Hvad er de 8 stadier i yoga?

Published:

Yoga er en ældgammel praksis, som er blevet utrolig populær i de senere år. Med sit fokus på åndedræt, meditation og fysiske stillinger giver yoga en holistisk tilgang til træning og velvære.

Hvad er de 8 stadier i yoga?

Men for begyndere kan yoga virke kompliceret og endda mystisk. Du har måske hørt avancerede yogier tale om ting som chakraer, prana eller yogaens otte lemmer og undret dig over, hvad det hele betyder.

De otte lemmer beskriver de stadier, som en yoga-udøver bevæger sig igennem på sin rejse mod åndelig oplysning og indre fred. At forstå disse otte trin giver en nyttig kontekst for den sande mening bag yoga.

I denne begynderguide vil vi nedbryde yogaens otte lemmer i enkle vendinger for at hjælpe dig med at forstå yogaens vej.

Hvad er de 8 lemmer i yoga?

Yogaens otte lemmer er en trin-for-trin køreplan, der guider en yogi fra uvidenhed til oplysning. Disse stadier blev først beskrevet af vismanden Patanjali i Yoga Sutras, en samling af 196 aforismer om teorien og udøvelsen af yoga.

De otte lemmer er:

 1. Yama
 2. Niyama
 3. Asana
 4. Pranayama
 5. Pratyahara
 6. Dharana
 7. Dhyana
 8. Samadhi

Lad os se nærmere på hver af disse faser.

Fase 1: Yama - sociale discipliner

Yama refererer til en række sociale discipliner, der er designet til at guide vores adfærd og interaktion med andre. De fem yamaer er:

 • Ahimsa (ikke-vold) - At praktisere medfølelse og ikke at gøre skade på alle levende væsener, inklusive sig selv.
 • Satya (sandfærdighed) - At leve ærligt og sandfærdigt, herunder ikke at overdrive eller bedrage andre.
 • Asteya (ikke-stjæle) - Ikke at tage eller bruge noget, der ikke tilhører os, uden tilladelse. At respektere, hvad der tilhører andre.
 • Brahmacharya (mådehold) - At praktisere selvbeherskelse og undgå udskejelser på alle livets områder. Moderering af aflad.
 • Aparigraha (ikke-besiddelse) - Undgå grådighed og overdreven ophobning af ejendele eller rigdom. At give slip på tilknytningen til materielle objekter.

Yamas minder os om at kultivere dyder som medfølelse, ærlighed, respekt, mådehold og løsrivelse i vores interaktion med andre.

Fase 2: Niyama - personlige discipliner

Efter det sociale fokus i yama kommer niyama, som handler om vores personlige vaner og livsstil. De fem niyamas er:

 • Saucha (renlighed) - Opretholdelse af renlighed i krop, sind og miljø.
 • Santosha (tilfredshed) - At kultivere tilfredshed og accept af, hvor vi er i det nuværende øjeblik.
 • Tapas (disciplin) - At praktisere selvdisciplin, nøjsomhed og engagement i yoga. At påtage sig udfordringer for at styrke viljestyrken.
 • Svadhyaya (selvstudium) - At studere spirituelle tekster, kigge indad og søge dybere selvindsigt.
 • Ishvarapranidhana (overgivelse) - At give slip på egoet og overgive sig til den guddommelige vilje i stedet for vores begrænsede egoiske ønsker.

Niyamas opfordrer til vaner som renlighed, disciplin, refleksion og overgivelse for at støtte vores spirituelle vækst.

Fase 3: Asana - fysiske stillinger

Asana refererer til de fysiske yogastillinger og sekvenser, der praktiseres i yogaklasser. Asana tjener flere formål:

 • Forbedrer fleksibilitet, balance og styrke
 • Udvikler kropsbevidsthed og koordination
 • Forbereder kroppen til lange perioder med meditation
 • Frigør stress og spændinger fra kroppen

Mens asana-praksis er ekstremt populær i moderne yoga, er det stadig kun et skridt på vejen med de otte lemmer. At mestre avancerede stillinger alene vil ikke føre til oplysning. Asana-praksis understøtter åndelig vækst ved at fremme en sund krop og et koncentreret sind.

Fase 4: Pranayama - kontrol af åndedrættet

Pranayama går ud på at kontrollere vejrtrækningen ved hjælp af teknikker som abdominal vejrtrækning, vejrtrækning med skiftende næsebor, bælgvejrtrækning og tilbageholdelse af åndedrættet.

Denne praksis er designet til at:

 • Forbedre vejrtrækningens effektivitet
 • Beroliger nervesystemet
 • Forbedre vitaliteten
 • Rensning af energikanalerne (nadis)
 • Vække indre energi (prana eller chi)

Da prana betyder "livskraft", giver pranayama os mulighed for at regulere vores subtile livsenergier og styre dem til støtte for spirituel udvikling.

Fase 5: Pratyahara - tilbagetrækning af sanser

Pratyahara markerer overgangen fra ydre til indre praksis. Det indebærer, at sanserne trækker sig tilbage fra ydre distraktioner, og at vi vender vores opmærksomhed indad.

Vi minimerer midlertidigt input fra vores 5 sanser (syn, hørelse, berøring, smag, lugt) for at berolige sindet. Denne tilbagetrækning forbereder os på de tre stadier af indre fokus og koncentration.

Trin 6: Dharana - fokuseret koncentration

Dharana handler om at udvikle og udvide vores koncentrationsevne. Hvor pratyahara trækker sanserne tilbage, fikserer dharana aktivt vores mentale fokus på et enkelt punkt.

Almindelige dharana-praksisser omfatter:

 • At koncentrere sig om flammen fra et stearinlys
 • Stirrende meditationer på billeder af guddomme
 • Mantra-repetition med fokus på lyden
 • Intenst at observere åndedrættets flow

Dharana hjælper med at træne sindet til at koncentrere sig uden distraktioner, hvilket giver mulighed for dybere meditationstilstande.

Fase 7: Dhyana - Vedvarende meditation

Mens dharana lægger vægt på fokus på et enkelt punkt, udvider dhyana dette til en ubrudt strøm af vedvarende koncentration.

I dhyana forbliver sindet fri for distraktioner, mens opmærksomheden fastholdes på objektet, tanken eller mantraet. Dhyana beskrives almindeligvis som den tilstand af meditation, hvor sindet opnår stilhed og enhed med objektet.

Længere perioder med dhyana fører til den højeste tilstand af samadhi.

Fase 8: Samadhi - lyksalig forening

Samadhi repræsenterer højdepunktet af meditativ absorption, hvor formidlerens bevidsthed smelter sammen og forenes med genstanden for koncentration.

Under samadhi opleves en dyb tilstand af indre stilhed sammen med transcendens af ego og subjekt-objekt-dualitet. Her opdager yogien den mystiske lyksalighed, energi og indbyrdes forbundethed, der ligger til grund for hele virkeligheden.

Denne tilstand af udifferentieret enhed er det ultimative mål for yoga og porten til oplysning.

Den sekventielle udvikling gennem de otte lemmer fører fra ydre dyder og disciplin til indre stilhed, selvrealisering og åndelig frigørelse. Selvom de færreste af os vil opnå de avancerede tilstande af meditativ absorption, giver de otte lemmer en værdifuld ramme for åndelig vækst.

Nu hvor du forstår stadierne, hvor er du så på din rejse langs de otte lemmer? Del dine tanker i kommentarerne nedenfor!

Sådan gør du fremskridt gennem yogaens otte lemmer

Mange nytilkomne, der er tiltrukket af yogaens fysiske fitnessfordele, er uvidende om det komplette system af åndelig udvikling, der er indkodet i de otte lemmer.

Selvom kun få opnår de avancerede stadier af meditation, kan alle yogastuderende drage fordel af at forstå udviklingen af de otte lemmer.

Nedenfor er nogle forslag til, hvordan du kan indarbejde lemmerne i din praksis, uanset hvilket niveau du befinder dig på.

Yama og Niyama - yogaens etiske grundlag er tilgængeligt for alle. Vi kan reflektere over, hvor gode vi er til at kultivere dyder som ikke-vold, sandfærdighed, renlighed og tilfredshed i vores daglige liv.

Asana - Inkluder asana i din rutine for at udvikle fysisk sundhed og mentalt fokus. Men sæt ikke lighedstegn mellem yoga og fysiske stillinger. Respekter din krops grænser, og undgå overanstrengelse eller konkurrence.

Pranayama - Eksperimentér med grundlæggende åndedrætsøvelser som tredelt åndedræt og skiftevis vejrtrækning af næseborene for at berolige sindet. Men gå forsigtigt frem med avanceret pranayama ved at arbejde sammen med en lærer.

Pratyahara - Træk stikket ud fra apparater og eksterne input i korte perioder for at slappe af. Sæt notifikationer på lydløs, og træk opmærksomheden væk fra sensoriske distraktioner.

Dharana - Fokuser din fulde opmærksomhed på en enkelt aktivitet, du udfører i løbet af dagen, uanset om du går, spiser, arbejder eller læser. Minimer multitasking.

Dhyana - Prøv korte meditationer på 5-10 minutter, hvor du fokuserer på åndedrættet eller gentager et mantra. Forlæng gradvist disse sessioner, efterhånden som koncentrationen forbedres.

Samadhi - Giv slip på at søge denne avancerede tilstand. Lad din praksis udfolde sig naturligt, og fokuser på selve rejsen snarere end destinationen.

Selv om det kan være langt væk at mestre yogaens højere stadier, kan vi alle gøre fremskridt langs de otte lemmer i dag. Ved at forstå komponenterne i den ottefoldige vej kan vi gå denne dybe rejse med hensigt - hvilket giver os større fred og formål med hvert skridt fremad.

Hvordan yoga og meditation kan støtte din wellness-rejse

For mange er opdagelsen af yoga og meditation det første skridt på vejen til et bedre helbred, mere energi og indre ro. Selv om yoga ikke er et universalmiddel mod alle livets udfordringer, kan en regelmæssig praksis fremme velværet på mange måder.

Her er nogle af de største fordele ved yoga for dit sind og din krop:

Opbygger styrke og smidighed

De fysiske stillinger i yoga opbygger kernestyrke, balance, fleksibilitet og leddenes sundhed. Yoga hjælper med at forebygge muskelatrofi og bevægelsesbegrænsninger, som ofte følger med aldring. En stærkere og mere smidig krop forebygger skader og øger selvtilliden.

Lindrer stress

Yoga sænker niveauet af kortisol og adrenalin, de hormoner, der er forbundet med stress. Dyb vejrtrækning udløser afslapningsreaktionen, mens det mentale fokus, der kræves til stillingerne, distraherer fra ængstelige tanker.

Reducerer betændelse

Undersøgelser viser, at yoga reducerer inflammatoriske markører i kroppen. Kronisk inflammation bidrager til adskillige sygdomme, herunder gigt, diabetes og hjertesygdomme. Yogaens anti-inflammatoriske virkning beskytter helbredet på lang sigt.

Sænker blodtrykket

Højt blodtryk er en alvorlig belastning for hjertet og kredsløbet. Yogaens åndedræts- og meditationsøvelser har vist sig at sænke blodtrykket hos mennesker med forhøjet blodtryk.

Fremmer bedre søvn

Søvnløshed og søvnforstyrrelser er meget almindelige i dag. Yogaens afslappende virkning hjælper med at igangsætte kroppens søvn-vågen-cyklus, hvilket giver en dybere og mere afslappende søvn om natten.

Styrker immunforsvaret

Yoga er blevet sat i forbindelse med en stigning i naturlige dræberceller - de hvide blodlegemer, der forsvarer mod virus og kræft. Yoga reducerer også kortisolniveauet, som kan undertrykke immunforsvaret, når det er forhøjet.

Øger bevidstheden om krop og sind

Yoga lærer os at tune ind på fysiske fornemmelser i kroppen. Denne bevidsthed gør os i stand til at lægge mærke til tegn på smerte eller sygdom og håndtere dem proaktivt.

Kultiverer mindfulness

Meditationens ikke-dømmende observation hjælper med at modvirke negative tankemønstre. Med regelmæssig praksis skaber meditation en opmærksom, nutidig bevidsthed, der lindrer angst, frustration og fortrydelse.

Uddyber vejrtrækningen

De fleste mennesker tager overfladiske, ufuldstændige vejrtrækninger i brystet. Yogaens åndedrætsøvelser træner os i at trække vejret helt og dybt ned i maven, hvilket sikrer, at frisk ilt gennemstrømmer hele kroppen. Korrekt vejrtrækning har vidtrækkende fordele.

Tilbyder spirituel forbindelse

For mange hengivne udøvere rækker formålet med yoga langt ud over fysisk træning. Yoga giver en ramme for enhed med de dybeste, klogeste dele af os selv, så vores liv kan styres fra et sted med indre ro og klarhed.

Fordelene ved yoga er både umiddelbare og langsigtede. En yogapraksis kan være en livslang rejse mod sundhed for krop, sind og ånd.

Udforsk CBD-produkter på din wellness-rejse

CBD, en forkortelse for cannabidiol, er en af de over 100 aktive forbindelser kaldet cannabinoider, der findes i cannabisplanten. CBD vokser hurtigt i popularitet på grund af dets mange potentielle wellness-fordele.

Når det kommer fra velrenommerede mærker som Cibdol, tilbyder CBD en naturlig måde at forbedre helbredet på uden væsentlige risici eller bivirkninger. CBD kan indtages som en olie under tungen, som cbd-kapsler eller som vingummier.

Det er klogt at starte med en lav CBD-dosis og gradvist øge den for at finde den optimale mængde for dig. Hvis du tilføjer CBD til din wellness-rutine, skal du sørge for at rådføre dig med din læge, især hvis du tager medicin eller kosttilskud.

Rejsen mod sundhed indebærer at integrere praksisser, der stemmer overens med vores værdier og gavner vores krop, sind og ånd. Uanset om vi søger fysisk vitalitet, indre ro eller selvbevidsthed, giver yoga og holistiske terapier som CBD-olie tilgængelige værktøjer til at leve et mere afbalanceret liv.

Hvad er historien bag yogaens 8 lemmer?

Yogaens otte-leds vej (også kaldet ashtanga yoga eller raja yoga) blev først systematiseret i den gamle Yoga Sutras-tekst, der tilskrives den hinduistiske vismand Patanjali. Yoga Sutras blev samlet engang mellem 500 f.v.t. og 400 e.v.t. og kondenserede tidligere mundtlige traditioner om den filosofiske og spirituelle udøvelse af yoga. Patanjalis system med otte lemmer udgjorde en strukturel ramme for at opnå tilstanden abhyasa, hvilket betyder vedholdende spirituel praksis for at forene krop, sind og sjæl.

Skal jeg mestre et lem fuldstændigt, før jeg går videre til det næste?

De otte lemmer ses som otte aspekter af en holistisk yogapraksis, ikke som strengt lineære trin. Selvom det at følge rækkefølgen giver progressive stadier af indre udvikling fra yama til samadhi, kultiveres lemmerne ofte samtidigt. For eksempel kan man praktisere asana og pranayama på samme tid. Men avancerede stadier som samadhi integrerer beherskelsen af de tidligere lemmer.

Hvordan hænger yogaens 8 lemmer sammen med de fysiske stillinger og åndedrætsøvelser, jeg praktiserer i yogaundervisningen?

De fysiske yogastillinger (asanas) og åndedrætsteknikker (pranayama) er blot to af de otte lemmer. I Patanjalis system tjener asana og pranayama mere som forberedelse til meditation end som mål i sig selv. Regelmæssig asana-praksis bringer sundhed til kroppen og stabilitet til sindet, hvilket skaber grundlaget for åndelig vækst gennem indre fokus og kontemplation.

Er jeg nødt til at indføre ukendte principper som ikke-tilknytning for at bruge rammen med de 8 lemmer?

De etiske forskrifter og selvdisciplinen i de to første lemmer (yama og niyama) kan kræve, at man ændrer sin sædvanlige adfærd, hvis man er ny i yogafilosofien. Men de centrale dyder som ikke-vold, ærlighed og renlighed har en tendens til at være på linje med almindelige værdier. Ved at fokusere på at kultivere dyder, som du allerede værdsætter, kan de abstrakte principper føles mere tilgængelige.

Hvad er der af praksisser, der legemliggør de forskellige lemmer ud over blot yogastillinger? Her er nogle eksempler:

 • Ahimsa (ikke-vold): Indførelse af vegetarisk eller vegansk kost
 • Satya (sandfærdighed): At indrømme, når man begår en fejl.
 • Tapas (disciplin): At stå tidligt op til morgenyoga
 • Svadhyaya (selvstudium): Journalisering til selvrefleksion
 • Asana: Indarbejd stående, siddende og liggende stillinger i din rutine.
 • Pranayama: At praktisere Nadi Shodhana eller alternativ vejrtrækning i næseborene.
 • Pratyahara: At holde en tech-sabbat eller skærmfri dag
 • Dharana: Gentagelse af et mantra under meditation

Hvordan undgår jeg skader, når jeg forsøger mig med avancerede yogastillinger?

Korrekt tilpasning og justering af stillingerne er afgørende for at undgå skader. Tving aldrig din krop ind i en stilling, og pres dig aldrig igennem en skarp smerte. Opbyg fleksibilitet gradvist over tid. Lær sikre retningslinjer fra erfarne lærere. Brug rekvisitter som blokke og stropper til at støtte kroppen i udfordrende stillinger. Undgå konkurrencementalitet, og respekter din krops begrænsninger i hver øvelse.

Kan filosofien om de 8 lemmer anvendes på andre områder af mit liv end den formelle yogapraksis?

Det er helt sikkert. Visdommen i de otte lemmer rækker langt ud over måtten. For eksempel kan du praktisere ikke-vold gennem din kost, tale og opførsel over for andre. At dyrke disciplin, selvrefleksion og koncentration vil støtte din præstation i skolen eller på arbejdet. At se livet gennem yogafilosofiens linse giver dig mulighed for at tilpasse dine handlinger til dine værdier og handle fra et sted med autenticitet.

Hvad er andre ressourcer til at lære om yogaens gamle grundlag?

Nogle af de tekster, vi anbefaler, er Bhagavad Gita, tekster om Patanjalis Yoga Sutras, Upanishaderne og Hatha Yoga Pradipika. At læse kildematerialet giver dig mulighed for at uddybe din forståelse af yogafilosofi ud over forenklede moderne fortolkninger. Men disse klassiske værker kræver studier og vejledning for at blive forstået fuldt ud. Tag dig god tid til at analysere sproget og omsætte begreberne til praktiske daglige ritualer.

SUmmary

Yogaens otte lemmer giver en ramme for at opnå åndelig oplysning gennem yogapraksis. Disse stadier blev først skitseret af den hinduistiske vismand Patanjali i Yoga Sutras. Det første led, Yama, refererer til etiske discipliner, herunder ikke-vold, sandfærdighed, ikke-stjæle, seksuelt mådehold og ikke-besiddelse. Niyama repræsenterer personlige observanser til selvrensning såsom renlighed, tilfredshed, disciplin, introspektion og overgivelse til en højere magt. Asana refererer til de fysiske yogastillinger, der træner krop og sind. Pranayama involverer teknikker til at kontrollere åndedrættet for at regulere energistrømmen i kroppen. Pratyahara er tilbagetrækning af sanserne fra ydre distraktioner som forberedelse til meditation. Dharana betyder, at man udvikler fokuseret koncentration ved at fastholde sit mentale blik på et enkelt punkt uden at vakle. Dhyana involverer vedvarende, uafbrudt koncentration, hvor sindet opnår stilhed og fuldstændig absorption i meditationsobjektet. Endelig repræsenterer Samadhi meditationens højdepunkt, hvor dualiteten mellem subjekt og objekt opløses, og yogiens individuelle bevidsthed smelter sammen til en enhed med det guddommelige. Selvom der kræves dedikeret praksis for at opnå de højere stadier af yoga, giver de otte lemmer en værdifuld trin-for-trin ramme for at komme videre på den spirituelle vej.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder