner, varighed, kvalitet, timing, hyppighed, opvågninger under natlige episoder, tilstedeværelse eller fravær af livlige drømme osv.
 2. Medicinsk historie: En omfattende gennemgang af patientens medicinske tilstande, medicin og andre faktorer, der kan bidrage til søvnproblemer eller mareridt.
 3. Evaluering af mental sundhed: Vurdering for underliggende psykiske lidelser som angst, depression eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD), som kan bidrage til tilbagevendende mareridt.

I nogle tilfælde kan sundhedspersonalet også anbefale en henvisning til en specialist i søvnmedicin for yderligere vurdering og behandling. Det kan indebære en overnatning på et søvnlaboratorium, hvor patienterne overvåges, mens de sover, ved hjælp af forskellige diagnostiske værktøjer som polysomnografi (PSG), multipel søvnlatens-test (MSLT) osv. for at udelukke andre potentielle årsager til forstyrret søvn som f.eks. obstruktivt søvnapnøsyndrom (OSAS).

Behandling af mareridt kræver ofte en multifacetteret tilgang, der involverer både farmakologiske og ikke-farmakologiske interventioner, der er skræddersyet efter individuelle behov og omstændigheder. Tidlig genkendelse og passende indgriben kan hjælpe med at lindre plagsomme natlige hændelser og forbedre den generelle livskvalitet for både berørte personer og deres familiemedlemmer.

Ikke-farmakologiske behandlinger af mareridtslidelse

Mareridtslidelse kan være et rigtigt mareridt, men der findes ikke-farmakologiske behandlinger, som kan hjælpe med at håndtere symptomerne. Disse behandlinger fokuserer på at adressere de underliggende årsager til mareridt og forbedre søvnkvaliteten uden at være afhængige af medicin.

Øvelsesterapi med billeder

Imagery rehearsal therapy (IRT) anbefales af American Academy of Sleep Medicine til voksne, der lider af mareridtsforstyrrelser. Teknikken går ud på at omskrive manuskriptet til ens tilbagevendende mareridt til mere positive scenarier, mens man er vågen, så de bliver mindre truende i drømmetilstanden. Ved at gøre dette hjælper IRT med at reducere både intensitet og forekomst over tid.

 • Skab en ny version af dit mareridt med et positivt eller neutralt udfald.
 • Visualiser dette nye scenarie i detaljer i de vågne timer.
 • Øv dig regelmæssigt for at øge effektiviteten

Hypnose og progressiv dyb muskelafspænding

Ud over IRT omfatter andre ikke-farmakologiske behandlingsmuligheder hypnose og progressive teknikker til dyb muskelafslapning. Hypnose har vist sig at være effektivt til at reducere mareridt ved at hjælpe personer med at få adgang til deres underbevidsthed og ændre negative tankemønstre, der kan bidrage til forstyrrende drømme.

Hypnoterapisessioner, der udføres af uddannede fagfolk, kan guide dig gennem afslapningsøvelser, der er designet specielt til behandling af søvnforstyrrelser som mareridtsforstyrrelser.

Progressiv dyb muskelafspænding er en anden teknik, der kan hjælpe med at forbedre søvnkvaliteten og reducere mareridt. Metoden indebærer, at man systematisk spænder og slapper af i forskellige muskelgrupper i hele kroppen, hvilket fremmer en følelse af ro og afslapning.

 • Start ved fødderne og arbejd dig op til hovedet.
 • Spænd hver muskelgruppe i ca. fem sekunder, før du slipper.
 • Fokuser på følelsen af afslapning, når du løsner spændinger fra hvert område.

Både hypnose og progressiv dyb muskelafspænding kan praktiseres uafhængigt eller sammen med andre behandlinger som IRT for at skabe en omfattende tilgang til håndtering af mareridtssymptomer.

Kognitiv adfærdsterapi og søvnhygiejnepraksisser

Kognitiv adfærdsterapi (CBT), der ofte bruges til behandling af psykiske lidelser, har også vist sig lovende i forhold til mareridtsforstyrrelser ved at hjælpe personer med at identificere negative tankemønstre, der bidrager til deres hyppige mareridt. CBT kan involvere teknikker som eksponeringsterapi eller rescripting-terapi.

At opretholde en god søvnhygiejne er afgørende for alle, der har søvnproblemer, herunder dem, der lider af mareridtsforstyrrelser. At etablere faste rutiner ved sengetid, skabe et behageligt sovemiljø, undgå koffein tæt på sengetid og begrænse skærmtiden før sengetid er alle måder, hvorpå du kan fremme en bedre søvnkvalitet og potentielt reducere forekomsten af forstyrrende drømme.

Medicin til behandling af mareridtslidelse

Hvis ikke-farmakologiske metoder ikke giver tilstrækkelig lindring, kan sundhedspersonalet overveje at ordinere medicin for at hjælpe med at håndtere symptomerne på mareridtslidelsen. Nogle almindeligt anvendte lægemidler omfatter antidepressiva, antipsykotika og benzodiazepiner. Det er dog vigtigt at diskutere potentielle bivirkninger og risici med lægen, før man begynder på en ny medicinering, da hver persons respons vil variere afhængigt af individuelle faktorer som alder, sygehistorie og andre samtidige behandlinger.

Antidepressiva til behandling af mareridtslidelser

Antidepressiv medicin har vist sig at være effektiv til at reducere hyppigheden og intensiteten af mareridt i forbindelse med posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Et almindeligt eksempel er Prazosin, en alfablokker, der primært bruges til behandling af forhøjet blodtryk, men som har vist sig lovende i behandlingen af PTSD-associerede mareridt. Det virker ved at blokere visse receptorer i hjernen, som er ansvarlige for at producere forstyrrende drømme. Disse medikamenter skal dog ordineres med forsigtighed på grund af mulige bivirkninger som svimmelhed eller lavt blodtryk.

Risici forbundet med brug af medicin

Nogle medikamenter kan hjælpe med at håndtere mareridtslidelser effektivt, men de har også potentielle risici og bivirkninger. For eksempel:

 • Benzodiazepiner, som nogle gange ordineres for at reducere angst eller forbedre søvnkvaliteten, kan være vanedannende, hvis de bruges i længere perioder. Langvarig brug kan dog føre til afhængighed eller misbrugsproblemer.
 • Antipsykotisk medicin: Selvom de er nyttige for nogle patienter, der oplever kroniske mareridt i forbindelse med psykiske lidelser som skizofreni eller bipolar sygdom, indebærer disse stærke lægemidler en risiko for betydelige bivirkninger som vægtøgning eller metaboliske ændringer.
 • Antidepressiv medicin: Selvom de er effektive til at behandle nogle tilfælde af mareridtslidelse, kan disse medikamenter forårsage bivirkninger som kvalme, svimmelhed eller seksuel dysfunktion. De kan også interagere med anden medicin eller forværre visse medicinske tilstande.

Det er afgørende at arbejde tæt sammen med sundhedspersonalet for at finde den mest hensigtsmæssige medicin og dosering til specifikke situationer. Regelmæssige opfølgninger er nødvendige for at overvåge fremskridt og justere behandlingen efter behov.

Alternativ medicin og kosttilskud

Ud over de traditionelle farmaceutiske behandlinger har der været stigende interesse for alternative muligheder som CBD-olie. CBD (cannabidiol) er en ikke-psykoaktiv forbindelse, der stammer fra cannabisplanten, og som har vist potentielle fordele ved forskellige søvnforstyrrelser, herunder mareridt. Foreløbig forskning tyder på, at CBD kan hjælpe med at forbedre søvnkvaliteten ved at reducere angstniveauer eller modulere kroppens naturlige søvn-vågen-cyklus. Der kræves dog mere omfattende undersøgelser, før det kan anbefales som en standardbehandlingsmulighed for mareridtsforstyrrelser.

Melatonintilskud er også blevet undersøgt som en supplerende behandling til håndtering af mareridt relateret til PTSD eller andre psykiske lidelser på grund af deres rolle i reguleringen af normale søvnmønstre. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at fastslå effektiviteten og sikkerheden, når det bruges til dette specifikke formål.

Prognose og langsigtet behandling af mareridtslidelse

Prognosen for personer med mareridtslidelse varierer baseret på faktorer som sværhedsgrad, hyppighed, underliggende årsager og behandlingsrespons. Nogle kan komme sig uden indgriben, mens andre har brug for løbende støtte.

Faktorer, der påvirker prognosen

 • Alvorlighed: Intense eller forstyrrende drømme kan gøre det sværere at overvinde mareridtsforstyrrelsen.
 • Hyppighed: Kroniske mareridt er mere udfordrende at håndtere end lejlighedsvise.
 • Underliggende årsager: Identificering og håndtering af udløsende eller medvirkende faktorer kan forbedre behandlingsresultaterne. Dette omfatter psykiske lidelser som PTSD, søvnforstyrrelser eller medicinske tilstande, der fremkalder mareridt.
 • Respons på behandling: Respons på forskellige behandlinger spiller en afgørende rolle for prognosen. Nogle kan finde lindring gennem ikke-farmakologiske metoder som imagery rehearsal therapy (IRT), mens andre måske har brug for medicin.

Betydningen af tidlig intervention

Tidlig erkendelse og skræddersyet behandling er afgørende for at håndtere mareridtslidelser. Ubehandlet kan det føre til søvnmangel, humørsvingninger og en negativ indvirkning på dagligdagen. At søge hjælp tidligt forbedrer chancerne for en vellykket behandling og forebygger potentielle konsekvenser.

Det er vigtigt at arbejde sammen med sundhedspersonale som f.eks. søvnmedicinere eller psykiatere for at udvikle en effektiv behandlingsplan. De vil hjælpe med at udforske forskellige terapeutiske muligheder som kognitiv adfærdsterapi (CBT), eksponeringsterapi, rescripting-terapi eller samtaleterapi, hvis det er nødvendigt.

Støtte fra familie og venner spiller en afgørende rolle i håndteringen af mareridtslidelser. Opmuntring til åben kommunikation om oplevelser og følelser relateret til mareridt kan hjælpe med at skabe et støttende miljø for bedring.

At opretholde en god søvnhygiejne, som f.eks. at etablere regelmæssige sengetidsrutiner, skabe et behageligt sovemiljø, undgå stimulanser tæt på sengetid og anvende afslapningsteknikker før sengetid, er alle vigtige aspekter af langsigtet behandling for personer, der lever med mareridtslidelse.

Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med mareridtslidelse

Mareridt og mental sundhed

Mareridt kan være forbundet med angstlidelser, depression og posttraumatisk stresslidelse (PTSD), hvilket bidrager til deres hyppighed og intensitet. Læs mere om forbindelsen mellem mareridt og mental sundhed.

Mareridtslidelser er virkelige

Mareridtsforstyrrelse er en ægte søvntilstand, der er anerkendt af læger, og som forårsager betydelig lidelse eller forringelse i dagligdagen. Læs mere om mareridtsforstyrrelser.

Udbredelse af mareridtslidelse

Mareridtslidelse rammer 2-6 % af voksne og er mere almindelig hos børn, hvor op til 50 % oplever lejlighedsvise mareridt, og 10-30 % lider af kroniske mareridt. Læs mere om udbredelsen af mareridtslidelse.

Mareridtslidelse i DSM-5

Mareridtsforstyrrelse er anerkendt i DSM-5 under "Sleep-Wake Disorders: Parasomnier - mareridtsforstyrrelse". Læs mere om DSM-5-kriterierne for mareridtslidelse.

Konklusion

Lad ikke mareridtsforstyrrelser hjemsøge din søvn - søg hjælp hos en sundhedsprofessionel for at forbedre din mentale sundhed og livskvalitet.

Stress og visse medikamenter kan udløse mareridtslidelse, som ofte optræder sammen med andre psykiske lidelser som PTSD.

Nøjagtig rapportering af symptomer er afgørende for diagnose og behandling, som kan omfatte ikke-farmakologiske muligheder som imagery rehearsal therapy eller medicin som antidepressiva.

Få den afslappende søvn, du har brug for til at trives, med den rette behandling og støtte til mareridtslidelser.

Husk, at håndtering af mareridtslidelser er nøglen til at bevare et godt mentalt helbred.

For mere information om mareridtslidelse og dens behandlingsmuligheder, tjek disse troværdige kilder:

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder