Søvnforstyrrelser

Published:

Da et stigende antal personer kæmper med søvnforstyrrelser, er det vigtigt at forstå de forskellige årsager og typer af disse tilstande. I betragtning af søvnforstyrrelsers potentielle indvirkning på helbred og velvære er det vigtigt at kende deres forskellige årsager og typer for at sikre en korrekt diagnose og behandling.

Indhold:

 1. Årsager til søvnforstyrrelser
  1. Medicinske tilstande, der bidrager til søvnforstyrrelser
  2. Livsstilsvalg, der påvirker søvnkvaliteten
  3. Aldersrelaterede ændringer i søvnmønstre
 2. De 5 typer af søvnforstyrrelser
  1. Søvnløshed - problemer med at falde i søvn eller blive ved med at sove
  2. Søvnapnø - forstyrret vejrtrækning under søvn
  3. RLS (Restless Legs Syndrome) - ubehagelige fornemmelser, der forårsager trang til at bevæge lemmerne i hvile
  4. Narkolepsi - Overdreven døsighed om dagen med pludselige muskelsvaghedsepisoder
  5. Ikke-24-timers søvn-vågn-forstyrrelse - forstyrret døgnrytme, der fører til uregelmæssige søvnmønstre
 3. Kvalificering af handicap ved søvnforstyrrelser
  1. Social Security Administration's kriterier for kvalificerende handicaps i forbindelse med søvnforstyrrelser
  2. Vurdering af funktionsbegrænsninger som følge af specifikke typer af forstyrrelser
 4. Behandlingsmuligheder for forskellige typer af søvnforstyrrelser
  1. Livsstilsændringer for bedre søvnkvalitet
  2. Medicinske indgreb ved søvnforstyrrelser
  3. Forbedring af søvnhygiejne
 5. Sundhedspersonale, der behandler søvnforstyrrelser
  1. Neurologer med speciale i søvnmedicin
  2. Lungelæger fokuserer på åndedrætsrelaterede problemer som apnø
  3. Psykiatere tilbyder terapeutiske indgreb mod stressbetingede forstyrrelser
 6. Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med søvnforstyrrelser
  1. Hvad er de 5 typer af søvnforstyrrelser?
  2. Hvad er den mest problematiske søvnforstyrrelse?
  3. Hvad er den hyppigste søvnforstyrrelse?
  4. Hvad er de 3 største søvnforstyrrelser?
 7. Konklusion

Dette indlæg vil undersøge de medicinske problemer, der kan føre til søvnproblemer, samt de valg i livet, der kan påvirke ens hvile. Vi vil også diskutere aldersrelaterede ændringer i søvnmønstret, som kan føre til søvnproblemer.

Desuden vil vi se nærmere på de fem primære søvnforstyrrelser - søvnløshed, søvnapnø, restless legs syndrom (RLS) og narkolepsi - med deres tilhørende symptomer og karakteristika. Vi vil også se på de kriterier for invaliditetskvalifikation, som Social Security Administration har fastsat for personer, der lider af sådanne forstyrrelser.

Derefter vil vi undersøge de forskellige behandlingsmuligheder, der findes for forskellige typer søvnforstyrrelser, herunder livsstilsændringer, medicin ordineret af sundhedspersonale og kognitiv adfærdsterapi (CBT) som en ikke-farmakologisk intervention.

Sidst men ikke mindst vil vi præsentere dig for specialiserede sundhedspersoner, der behandler disse komplekse tilstande, f.eks. neurologer med fokus på søvnmedicin eller psykiatere, der tilbyder terapeutiske interventioner for stressinducerede forstyrrelser.

Årsager til søvnforstyrrelser

Årsager til søvnforstyrrelser

Forskellige medicinske, psykiatriske, livsstilsrelaterede og aldersrelaterede faktorer kan føre til søvnforstyrrelser, som kræver skræddersyede behandlingsstrategier for at kunne håndteres med succes. Det er afgørende at tage fat på disse underliggende faktorer for at opnå effektive behandlingsstrategier, der er skræddersyet til de individuelle omstændigheder. I dette afsnit vil vi diskutere nogle almindelige årsager til søvnforstyrrelser, og hvordan de kan påvirke dit generelle helbred.

Medicinske tilstande, der bidrager til søvnforstyrrelser

Flere medicinske tilstande kan bidrage til udviklingen af søvnforstyrrelser. Kroniske smerter som følge af gigt eller fibromyalgi kan f.eks. gøre det svært for den enkelte at falde i søvn eller holde sig i søvn hele natten. Desuden forstyrrer neurologiske problemer som Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom ofte normale søvnmønstre på grund af deres indvirkning på hjernefunktionen. Desuden kan hormonelle ubalancer som dem, der opleves i overgangsalderen eller skjoldbruskkirtelforstyrrelser, også føre til søvnløshed og andre forstyrrelser i søvnkvaliteten [kilde].

Livsstilsvalg, der påvirker søvnkvaliteten

 • Stress: Et højt stressniveau er kendt for at bidrage til dårlig søvnkvalitet, da det aktiverer kroppens "kamp-eller-flugt"-responsystem, hvilket gør det svært at slappe af ved sengetid.
 • Koffeinforbrug: Det er blevet vist i undersøgelser [kilde], at koffeinforbrug for tæt på sengetid har en negativ indvirkning på både tiden til at falde i søvn og varigheden af REM-fasen (rapid eye movement), hvor vigtige genoprettende funktioner finder sted.
 • Brug af skærmen om natten: Det blå lys, der udsendes af elektroniske enheder som smartphones og tablets, undertrykker melatoninproduktionen - et hormon, der er ansvarlig for at regulere vores døgnrytme (søvn-vågncyklus) [kilde].
 • Uregelmæssig søvnplan: Uoverensstemmende sengetider og opvågningstider kan forstyrre kroppens indre ur, hvilket gør det svært at etablere et sundt søvnmønster.

Aldersrelaterede ændringer i søvnmønstre

Når vi bliver ældre, sker der naturlige ændringer i vores søvnmønstre, som kan bidrage til udviklingen af lidelser. For eksempel har ældre voksne en tendens til at opleve lysere faser oftere i løbet af natten - hvilket resulterer i fragmenterede og afbrudte restitutionsfaser, der er nødvendige for at opretholde en optimal kognitiv funktion i dagtimerne [kilde]. Derudover har de ofte svært ved at falde i søvn på grund af nedsat produktion af melatoninhormonet, der er ansvarlig for at regulere den cirkadiske rytme (søvn-vågncyklus).

For at behandle søvnproblemer effektivt er det nødvendigt at finde frem til de underliggende årsager. Ved at forstå, hvordan medicinske tilstande, livsstilsvalg og aldersrelaterede ændringer påvirker din søvnkvalitet, vil du være bedre rustet til at finde skræddersyede løsninger, der fungerer bedst for dine individuelle behov.

Søvnforstyrrelser kan opstå som følge af medicinske tilstande, livsstilsvalg og aldersrelaterede ændringer i søvncyklussen. Det er vigtigt at forstå de fem typer af almindelige søvnforstyrrelser: søvnløshed, søvnapnø, restless legs syndrome (RLS), narkolepsi og andre mindre almindelige former for søvnproblemer.

De 5 typer af søvnforstyrrelser

De 5 typer af søvnforstyrrelser

Søvnforstyrrelser kan have en betydelig indvirkning på den enkeltes livskvalitet, og det er derfor vigtigt at forstå de forskellige typer og deres unikke symptomer. Der findes fem hovedtyper af søvnforstyrrelser: søvnløshed, søvnapnø, restless legs syndrome (RLS), narkolepsi og ikke-24-timers søvn-vågn-forstyrrelser. Ved at lære om hver type og dens potentielle behandlinger kan personer, der er ramt af disse tilstande, bedre imødekomme deres specifikke behov.

Søvnløshed - problemer med at falde i søvn eller blive ved med at sove

Søvnløshed er en almindelig søvnforstyrrelse, der er kendetegnet ved, at man har svært ved at falde i søvn eller holde sig i søvn hele natten. Søvnløshed kan være enten kortvarig eller vedvarende. Søvnløshed kan skyldes forskellige faktorer såsom stress, medicinske tilstande som kroniske smerter eller angstlidelser. Behandlingsmulighederne for søvnløshed omfatter livsstilsændringer som f.eks. forbedring af rutinerne omkring sengetid og kognitive adfærdsterapeutiske teknikker, der er designet til at hjælpe med at håndtere tanker, der forstyrrer en hvilende søvn.

Søvnapnø - forstyrret vejrtrækning under søvn

Søvnapnø opstår, når en persons vejrtrækning gentagne gange stopper og starter under søvnen på grund af blokerede luftveje eller problemer med hjernens signaler, der styrer vejrtrækningen. Den mest almindelige form er obstruktiv søvnapnø, som skyldes, at halsmusklerne slapper for meget af under søvnen. Behandling af søvnapnø indebærer ofte brug af CPAP-apparater (Continuous Positive Airway Pressure), der leverer konstant luftstrøm gennem en maske, der bæres over næsen eller munden under søvn.

RLS (Restless Legs Syndrome) - ubehagelige fornemmelser, der forårsager trang til at bevæge lemmerne i hvile

RLS (Restless Legs Syndrome ) er en neurologisk lidelse, der forårsager ubehagelige fornemmelser i benene, f.eks. prikken eller kløe, ledsaget af en uimodståelig trang til at bevæge dem. Disse symptomer forværres ofte i hvileperioder og kan forstyrre søvnkvaliteten alvorligt. Behandling af RLS kan omfatte medicin som gabapentin eller dopaminagonister sammen med livsstilsændringer som regelmæssig motion og reduceret koffeinindtag.

Narkolepsi - Overdreven døsighed om dagen med pludselige muskelsvaghedsepisoder

Narkolepsi er en kronisk lidelse, der forårsager vedvarende søvnighed om dagen og pludselige episoder af muskelsvaghed, kendt som kataplexi, som skyldes hjernens manglende evne til at regulere de normale søvn-vågn-cyklusser. Denne tilstand skyldes forstyrrelser i hjernens evne til at regulere normale søvn-vågn-cyklusser. Medicin som modafinil er almindeligt ordineret til narkolepsipatienter for at hjælpe med at håndtere overdreven søvnighed om dagen, mens antidepressiva eller natriumoxybat kan bruges til at behandle kataplexisymptomer.

Ikke-24-timers søvn-vågn-forstyrrelse - forstyrret døgnrytme, der fører til uregelmæssige søvnmønstre

Ikke-24-timers søvn-vågn-forstyrrelse er en sjælden cirkadisk rytmeforstyrrelse, som medfører, at en persons søvn-vågn-cyklus gradvist forskydes senere hver dag, hvilket fører til uregelmæssige og uforudsigelige søvnmønstre. Denne tilstand ses oftest hos personer, der er blinde eller synshandicappede, men kan også påvirke seende personer. Behandlinger for ikke-24-timers søvn-vågn-forstyrrelser kan omfatte indtagelse af melatonin eller brug af lysbehandling for at forsøge at regulere kroppens cirkadiske rytme.

Søvnforstyrrelser kan have en betydelig indvirkning på livskvaliteten, og det er vigtigt at forstå de fem typer, når man skal afgøre, om man er berettiget til invaliditet. Som sådan er det vigtigt at forstå Social Security Administration's kriterier for kvalificerende handicaps i forbindelse med søvnforstyrrelser for at kunne vurdere de funktionelle begrænsninger, som specifikke typer af forstyrrelser medfører.

Kvalificering af handicap ved søvnforstyrrelser

Visse alvorlige tilfælde af søvnforstyrrelser kan give ret til invaliditetsydelser afhængigt af deres indvirkning på den daglige funktion og det generelle helbred. Forståelse af de kriterier, der er opstillet af de styrende organer, vil hjælpe med at afgøre, om man er berettiget, samtidig med at man sikrer, at der er korrekt dokumentation under ansøgningsprocessen.

Social Security Administration's kriterier for kvalificerende handicaps i forbindelse med søvnforstyrrelser

Social Security Administration (SSA ) har specifikke retningslinjer for at vurdere, om en person med en søvnforstyrrelse er berettiget til invaliditetsydelser. SSA har ikke en særskilt liste, der er specifikt rettet mod søvnforstyrrelser, men vurderer dem under andre lister som f.eks. neurologiske eller respiratoriske lidelser, afhængigt af tilstandens art.

 • Søvnapnø: Denne almindelige søvnforstyrrelse falder ind under afsnit 3.10 i SSA's Blue Book, som dækker begrænsninger i åndedrætsorganerne som obstruktiv søvnapnø og central søvnapnø. For at komme i betragtning skal man påvise, at man oplever kroniske episoder med vejrtrækningssvigt på trods af ordineret behandling.
 • Narkolepsi: Narkolepsi vurderes under afsnit 11.00 - Neurologiske lidelser i Blue Book på grund af dens forbindelse med overdreven døsighed om dagen og pludselige muskelsvaghedsepisoder kaldet katapleksi. Medicinsk dokumentation til støtte for denne diagnose skal omfatte dokumenterede tilfælde, hvor narkolepsi forstyrrer daglige aktiviteter eller arbejdsrelaterede opgaver.
 • Søvnløshed og andre relaterede tilstande: Søvnløshed og andre søvnproblemer kan vurderes ud fra, hvordan de påvirker den mentale funktion eller bidrager til humørsygdomme som depression eller angst, som er omfattet af afsnit 12.04 - Affektive lidelser og/eller afsnit 12.06 - Angstrelaterede lidelser.

Vurdering af funktionsbegrænsninger som følge af specifikke typer af forstyrrelser

Det er vigtigt at påvise, hvordan søvnforstyrrelsen alvorligt forringer en persons evne til at udføre daglige opgaver og opretholde et lønnet arbejde, når man ansøger om invaliditetsydelser. SSA vurderer dette ved hjælp af en vurdering af den resterende funktionsevne (Residual Functional Capacity (RFC) ), som tager hensyn til forskellige faktorer som f.eks:

 • Sværhedsgraden af døgnsøvnighed eller træthed forårsaget af dårlig søvnkvalitet
 • Hyppigheden og varigheden af vågne episoder i løbet af natten
 • Tilstedeværelsen af andre symptomer som restless legs syndrom, humørsygdomme eller kognitive forstyrrelser som følge af forstyrrelser i den cirkadiske rytme
 • Hvor godt den enkelte reagerer på ordineret behandling som medicin, lysbehandling eller CPAP-apparater (CPAP-apparater) til obstruktiv søvnapnøpatienter.

Ud over medicinsk dokumentation, der understøtter diagnosen og sværhedsgraden af din tilstand, kan det være nyttigt at fremlægge en detaljeret søvndagbog, der fremhæver specifikke tilfælde, hvor din lidelse har forstyrret den daglige funktion eller arbejdsindsatsen. Dette kan yderligere styrke din sag, når du søger om invaliditetsydelser på grund af en invaliderende søvnforstyrrelse.

Kvalifikationen for invaliditet i forbindelse med søvnforstyrrelser bør vurderes omhyggeligt for at sikre, at den korrekte diagnose stilles, og at den rette behandling kan påbegyndes. Der findes forskellige tilgange til behandling af forskellige søvnproblemer, herunder livsstilsjusteringer, lægemidler og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling.

Behandlingsmuligheder for forskellige typer af søvnforstyrrelser

Behandlingsmuligheder for forskellige typer af søvnforstyrrelser

En effektiv behandling af søvnforstyrrelser kræver ofte en kombineret tilgang, der omfatter livsstilsændringer sammen med medicinske indgreb. Afhængigt af arten og graden af søvnforstyrrelsen kan der foreslås forskellige strategier for at forbedre hvilekvaliteten og det generelle velbefindende. I denne passage vil vi undersøge de forskellige midler til forskellige søvnproblemer.

Livsstilsændringer for bedre søvnkvalitet

At skabe en regelmæssig søvnplan kan have en effekt på at forbedre kvaliteten af ens hvile. Nogle livsstilsændringer, der kan hjælpe med at lindre symptomerne på visse søvnforstyrrelser, omfatter:

 • Etablering af en konsekvent sengerutine
 • Undgå koffein, nikotin og alkohol tæt på sengetid
 • Skabelse af et behageligt sovemiljø (f.eks. mørkt, stille, køligt)
 • Indarbejdelse af afslapningsteknikker som f.eks. dybe åndedrætsøvelser eller meditation før sengetid
 • Træning regelmæssigt, men undgå kraftig træning tæt på sengetid

Disse livsstilsændringer kan være nyttige for personer med almindelige søvnforstyrrelser som f.eks. søvnproblemer, kronisk søvnløshed, søvntab, dårlig søvn og søvnbesvær.

Medicinske indgreb ved søvnforstyrrelser

Ved mere alvorlige søvnforstyrrelser kan det være nødvendigt med medicinske indgreb. Nogle almindelige søvnforstyrrelser, der kan kræve medicinsk behandling, omfatter:

 • Søvnapnø: En tilstand, hvor vejrtrækningen gentagne gange stopper og starter under søvnen. Behandlingsmulighederne kan omfatte kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP), oral apparatur eller kirurgi.
 • Restless Legs Syndrome: En tilstand, hvor personer oplever en uimodståelig trang til at bevæge deres ben, ofte ledsaget af ubehagelige fornemmelser. Behandlingsmulighederne kan omfatte medicin eller livsstilsændringer.
 • Narkolepsi: En sjælden lidelse, der forårsager overdreven søvnighed og søvnanfald i løbet af dagen. Behandlingsmulighederne kan omfatte medicin, livsstilsændringer eller kognitiv adfærdsterapi.
 • Søvnløshed: En tilstand, hvor personer har problemer med at falde eller holde sig i søvn. Behandlingsmulighederne kan omfatte medicin, kognitiv adfærdsterapi eller undervisning i søvnhygiejne.
 • Central søvnapnø: En tilstand, hvor hjernen ikke giver musklerne besked om at trække vejret under søvnen. Behandlingsmulighederne kan omfatte medicin eller udstyr, der hjælper med at trække vejret.

Det er vigtigt at rådføre sig med en læge, f.eks. en søvnspecialist eller en intern læge, for at finde den bedste behandling for en specifik søvnforstyrrelse.

Forbedring af søvnhygiejne

Det kan også være nyttigt for personer med søvnforstyrrelser at forbedre deres søvnhygiejne. Søvnhygiejne henviser til de vaner og praksisser, der fremmer søvnkvalitet. Nogle tips til at forbedre søvnhygiejnen omfatter:

 • Føre en søvndagbog for at spore søvnmønstre og identificere områder, der kan forbedres
 • Følger en konsekvent søvn-vågn-cyklus, selv i weekenden
 • Undgå lure i løbet af dagen
 • At udsætte sig selv for naturligt lys i løbet af dagen for at regulere den cirkadiske rytme
 • Undgå stimulerende aktiviteter, som f.eks. brug af elektroniske apparater, tæt på sengetid
 • Skab en afslappende rutine ved sengetid
 • Undgå store måltider tæt på sengetid
 • Sørg for, at soveværelset er køligt, mørkt og roligt

Ved at indarbejde disse tips i de daglige rutiner kan man måske forbedre sin søvnkvalitet og reducere symptomerne på søvnforstyrrelser.

Søvnforstyrrelser kan behandles ved hjælp af livsstilsændringer, medicin og kognitiv adfærdsmæssig behandling. Specialister inden for sundhedssektoren, herunder neurologer, lungemedicinere og psykiatere, kan tilbyde den mest gavnlige behandling af søvnproblemer.

Sundhedspersonale, der behandler søvnforstyrrelser

Sundhedspersonale, der behandler søvnforstyrrelser

Det er afgørende at finde den rette type sundhedspersonale, hvis man skal behandle søvnforstyrrelser effektivt. Afhængigt af sværhedsgraden og typen af forstyrrelse kan forskellige specialister som neurologer, lungelæger eller psykiatere være involveret i diagnosticering og behandling af disse tilstande. I dette afsnit vil vi diskutere forskellige medicinske fagfolk, der specialiserer sig i behandling af søvnforstyrrelser, og hvordan de kan hjælpe dig med at opnå bedre hvile af høj kvalitet.

Neurologer med speciale i søvnmedicin

Neurologer er læger, der er uddannet til at diagnosticere og behandle neurologiske sygdomme, der påvirker hjernen, rygmarven, nerverne og musklerne. Nogle neurologer vælger at specialisere sig yderligere i søvnmedicin ved at gennemføre en yderligere uddannelse gennem et fellowship-program, der er akkrediteret af Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME). Søvnspecialister med erfaring i mange søvnproblemer, såsom søvnløshed, narkolepsi, RLS (Restless Legs Syndrome) og ikke-24-timers søvnforstyrrelser kan konsulteres.

En konsultation med en neurolog med speciale i søvnmedicin omfatter typisk en evaluering af dine symptomer efterfulgt af diagnostiske tests som polysomnografi eller multiple søvnlatensitetstest, hvis det er nødvendigt. De kan også anbefale livsstilsændringer eller ordinere medicin, der er skræddersyet til din specifikke tilstand.

Lungelæger fokuserer på åndedrætsrelaterede problemer som apnø

Lungelæger, også kaldet lungelæger eller respirologer, er uddannet i at diagnosticere og håndtere problemer med åndedrætssystemet. En lungelæge kan især være nyttig til at identificere og håndtere søvnforstyrrelser i forbindelse med åndedrætsbesvær, såsom OSA eller central søvnapnø.

Under din konsultation med en lungelæge vil de vurdere dine symptomer og kan bestille prøver som f.eks. natlig oximetri eller polysomnografi for at bekræfte en diagnose af søvnapnø. Behandlingsmulighederne for OSA omfatter typisk livsstilsændringer, kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP), oral apparatur eller kirurgi afhængigt af hvor alvorlig din tilstand er.

Psykiatere tilbyder terapeutiske indgreb mod stressbetingede forstyrrelser

Psykiatere er specialiserede læger, der diagnosticerer og behandler psykiske problemer, herunder stressbetingede forstyrrelser, der kan føre til søvnløshed. De kan spille en vigtig rolle i håndteringen af stressrelateret søvnløshed ved at tilbyde terapeutiske interventioner såsom kognitiv adfærdsterapi for søvnløshed (CBT-I), som har vist sig at være effektiv til at forbedre søvnkvaliteten uden at være afhængig af medicin.

Ud over CBT-I kan psykiatere også anbefale andre evidensbaserede behandlinger som f.eks. afslapningsteknikker eller mindfulness-meditation, som har vist sig at kunne hjælpe med at reducere angstniveauet i forbindelse med dårlig søvnkvalitet.

Find den rette specialist til din søvnforstyrrelse

 • Kontakt din praktiserende læge: Det er vigtigt at drøfte dine bekymringer om søvnproblemer under regelmæssige kontrolbesøg, da de kan henvise dig til relevante specialister baseret på deres vurdering af din situation.
 • Kontakt lokale hospitaler eller klinikker: Mange sundhedsfaciliteter har dedikerede søvncentre, hvor teams af tværfaglige fagfolk arbejder sammen under ét tag og tilbyder omfattende diagnosticering og behandling af søvnforstyrrelser.
 • Søg i online-kataloger: Udnyt ressourcer som Certification Matters-webstedet for at finde specialister i dit område, der er certificeret af bestyrelsen, og som har gennemgået en streng uddannelse og eksamen for at demonstrere deres ekspertise i behandling af søvnforstyrrelser.

Afslutningsvis er det vigtigt at søge hjælp hos en kvalificeret sundhedsperson, når man har med søvnforstyrrelser at gøre. Samarbejde med neurologer, lungelæger eller psykiatere, der har erfaring med behandling af søvnforstyrrelser, kan gøre det muligt for dig at udarbejde en personlig behandlingsplan og i sidste ende opleve en mere afslappet søvn.

Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med søvnforstyrrelser

Hvad er de 5 typer af søvnforstyrrelser?

De fem hovedtyper af søvnforstyrrelser omfatter søvnløshed, søvnapnø, restless legs syndrome (RLS), narkolepsi og forstyrrelser i den cirkadiske rytme. Disse tilstande kan påvirke en persons livskvalitet betydeligt ved at påvirke evnen til at falde i søvn eller holde sig i søvn, forårsage overdreven døsighed om dagen eller pludselige muskelsvaghedsepisoder.

Hvad er den mest problematiske søvnforstyrrelse?

Søvnapnø anses ofte for at være den mest problematiske søvnforstyrrelse på grund af de potentielle sundhedsrisici. Ubehandlet søvnapnø kan føre til forhøjet blodtryk, hjerteproblemer, type 2-diabetes, metabolisk syndrom og komplikationer i forbindelse med medicin og kirurgi.

Hvad er den hyppigste søvnforstyrrelse?

Søvnløshed, der er karakteriseret ved vanskeligheder med at falde i søvn eller holde sig i søvn på trods af muligheden for tilstrækkelig restituerende søvn, anses for at være den hyppigst forekommende søvnforstyrrelse blandt voksne verden over.

Hvad er de 3 største søvnforstyrrelser?

De tre mest almindelige søvnforstyrrelser omfatter:

 1. Søvnløshed: Svært ved at falde eller holde sig i søvn
 2. Søvnapnø: Forstyrret vejrtrækning under søvn, hvilket fører til afbrudt hvile
 3. Narkolepsi: Overdreven døsighed om dagen med pludselige muskelsvaghedsepisoder

Konklusion

Det er vigtigt at forstå søvnrelaterede problemer for at bevare det generelle helbred og velvære. Livsvalg, aldersrelaterede ændringer og medicinske tilstande kan alle føre til forstyrrelser i søvnvanerne. Der findes fem søvnproblemer, såsom søvnløshed, apnø af søvn, RLS (Restless Legs Syndrome), narkolepsi og parasomnias.

Det er vigtigt at søge lægelig rådgivning hos specialister i søvnforstyrrelser, hvis du eller en af dine nærmeste udviser tegn på en søvnforstyrrelse. Behandlingsmulighederne kan omfatte livsstilsændringer, medicinhåndtering eller kognitiv adfærdsterapi (CBT).Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder