Er CBG godt for ADHD?

Published:

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) er en almindelig neurodevelopmental tilstand, der er karakteriseret ved uopmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet. Farmaceutisk medicin bruges typisk til at håndtere symptomerne, men de kan have bivirkninger. Det har skabt interesse for, om naturlige kosttilskud som cannabisforbindelsen CBG kan hjælpe. Her er et dybdegående kig på evidensen.

Er CBG godt for ADHD?

Hvad er ADHD?

Lad os først få et overblik over, hvad ADHD egentlig er:

 • ADHD er en af de mest almindelige psykiske lidelser i barndommen og rammer også mange voksne.
 • Det involverer unormal funktion af hjernekredsløb, der styrer eksekutive funktioner, opmærksomhed og adfærdsregulering.
 • Kernesymptomerne er uopmærksomhed, distraherbarhed, uorganiserethed, rastløshed og impulsivitet.
 • ADHD menes at stamme fra nedsat signalering af dopamin og noradrenalin. Genetik og miljøfaktorer spiller en rolle.
 • Personer med ADHD kæmper ofte med fokus og koncentration, med at fuldføre opgaver og med at kontrollere følelser og impulser.
 • ADHD kan have stor indflydelse på skole, arbejde, relationer og mental sundhed.

Selv om ADHD ofte opfattes som problemer med at være opmærksom, involverer det forskellige neurokognitive mangler. Kan et tilskud med CBG potentielt hjælpe?

Hvordan kan CBG hjælpe med ADHD?

CBG, en forkortelse for cannabigerol, er en ikke-berusende forbindelse i cannabisplanter. Her er nogle af CBG's egenskaber, der tyder på, at det kan hjælpe med ADHD-symptomer:

 • Øger dopamin - CBG kan øge dopamin, som er en af de vigtigste neurotransmittere, der er involveret i ADHD. Det kan afhjælpe motivationsmæssige og kognitive mangler.
 • Modulerer GABA - CBG kan påvirke GABA-aktiviteten. GABA er vigtig for impulskontrol og kan være forstyrret ved ADHD.
 • Reducerer inflammation - Neuroinflammation kan spille en rolle i udbruddet af ADHD. CBG's kraftige antiinflammatoriske virkning kan hjælpe.
 • Fremmer roen - CBG har angstdæmpende egenskaber, der kan reducere rastløshed og uro, som ofte er forbundet med ADHD.
 • Forbedrer opmærksomheden - De, der bruger CBG, rapporterer om øget evne til at fokusere i lange perioder uden distraktion.
 • Få bivirkninger - CBG har en lav risikoprofil sammenlignet med stimulerende medicin, der bruges til ADHD-behandling.

Selvom teorien er lovende, mangler der kliniske studier, der specifikt tester CBG for ADHD. Men nogle foreløbige beviser giver håb.

Tidlig forskning støtter CBG mod ADHD

Meget lidt forskning har endnu direkte undersøgt CBG for ADHD. Nogle indledende studier viser dog opmuntrende resultater:

 • Forbedret kognition hos rotter - Et gnaverstudie i 2018 viste, at CBG-administration forbedrede kognitiv præstation og funktion. Rotterne viste forbedret indlæring, hukommelse og evne til at fokusere.
 • Reduceret hyperaktivitet hos mus - Et dyreforsøg fra 2020 afslørede, at CBG mindskede hyperaktiv og impulsiv adfærd hos mus. Virkningerne var sammenlignelige med Ritalin.
 • Angstdæmpende effekt - Små forsøg med mennesker viser, at CBG reducerer angst og stress, hvilket kan mindske rastløshed i forbindelse med ADHD.
 • Sikkert for mennesker - Større humane studier af CBG til andre tilstande viser fremragende tolerabilitet og milde bivirkninger. Dette understøtter egnetheden til neurologiske lidelser.

Så selvom det er meget foreløbigt, giver de første prækliniske og humane beviser et gyldigt videnskabeligt grundlag for at antage, at CBG har en gavnlig effekt på ADHD-symptomer. Men hvad med anekdotiske rapporter fra brug i den virkelige verden?

Anekdotiske erfaringer med at bruge CBG til ADHD

I online ADHD-fællesskaber deler et stigende antal mennesker deres erfaringer med CBG:

 • Mange beskriver, at CBG giver vedvarende koncentration, så de kan fokusere på opgaver i timevis uden at blive distraheret.
 • Nogle rapporterer, at de kan sidde stille i længere tid uden konstant at røre på sig efter at have taget CBG.
 • De, der har tankemylder, siger, at CBG hjælper dem med at få ro i sindet og forbedre organiseringen.
 • Folk nævner, at CBG hjælper med at kontrollere impulsiv adfærd som at afbryde eller overspise.
 • De fleste beskriver en mild og vedvarende forbedring af humøret og motivationen ved at tage CBG dagligt.
 • En undergruppe siger, at CBG virker bedre for fokus, end CBD gør for dem.

De overvældende positive anekdotiske beretninger giver en vis støtte i den virkelige verden til CBG's terapeutiske potentiale for ADHD. Placebo-effekter er dog mulige. Der er stadig behov for formel forskning.

Nuværende ADHD-medicin og dens begrænsninger

For at forstå, hvorfor naturlige alternativer som CBG er tiltalende, hjælper det at gennemgå de nuværende standardmediciner mod ADHD og deres ulemper:

 • Stimulerende midler (Adderall, Ritalin) - Fungerer godt til at holde fokus, men bivirkningerne omfatter søvnløshed, appetitløshed og risiko for afhængighed. Kan øge angst og blodtryk.
 • Atomoxetin - sikrere ikke-stimulerende alternativ, men kan forårsage sedation, kvalme og hovedpine. Ikke så effektivt som stimulanser for mange mennesker.
 • Antidepressiva - bruges nogle gange off-label, men effekten er tvivlsom. Kan også give mange bivirkninger som vægtforøgelse.
 • Guanfacin - Mildere alternativ, men mindre effektivt alene. Forårsager lav energi, svimmelhed, irritabilitet.

Fordelene ved CBG omfatter:

 • God sikkerhedsprofil med milde bivirkninger
 • Lavt potentiale for misbrug og afhængighed
 • Angstdæmpende og stemningsopløftende egenskaber
 • Naturligt fremstillet og veltolereret

For dem, der reagerer dårligt på lægemidler, er CBG lovende som en supplerende behandlingsmetode.

Brug af CBG til ADHD: Dosering og administration

Hvis du overvejer at prøve CBG mod ADHD, er her nogle tips til brug:

 • Kontakt en læge - diskuter tilføjelse af CBG for at lære om potentielle interaktioner mellem kosttilskud og medicin. Stop aldrig med ordineret medicin uden lægens råd.
 • Start lavt - Begynd med kun 5-10 mg CBG en eller to gange dagligt, og øg dosis gradvist med få dages mellemrum for at finde den optimale mængde.
 • Overvej sublingual - Placer CBG-olie eller -tinktur under tungen for hurtigere absorption end spiselige produkter. Effekten viser sig inden for 30-90 minutter.
 • Tag det konsekvent - Stabile daglige CBG-doser virker ofte bedst for vedvarende effekter snarere end sporadisk brug.
 • Spor effekten - noter ændringer i fokus, aktivitetsniveau, humør, søvn osv. for at finde den ideelle dosis og tidsplan.
 • Brug kapselform - CBG-kapsler sikrer ensartet styrke for nem og kontrolleret dosering.

Som med ethvert nyt kosttilskud skal du arbejde tæt sammen med din læge for at bruge CBG sikkert og effektivt, hvis du beslutter dig for at prøve det.

Potentielle risici og overvejelser med CBG

Selvom det er lovende, er der nogle vigtige forbehold, man skal huske på, når man bruger CBG til ADHD:

 • Mangel på humane studier - Ingen kliniske forsøg bekræfter effekt eller sikkerhed. Individuel respons kan variere meget.
 • Ukendte langtidseffekter - Effekten af daglig brug i måneder eller år er stadig underundersøgt.
 • Lægemiddelinteraktioner - CBG kan ændre metabolismen af stimulerende medicin, blodfortyndende medicin, antidepressiv medicin og andre. Risiko for serotoninsyndrom.
 • Overstimulering - For høje CBG-doser kan forværre rastløshed, uro og problemer med hjerterytmen.
 • Udtrapning af ADHD-medicin -Udtrap aldrig ordineret medicin uden lægeligt tilsyn.

Af disse grunde er det vigtigt med passende lægetilsyn, når man bruger CBG. Der er stadig behov for flere humane data for at verificere effekten på ADHD-symptomer specifikt.

CBG til ADHD

Sammenfattende er her de vigtigste punkter at vide om potentialet ved at bruge supplerende CBG til ADHD:

 • Tidlige gnaverstudier tyder på, at CBG reducerer hyperaktivitet, forbedrer kognition og opmærksomhed. Undersøgelser af angst hos mennesker viser også lovende resultater.
 • Mange anekdotiske rapporter tyder på, at CBG forbedrer fokus, motivation og impulskontrol uden de bivirkninger, der er almindelige ved receptpligtige stimulanser.
 • Foreslåede mekanismer som dopamin- og GABA-modulering, antiinflammation og anxiolyse giver et biologisk rationale for mulige terapeutiske virkninger.
 • Der mangler dog stadig store placebokontrollerede forsøg på mennesker, der specifikt undersøger CBG for ADHD, for at bekræfte effekten og den ideelle dosering.
 • Brugt omhyggeligt under lægeligt tilsyn kan CBG være en nyttig supplerende tilgang som en del af en omfattende ADHD-behandlingsplan for nogle personer.

Selv om det endnu ikke er tilstrækkeligt undersøgt til at give en bred anbefaling, giver de nuværende beviser et foreløbigt videnskabeligt grundlag for CBG's potentiale som en integrativ behandling af ADHD, der berettiger til yderligere forskning.

Ofte stillede spørgsmål

Er CBG ligesom at tage Adderall for ADHD?

Nej, CBG fungerer ikke på samme måde som receptpligtige stimulanser som Adderall. Det modulerer neurotransmittere gennem forskellige mekanismer. Selvom det kan forbedre fokus, forårsager CBG ikke den samme intensitet af stimulering og bør ikke erstatte medicinske behandlinger.

Kan jeg give CBG til mit barn med ADHD?

At give et kosttilskud til børn kræver ekstrem forsigtighed. Selvom CBG ser ud til at være meget sikkert, er dets virkning på den udviklende hjerne ukendt. Tal med din børnelæge, før du giver CBG til et barn, og brug kun minimale doser.

Hjælper CBG lige så meget på ADHD som Ritalin?

Der er ingen kliniske undersøgelser, der sammenligner CBG og Ritalin direkte. Anekdotisk rapporterer nogle, at CBG giver lignende fokusforbedring med færre bivirkninger. Men receptpligtige stimulanser har tendens til at være meget mere potente.

Kan jeg tage CBG sammen med min Adderall-recept?

Muligvis, men virkningerne er ukendte. Sørg for, at din læge ved, at du tager CBG, da det kan interagere med metabolismen af stimulanser. Hold øje med eventuelle bivirkninger som angst, søvnløshed eller hjertekomplikationer. Overskrid aldrig den ordinerede dosis Adderall.

Hvor længe varer CBG's fokuseffekt?

Varigheden af fordelene varierer individuelt. De fleste beskriver, at CBG's effekt på koncentrationen varer 2 til 4 timer, når det tages sublingualt. Fokusforbedringen kan opretholdes længere ved daglig brug. Hvis man tager en ekstra dosis midt på dagen, kan det forlænge virkningen.

Er CBG godt for ADHD? Konklusion

Der er stadig behov for formelle kliniske forsøg, men de første prækliniske studier og anekdotiske rapporter tyder på et lovende terapeutisk potentiale for cannabisforbindelsen CBG til at hjælpe med at håndtere ADHD-symptomer. Ved at modulere vigtige neurotransmittere og give antiinflammatoriske og anxiolytiske effekter kan CBG i nogle tilfælde forbedre fokus, motivation, impulsivitet og hyperaktivitet. Når det bruges forsigtigt under lægelig vejledning, kan supplerende CBG tilbyde dem med ADHD et naturligt supplement til farmaceutiske behandlingsplaner. Der er dog behov for mere forskning for direkte at bekræfte effekt og sikkerhed ved ADHD. I mellemtiden kan individuel sporing af respons på CBG hjælpe med at afgøre, om det giver dig nogen kognitive fordele i forhold til konventionel medicin alene.

Ressourcer brugt til at skrive denne artikel

Til afsnittet om definition af ADHD:

Til afsnittet om, hvordan CBG kan hjælpe:

Til afsnittet om tidlig forskning:

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder