Har CBD fordele for ADHD?

Last updated:

Published:

Har du nogensinde haft en af de dage, hvor alting føles en lille smule sværere? Du mister dine nøgler og derefter din pung. Du føler dig humørsyg, rastløs og konstant distraheret på arbejdet eller i skolen. Det er almindelige oplevelser for mange af os, men for mennesker med ADHD kan det være en daglig kamp.

Kan CBD hjælpe mod ADHD? Indtil videre er der kun lidt eller ingen forskning i emnet. Men undersøgelser har set på CBD's terapeutiske potentiale for visse symptomer forbundet med lidelsen. Resultaterne er foreløbige, men antyder lovende muligheder for yderligere undersøgelser. Lad os komme ind på detaljerne.

Hvad er ADHD?

ADHD står for attention deficit hyperactivity disorder. National Institute of Mental Health definerer det som en "hjerneforstyrrelse præget af et vedvarende mønster af uopmærksomhed og/eller hyperaktivitet-impulsivitet, der forstyrrer funktion eller udvikling".

De præcise årsager til ADHD er ukendte, men det kan være påvirket af en kombination af genetiske og miljømæssige risikofaktorer. På et strukturelt niveau kan personer med ADHD udvise vigtige forskelle i visse områder af hjernen. Flere undersøgelser tyder også på, at dysregulering af neurotransmitteren dopamin sandsynligvis spiller en rolle.

Der findes tre hovedtyper af ADHD: den uopmærksomme type, den hyperaktive-impulsive type og kombinationstypen. Selvom de præsenterer sig lidt forskelligt, kan de alle tre påvirke livskvaliteten negativt.

Symptomer på ADHD

ADHD er kendetegnet ved flere problemer med eksekutive funktioner. Mennesker med ADHD har ofte problemer med at koncentrere sig og med at regulere deres følelser.

ADHD af den uopmærksomme type omtales nogle gange som ADD (attention deficit disorder), da hyperaktivitet ikke er til stede. Denne variant er mere almindelig hos kvinder og piger. Symptomerne omfatter:

- Vanskeligheder med at fokusere og let at blive distraheret
- Har svært ved at holde orden
- Glemsomhed
- Mister ofte ting
- Dårlig tidsstyring

Hyperaktiv ADHD er mere almindelig hos drenge og mænd. Symptomerne omfatter:

- Rastløshed og uro
- Dårlig impulskontrol
- Overdreven snak og afbrydelse af andre
- Nervøs energi
- Nedsat følelse af fare

Personer med ADHD af kombinationstypen har symptomer fra både den uopmærksomme og den hyperaktive type.

ADHD giver ofte problemer med skole og arbejde. Forstyrrelsen kan hæmme professionelle mål og påvirke personlige relationer negativt. Det kan føre til lavt selvværd og depression. Faktisk optræder ADHD ofte sammen med andre lidelser. Almindelig komorbiditet omfatter humørsvingninger, angstlidelser, stofmisbrug og indlæringsvanskeligheder. Virkningerne af nogle af disse tilstande kan forværre symptomerne på ADHD, hvilket fører til en ond, demoraliserende cirkel.

Diagnose og behandling

ADHD diagnosticeres ofte i barndommen, og symptomerne kan vise sig allerede i førskolealderen. Når det er sagt, er der mange, der først får diagnosen i voksenalderen. Sen diagnosticering af ADHD er mere almindelig ved den uopmærksomme type, da manglen på hyperaktivitet kan gøre symptomerne mindre tydelige.

ADHD behandles normalt med stimulerende medicin som methylphenidat (Ritalin, Concerta) og amfetamin (Adderall, Dexedrine, Vyvanse). Mange mennesker med ADHD rapporterer om en paradoksal beroligende effekt af stimulanser. Den nøjagtige behandlingsmekanisme er dog uklar. Da de booster dopamin, kan stimulerende medicin afhjælpe dopaminerg dysregulering, som menes at være forbundet med ADHD.

Desværre er disse stoffer potentielt vanedannende. De kan også komme med uønskede bivirkninger. Patienter kan opleve søvnløshed, muskelspændinger og angst, foruden sjældne, men alvorlige bivirkninger som forhøjet blodtryk.

Fordele ved CBD for ADHD

Der er ikke lavet primær forskning i CBD og ADHD, men sekundær forskning tyder på, at CBD kan være med til at lindre visse symptomer, der er forbundet med lidelsen. Det kan også hjælpe med at mindske bivirkningerne af standard ADHD-medicin, såsom søvnløshed.

Bare husk: Du bør altid tale med din læge, før du starter en ny behandling eller kombinerer CBD med anden medicin.

Det endocannabinoide systems rolle

Mange voksne med ADHD rapporterer, at de selvmedicinerer med cannabis. Et relateret studie undersøgte de resulterende effekter på kognitiv præstation og følelsesmæssig regulering. Forskerne fandt, at voksne med ADHD "kan repræsentere en undergruppe af personer, der oplever en reduktion af symptomer og ingen kognitive forringelser efter brug af cannabinoider". Det tyder på, at mennesker med ADHD kan reagere forskelligt på cannabinoider.

Undersøgelsen var noget usikker og fokuserede på cannabis fra hele planter snarere end CBD specifikt. Men det rejser spørgsmål om en mulig sammenhæng mellem ADHD og det endocannabinoide system (ECS). En anden undersøgelse, som blev offentliggjort i 2013, berørte også dette emne. Den viste indirekte støtte til en forbindelse mellem endocannabinoide receptorer og regulerende kontrol i forbindelse med ADHD.

Hvad er det endocannabinoide system? ECS er et reguleringssystem, der består af cellereceptorer og neurotransmittere kendt som endocannabinoider. Det kommer til udtryk i hele kroppen, inklusive hjernen, og har vist sig at modulere adskillige biologiske processer. CBD interagerer med ECS gennem flere mekanismer. Hvis en forbindelse mellem ECS og ADHD bekræftes, kan CBD være et frugtbart område for forskning i naturlige behandlinger af lidelsen.

ADHD og angst

Omkring 50 % af voksne og 30 % af børn med ADHD lider også af angst. Angst kan forværre visse symptomer på selve ADHD, som rastløshed og koncentrationsbesvær. Opmærksomhedsproblemer og impulsivitet kan gøre social interaktion udfordrende og føre til stress og dårligt selvbillede. Mennesker, der lider af både ADHD og generaliseret eller social angst, kan derfor føle sig overvældet og bombarderet af en perfekt storm af symptomer.

CBD kan give lidt ly for stormen. En undersøgelse fra 2015 viste, at forsøgspersoner med social angst (SAD) udviste en stigning i negativ selvevaluering under offentlige taler. Denne stigning blev dog næsten elimineret, da de fik CBD.

En anden undersøgelse viste, at CBD var sikkert og effektivt til behandling af angst hos en 10-årig pige med posttraumatisk stresssyndrom. Da ADHD ofte viser sig i en ung alder, er det bemærkelsesværdigt, at denne undersøgelse involverede pædiatrisk administration af CBD. Når det er sagt, er det en af de eneste undersøgelser, der gør det. Hvis du har et barn med ADHD, skal du sørge for at konsultere en læge, før du beslutter dig for at give CBD.

ADHD og dårlig søvn

Mange mennesker med ADHD kæmper for at få en god nats søvn. En undersøgelse viste, at 67 % af forsøgspersonerne led af en eller anden form for søvnløshed. Den præcise årsag til denne sammenhæng er ukendt, men flere faktorer kan bidrage til urolige nætter.

For det første er søvnløshed en almindelig bivirkning ved mange stimulerende medikamenter. Mennesker med ADHD kan også have svært ved at få ro i hovedet om natten. Da søvnløshed forværrer symptomerne på ADHD, kan det føre til en ond cirkel.

CBD viser lovende resultater med hensyn til søvnstøtte. Den samme undersøgelse, der så på angst hos en ung PTSD-patient, bemærkede også forbedringer i søvnkvaliteten. Dette understøttes af yderligere forskning, der viser en sammenhæng mellem CBD, angst og søvn.

Lidt paradoksalt kan CBD også bekæmpe overdreven søvnighed i løbet af dagen. Det kan gøre det til en interessant mulighed for mennesker med ADHD, som lider af søvnforstyrrelser og træthed i dagtimerne.

ADHD, impulsivitet og stofmisbrugsforstyrrelse

Mange voksne med ADHD er mere modtagelige over for stofmisbrug. Det kan få sundhedspersonalet til at tøve med at ordinere stimulerende medicin, som indebærer en risiko for afhængighed. Stofmisbrug er en kronisk tilstand med tilbagefald. Den er karakteriseret ved "modtagelighed for stress, forhøjet angst og nedsat impulskontrol". Det er bemærkelsesværdigt, at disse symptomer har fællestræk med visse typer af ADHD. Begge tilstande er også blevet forbundet med dopamin.

Undersøgelser har vist, at CBD "kraftigt modulerer" det mesolimbiske dopaminsystem. CBD har også vist sig lovende som en behandling af afhængighed, idet det reducerer stofsøgende adfærd og impulsivitet i dyremodeller. Selvom forbindelsen til ADHD endnu ikke er blevet konkret fastslået, kunne dette være et interessant område for fremtidige videnskabelige undersøgelser.

CBD og ADHD: Veje til yderligere forskning

ADHD er en kompliceret lidelse, som endnu ikke er fuldt forstået. Forskere har undersøgt en række potentielle genetiske og miljømæssige årsager, men der er kun foretaget få strenge bestemmelser. Dopamin ser ud til at spille en rolle, men de præcise mekanismer for dens indflydelse er uklare, og der er sandsynligvis andre faktorer til stede.

En del af problemet er, at ADHD præsenterer sig som et mangfoldigt og ofte variabelt sæt af symptomer, hvoraf mange efterligner andre lidelser. Det kompliceres yderligere af, at ADHD ofte optræder sammen med depression, angst, stofmisbrug og andre tilstande, der overlapper hinanden, når det gælder præsentation.

I mellemtiden vokser CBD i popularitet som en potentiel behandling for en lang række lidelser. Selvom forskningen, der understøtter dets terapeutiske potentiale, i høj grad er foreløbig, er den ikke desto mindre lovende. De mange forskellige virkninger af CBD skyldes sandsynligvis dets interaktion med det endocannabinoide system, som ser ud til at spille en regulerende rolle i mange forskellige biologiske funktioner.

CBD og ADHD ser således ud til at dele et niveau af kompleksitet, når det kommer til deres virkningsmekanismer. Afgørende er, at de mulige fordele ved CBD ser ud til at overlappe med mange symptomer på ADHD (og dets komorbide tilstande).

Selvom ingen undersøgelser har fokuseret på CBD som behandling for ADHD, er begge dele genstand for voksende videnskabelig forskning. Vi kan helt sikkert forvente, at der dukker nye opdagelser op i fremtiden. Hvis du kæmper med ADHD-relateret angst, søvnløshed, impulsivitet eller andre frustrerende symptomer, så tal med din læge om at prøve CBD-olie.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder