Hvad er de 5 bevidsthedsstadier i yoga?

Published:

Yoga er en ældgammel praksis, der går langt ud over fysiske stillinger. I sin kerne er yoga en vej til åndelig vækst og udvidet bevidsthed. Et vigtigt begreb i yogafilosofien er de fem kleshaer eller fem bevidsthedsstadier.

At forstå disse fem kleshas er nøglen til at gøre fremskridt på den yogiske vej. Efterhånden som du gør fremskridt i din praksis, kan du observere disse forskellige niveauer af bevidsthed på første hånd. Med dedikeret praksis hjælper yoga dig med at bevæge dig gennem disse stadier for at nå højere bevidsthedstilstande.

Så hvad er de fem kleshaer eller fem bevidsthedsstadier i yoga egentlig? Lad os bryde det ned.

Yogafilosofiens 5 kleshas

Yogafilosofiens 5 kleshas

De fem kleshaer er grundlæggende begreber i den traditionelle yogafilosofi. De er:

 1. Avidya - uvidenhed
 2. Asmita - Egoisme
 3. Raga - Tilknytning
 4. Dvesha - Aversion
 5. Abhinivesha - Frygt for døden

Disse fem lidelser repræsenterer forskellige niveauer af bevidsthed og kilder til lidelse. Yoga har til formål at hjælpe os med at overskride disse begrænsninger og finde frihed.

Forståelsen af de fem kleshaer giver os et kort til at udforske sindets landskab. Med denne ramme kan vi undersøge vores egne tanker, vaner og mønstre.

Fase 1: Avidya - uvidenhed

Avidya kan oversættes til "uvidenhed" eller "mangel på visdom". I yogafilosofien er avidya den grundlæggende klesha, der giver anledning til de andre.

Hvad er avidya egentlig? Det henviser til et begrænset perspektiv og manglende forståelse af vores sande natur. Det er den manglende evne til at se forbi overfladens fremtoning og forbinde os med vores guddommelige essens.

På avidya-stadiet opererer vi ud fra et overfladisk bevidsthedsniveau. Vi tror, at vores identitet kommer fra ydre faktorer som navn, familie, job, ejendele, udseende osv.

Fra denne tilstand af uvidenhed jager vi efter de forkerte kilder til lykke. Vi forsøger konstant at opbygge egoet og sikre vores begrænsede identitet.

Nøglen til at komme ud over avidya er at blive klogere på vores sande selv. Yoga og meditation hjælper med at fjerne dette slør af uvidenhed.

Fase 2: Asmita - Egoisme

Asmita refererer til lidelsen af egoisme. På dette stadie identificerer vi os stærkt med "jeg-heden" eller selvfølelsen.

Når egoet bliver forstyrret eller truet, reagerer vi med intense følelser. Vi higer efter positiv forstærkning for at have det godt med os selv.

At praktisere ydmyghed og vidnebevidsthed hjælper os med at løsrive os fra ego-identifikation. Når vi erkender vores guddommelige natur, bliver vi mindre bundet til verdslig bekræftelse.

Yogastillinger, der kultiverer overgivelse og indre styrke, nedbryder også egoet. Ved at huske på, at vi er åndelige væsener på en menneskelig rejse, hæver vi os over egoets krav.

Fase 3: Raga - Tilknytning

Den tredje klesha er raga eller tilknytning. På dette stadie klamrer vi os til genstande, oplevelser og mennesker i håb om, at de vil give os varig tilfredsstillelse.

Men intet ydre kan tilfredsstille sjælen. Så vores bindinger fører hele tiden til skuffelse og lidelse.

I yogafilosofien opstår befrielse, når vi trækker opmærksomheden tilbage fra ydre objekter. Jo mere vi mediterer på det guddommelige selv, jo mindre afhængige bliver vi af verdslige tilknytninger.

At kultivere ikke-tilknytning eller vairagya er en central praksis på den yogiske vej. At frigøre sig fra bindinger giver os mulighed for at leve fuldt ud i det nuværende øjeblik.

Fase 4: Dvesha - Aversion

Den fjerde klesha er dvesha eller aversion. Det er bagsiden af vedhæftning.

På dette stadie er vi styret af stærke antipatier, had og frygt. Vi afviser ubehagelige oplevelser og skubber "negative" følelser væk.

Det skaber en endeløs cyklus, hvor man løber efter nydelse og undgår smerte. Dvesha fører til enorm kamp og toksicitet.

Yoga lærer os at omfavne alle oplevelser med sindsro. Ved at praktisere ikke at dømme finder vi balance.

At se livet som et upartisk vidne frigør os fra aversionens greb. Vi åbner op for perfektionen i det, der er, lige her og nu.

5. etape Abhinivesha - frygt for døden

Den sidste klesha er abhinivesha, som er frygt for døden. På dette stadie er vi fuldstændig rædselsslagne ved tanken om død og dødelighed.

For at klare denne frygt klamrer vi os konstant til det verdslige liv. Vi higer efter evig ungdom, varighed og udødelighed.

Kernen i abhinivesha er, at vi identificerer os med den begrænsede krop og det begrænsede sind. Fra et spirituelt perspektiv er vores sande essens den evige sjæl.

Ved at meditere på dette uendelige og udødelige selv kan vi overvinde frygten for døden. At forstå, at vores midlertidige fysiske form kun er én fase af livets rejse, bringer frigørelse.

Fremskridt gennem de 5 kleshaer

Vi bevæger os alle gennem de fem kleshaer i forskellige rytmer. Der er ingen lineær progression fra et stadie til det næste.

Du kan opleve, at visse kleshaer opstår stærkere på forskellige tidspunkter på grund af livsomstændigheder. Lagene blander sig også på komplekse måder.

Men gennem regelmæssig yogapraksis og selvstudium kan du gradvist afvikle negative vaner i tankegang og væremåde.

Når udfordrende følelser dukker op, så husk kleshaerne. Navngiv det, der opstår, mød det med medfølelse, og kom tilbage til dit centrum.

Over tid vil din forståelse blive dybere. Du vil være mindre afhængig af ekstern bekræftelse, blive mindre fordømmende og reagere med mindre vrede eller angst.

Øjeblikke af stilhed og glæde vil komme hyppigere indefra. Du vil føle dig mere forbundet med dit sande selv.

Hvordan yoga hjælper med at bevæge sig gennem de 5 kleshaer

Formålet med yoga er at brænde igennem dette slør af kleshas og afdække vores naturlige tilstand af fred og helhed. Der er mange redskaber i yogaens værktøjskasse til at hjælpe os gennem denne rejse. Her er nogle af de mest kraftfulde:

Asana - yogastillinger

Udøvelsen af fysiske yogastillinger eller asana er ekstremt effektiv til at arbejde sig igennem de fem kleshas. Asanas hjælper med at rense sind-krop-systemet og kultivere bevidstheden.

Her er nogle eksempler på, hvordan asana behandler hver lidelse:

 • Avidya - stillinger, der opbygger fokus og mindfulness. At holde udfordrende balancer kalder os ind i nuet.
 • Asmita - Ydmygende stillinger, der giver adgang til indre styrke kontra ego. Stillinger som Child's Pose lærer os at overgive os.
 • Raga - Flow-sekvenser, der kræver ikke-tilknytning. Vinyasa kræver, at man hele tiden giver slip.
 • Dvesha - Øvelse i at være opmærksom på fordømmende tanker, der opstår om stillinger eller kropsfornemmelser.
 • Abhinivesha - Stillinger, der kræver mod og selvaccept, f.eks. rygbøjninger og armbalancer.

Pranayama - arbejde med åndedrættet

Pranayama er en praksis, hvor man kontrollerer åndedrættet for at påvirke energien og sindet. Når vi stabiliserer åndedrættet, stabiliserer vi sindet og udvider bevidstheden.

Dyb yogisk vejrtrækning øger bevidstheden og jordforbindelsen. Åndedrættet er altid tilgængeligt som det perfekte anker, når kleshas opstår.

Pratyahara - tilbagetrækning af sanserne

Pratyahara er den indadrettede praksis, hvor man trækker opmærksomheden tilbage fra ydre sansestimulation. Det giver os mulighed for at sidde stille med os selv.

Ved at slukke for det konstante input af information, underholdning og støj kan vi falde ned i dybere meditationstilstande.

Dharana - Koncentration

Dharana betyder fokuseret koncentration og ensporet opmærksomhed. Øvelsen udvikler en laserlignende evne til at være opmærksom.

Dette niveau af koncentration fjerner distraktioner og sløvhed og afslører vores lysende indre natur.

Dhyana - Meditation

Dhyana refererer til dyb meditation eller absorption. I meditation overskrider vi vores begrænsede egosind for at opleve højere bevidsthedstilstande.

Ved gentagne gange at gå ind i denne dybe stilhed orienterer vi os mod selvets frihed og lyksalighed.

Samadhi - Enhed

Samadhi er den rene lyksalighed af enhedsbevidsthed. I denne tilstand slipper vi alle illusioner om adskillelse og smelter sammen med den hellige kilde.

Hvert øjeblik her afdækker dybe sandheder om vores indbyrdes forbundethed. Det er yogaens højeste mål.

Yoga giver frihed fra de 5 kleshaer

Kleshaerne belyser, hvorfor menneskelivet er fyldt med så megen lidelse og ubalance. Ved at følge yogaens ottearmede vej kultiverer vi visdommen og sindsroen til at hæve os over disse faldgruber.

Rejsen kræver mod, medfølelse og hengivenhed over for vores eget indre lys. Når vi graver dybt for at finde sandheden og handler ud fra dette sted af autenticitet, inspirerer vi dem omkring os.

Når flere mennesker vågner op, skaber vi en positiv bølge af bevidsthed. Må vi alle finde frihed fra kleshaerne og fylde denne verden med yogaens lys!

En kort omtale af CBD og dets fordele

Når vi udforsker udvidet bevidsthed gennem yoga, finder nogle udøvere, at cannabis og CBD er nyttige supplementer.

CBD er en af de aktive forbindelser, der findes i cannabisplanten. Det giver potentielle terapeutiske effekter uden at forårsage forgiftning.

CBD sælges i forskellige former, herunder cbd-olier, tinkturer, cbd-kapsler, topikale midler, gummier og meget mere. Det er vigtigt at købe CBD af høj kvalitet fra pålidelige mærker.

Når CBD-olie bruges med omtanke, kan den støtte den indre ro mellem yoga-sessionerne. Men at udvikle bevidsthed kommer i sidste ende indefra. Intet eksternt stof kan gøre arbejdet for dig!

Konsekvent yogapraksis belyser vejen til frihed og lyksalighed. Ved at bevæge os gennem kleshaerne kommer vi hjem til vores sande natur hinsides alle begrænsninger. Det er den juvel, vi søger.

Kleshaerne er et centralt begreb i yogafilosofien. Nedenfor er detaljerede svar på almindelige spørgsmål om disse fem lidelser, der begrænser bevidstheden. Forståelsen af kleshaerne giver en køreplan til at udvikle bevidstheden gennem yoga.

Hvad er de 5 kleshaer?

De fem kleshas, som er beskrevet i gamle yogatekster, er:

 • Avidya - uvidenhed, mangel på visdom
 • Asmita - Egoisme, jeg-hed
 • Raga - Tilknytning
 • Dvesha - Aversion, modstand
 • Abhinivesha - Frygt for døden

De repræsenterer forhindringerne for at opfatte virkeligheden klart. Yoga giver redskaber til at overvinde kleshaerne og åbne op for højere tilstande af væren.

Hvordan forholder de 5 kleshaer sig til sindet?

Kleshaerne afspejler mønstre i sindet, som filtrerer vores opfattelse og forvrænger virkeligheden. For eksempel projicerer egoet vores frygt og ønsker over på verden. Tilknytning får os til at klamre os til bestemte ideer om, hvordan tingene "burde" være. Aversion får os til at skubbe uønskede oplevelser væk.

Når disse lidelser opstår, sidder vi fast i begrænsede tankerammer. Kleshaerne holder vores bevidsthed indespærret og forhindrer os i at se klart. Yoga sigter mod at opløse negative mentale vaner gennem praksisser som meditation.

Hvad får de 5 kleshaer til at opstå?

På et grundlæggende niveau stammer kleshaerne fra illusionen om adskillelse. Når vi glemmer vores guddommelige natur, mister vi kontakten med perfektionen i det nuværende øjeblik.

Vi tror fejlagtigt, at lykken kommer udefra. Så vi jager konstant efter materielle ting og relationer. Når der sker uundgåelige forandringer, oplever vi frygt og lidelse.

Kleshaerne har også rødder i barndomsoplevelser, som har formet vores perspektiv på verden. Uhelede følelsesmæssige sår kan fastholde disse skadelige mønstre over tid.

Hvordan fører kleshaerne til lidelse?

Kleshaerne planter frø af lidelse på et par vigtige måder:

 • De forvrænger virkeligheden og holder os fanget i illusioner.
 • De forhindrer os i at leve fuldt ud i nuet
 • De fører til jagten på uopfyldte ønsker.
 • De skaber cyklusser af negativ følelsesmæssig reaktivitet
 • De adskiller os fra indre fred og glæde

Denne lidelse fortsætter, indtil vi går i dybden og bliver bevidste om de grundlæggende kleshaer. Derefter må vi kultivere nye mentale vaner gennem spirituel praksis.

Hvad er forholdet mellem de 5 kleshaer?

Kleshaerne er indbyrdes forbundne. Avidya, eller uvidenhed om vores sande natur, giver anledning til de andre lidelser.

Asmita stammer fra en overfladisk følelse af selvet, som fører til raga (tilknytning) og dvesha (modvilje), når vi jagter nydelse og afviser smerte.

Abhinivesha (frygt for døden) kommer fra truslen mod dette begrænsede ego. Fremskridt på den yogiske vej indebærer at optrævle lagene for at afsløre sandheden.

Hvordan kan jeg observere de 5 kleshaer i mit liv?

Start med at lære nøgleegenskaberne for hver klesha. Når du bemærker tanker, følelser eller adfærd, der er relateret til uvidenhed, egoisme, tilknytning, aversion eller frygt, så navngiv lidelsen.

Undersøg, hvornår og hvordan kleshaen forvrænger din tankegang. Hvordan påvirker den din tale og dine handlinger? Hvilken lidelse eller konflikt skaber den?

Med tiden nedbryder denne bevidsthed vanemæssige tankemønstre for at afsløre dybere visdom. Det kan være ubehageligt i starten, men fører til frihed.

Hvad er formålet med de 5 kleshaer i yoga?

Kleshaerne giver en ramme til at forstå, hvordan den menneskelige bevidsthed fungerer. De forklarer årsagerne bag lidelse og usunde handlinger.

Dette kort guider yogisk selvundersøgelse og vækst. Vi kultiverer medfølelse for disse tendenser som en del af den universelle menneskelige erfaring. Ved at undersøge vores eget sind bevæger vi os mod klarhed.

Hvordan kan yoga hjælpe med at overvinde de 5 kleshas?

Yogaens ottearmede vej tilbyder mange værktøjer til at transformere bevidstheden og afslutte lidelsen.

For eksempel udvikler meditation indsigt, så man kan trænge igennem misforståelser. Asana gør os mere nærværende og frigjorte. Pratyahara trækker opmærksomheden indad. Dharana opbygger koncentration midt i distraktioner.

At synge sutraer omformulerer sindet. Tjenestehandlinger reducerer egoisme. Vores udsyn udvikler sig trin for trin med dedikeret praksis.

Hvad sker der, når man transcenderer de 5 kleshaer?

Efterhånden som kleshaernes greb svækkes, retter vi os oftere ind efter vores guddommelige essens. Vi accepterer betingelsesløst alle oplevelser, mens vi forbliver centrerede.

Ydre begivenheder styrer ikke længere vores indre tilstand. Vi ser virkeligheden klart og handler ud fra visdom. Misidentifikation med egoet opløses.

Fred, glæde og enhed breder sig naturligt. Vi tjener det højeste gode i stedet for personlige ønsker. Det er det ultimative mål med klassisk yoga.

Er kleshaer dårlige eller skadelige?

Kleshaerne er ikke i sig selv dårlige, men blot manifestationer af ubevidsthed, som findes i en eller anden grad hos alle mennesker. Når vi vågner, lærer vi at arbejde medfølende med disse begrænsende energier, mens vi respekterer deres formål.

At undertrykke vanskeligheder giver ofte bagslag. Vi må møde kleshaerne med åbenhed og tålmodighed, så en dygtig transformation kan udfolde sig. Denne forståelse forhindrer hård selvbedømmelse.

Kan du tilintetgøre de 5 kleshaer fuldstændigt?

Klassisk yogisk visdom siger, at vi helt kan udrydde lidelserne gennem dedikeret praksis over tid. Moderne psykologi tilbyder dog et mere nuanceret syn.

Vi kan måske afvikle kleshaerne nok til, at de ikke længere styrer vores liv eller forårsager lidelse. Men mønstre, der er indgroet gennem årtier, kan ikke forsvinde fra den ene dag til den anden, om nogensinde.

Målet er ikke perfektion, men øget bevidsthed. Med mindfulness har selv dybtliggende kleshaer ringe indflydelse på vores tanker, ord og handlinger.

Er kleshaerne universelle eller personlige?

De fem kleshaer afspejler tendenser, der er indlejret i den menneskelige tilstand. Vi oplever alle avidya, asmita, raga, dvesha og abhinivesha i varierende grad.

Men hvordan kleshaerne specifikt manifesterer sig, afhænger af vores individuelle psyke og livserfaringer. For eksempel kan vi være mere tilbøjelige til visse lidelser som tilknytning eller aversion.

Det kræver personlig bevidsthed og indsats at observere, hvordan kleshaerne virker unikt gennem os. Aktiv selvundersøgelse giver os mulighed for at afdække disse subtile dynamikker.

Kan jeg arbejde mig igennem kleshaerne alene, eller har jeg brug for en lærer?

Det er muligt at udforske kleshaerne på egen hånd gennem mindfulness, selvrefleksion og konsekvent yogapraksis. Men en dygtig lærer kan give uvurderlig vejledning.

En erfaren instruktør vil lægge mærke til de klesha-mønstre, du overser, og give dig feedback. At lære yogafilosofi giver en vigtig forståelse af kortet. Interaktion med et fællesskab booster også udviklingen.

Når det er sagt, kan ingen gøre arbejdet for dig. Regelmæssig individuel praksis er uundværlig for at transformere bevidstheden. Ydre støtte supplerer den indre indsats.

Hvordan kan jeg dele det, jeg har lært, for at hjælpe andre, der kæmper med kleshas?

Den bedste måde at hjælpe andre på er ved selv at blive ved med at vokse i bevidsthed. Når du legemliggør fred og frihed, bliver folk inspireret.

Du kan forklare den grundlæggende klesha-ramme, og hvordan yoga hjælper. Dele praksisser, der har virket for dig. Men rejsen er forskellig for hver person.

Mød folk, hvor de er, med medfølelse. Døm ikke deres tempo, og kom ikke med "løsninger". Din sindsro er smittende og opløftende.

Resumé

Yogafilosofien beskriver 5 kleshas eller lidelser, der begrænser bevidstheden: avidya (uvidenhed), asmita (ego), raga (tilknytning), dvesha (aversion) og abhinivesha (frygt for døden). Disse ubevidste mønstre forårsager lidelse ved at forvrænge virkeligheden, forstærke egoets begær og skabe reaktivitet. Avidya, eller mangel på selvindsigt, ligger til grund for de andre kleshaer. Yoga tilbyder praksisser som meditation, selvundersøgelse, åndedrætsarbejde og mantra til at afvikle negative mentale vaner og transcendere kleshaerne. Med dedikeret sadhana kan vi opnå højere tilstande af væren hinsides disse forhindringer. Men kleshaerne er ikke "dårlige" eller skal undertrykkes. De er medfødte menneskelige tendenser, som vi skal møde med medfølelse. Mens den klassiske yoga siger, at vi helt kan udrydde kleshaerne, antyder moderne psykologi, at vi kun kan mindske deres indflydelse gennem mindfulness. Uanset hvad, giver øget bevidsthed os mulighed for at udvikle os spirituelt og handle ud fra visdom. Rejsen kræver en aktiv indsats, men også accept af, hvor vi er lige nu.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder