Har CBD indflydelse på højt blodtryk?

Last updated:

Published:

Den usynlige risiko for forhøjet blodtryk

Flere af de faktorer, der bidrager til forhøjet blodtryk - stress, mangel på motion, dårlig kost og fedme - er blevet positivt påvirket af CBD, i hvert fald i et lille udvalg af prækliniske forsøg og dyreforsøg. Det kan være en livsvigtig livline for de anslåede 1,13 milliarder mennesker, der lever med sygdommen. Begynder man at bryde det tal ned, bliver det tydeligt, at forhøjet blodtryk er et vilkårligt fænomen. I 2015 havde 1 ud af 4 mænd og 1 ud af 5 kvinder forhøjet blodtryk. For at gøre tingene værre er der et betydeligt antal risikofaktorer.

Sandsynligheden for forhøjet blodtryk er større, jo ældre du er, hvis du har forhøjet blodtryk i familien, hvis du er overvægtig, hvis du ryger, oplever lange perioder med stress eller har andre kroniske sygdomme (nyresygdom, diabetes, søvnapnø). Kort sagt er der mange faktorer, der kan øge din risiko for forhøjet blodtryk.

Den gode nyhed er, at de fleste af risikofaktorerne kan håndteres, mange med små livsstilsændringer. Men for at forstå, hvordan tilstanden er blevet så udbredt, og hvordan CBD kan påvirke forhøjet blodtryk, skal vi først se nærmere på sygdomsmekanismen.

Forståelse og behandling af forhøjet blodtryk

For at vores hjerte kan pumpe blod rundt i hele kroppen, skal der være en vis grad af kraft. Vores krops arterier er designet til at klare svingende tryk, men det er, når blodtrykket stiger, at der opstår problemer.

Blodtrykket måles i to forskellige formater - systolisk og diastolisk tryk. Førstnævnte er det tryk, der opleves, når hjertet presser blodet ud, mens sidstnævnte er trykket mellem slagene, når hjertet hviler. Når vi får en blodtryksmåling, er den altid systolisk først og derefter diastolisk.

For eksempel ligger et ideelt blodtryk i intervallet 90/60-120/80 mmHg (blodtrykket måles i millimeter kviksølv). En person med forhøjet blodtryk vil have et blodtryk på 140/90 mmHg eller højere.

Som du kan forestille dig, kan vedvarende tryk forårsage alvorlig skade på hjertet. Over tid tvinger det forhøjede blodtryk arterierne til at stivne, hvilket reducerer den samlede blodgennemstrømning. I værste fald kan forhøjet blodtryk føre til angina, hjerteanfald, hjertesvigt, uregelmæssig hjerterytme eller sprængte arterier.

Selvom forebyggelse er en fremragende strategi til at reducere tilfælde af forhøjet blodtryk, vil der være omstændigheder, hvor behandling er den eneste mulighed. I disse tilfælde er reduktion af mental stress, regelmæssige blodtrykskontroller og behandling af blodtrykket almindeligt anbefalede strategier. Det er sidstnævnte - behandling af blodtrykket - hvor vi ser, at CBD kan spille en vigtig rolle.

Hvilken effekt kan CBD have på forhøjet blodtryk?

Mens det er muligt at opnå reduktioner i systolisk og diastolisk tryk gennem håndtering af risikofaktorer, er der en voksende interesse for virkningerne af CBD, ikke kun på hypertension, men generel kardiovaskulær sundhed.

I 2017 offentliggjorde Journal of Clinical Investigation en undersøgelse af effekten af CBD på blodtrykket. Ni raske mandlige frivillige fik enten en dosis på 600 mg CBD eller placebo. Under den placebokontrollerede, dobbeltblinde undersøgelse blev flere "kardiovaskulære parametre" overvåget.

Disse parametre omfattede det systoliske blodtryk, som vi nævnte tidligere, samt hjertefrekvens. Forskerne konkluderede, at "akut administration af CBD reducerer hvileblodtrykket og blodtryksstigningen ved stress hos mennesker". Det er vigtigt at understrege, at den anvendte stikprøvestørrelse var utrolig lille, især sammenlignet med de ~1,13 milliarder mennesker, der lever med forhøjet blodtryk. Så selvom det er opmuntrende, er der brug for betydeligt mere forskning - en anbefaling, som undersøgelsen selv bekræfter.

Behandling af forhøjet blodtryk i fremtiden

Det er måske for tidligt at sige, om der er potentiale for, at CBD kan bruges til behandling af forhøjet blodtryk, men det har heldigvis ikke stoppet forskerne. Ud over undersøgelsen ovenfor har cannabinoiden tiltrukket sig opmærksomhed fra British Journal of Clinical Pharmacology. De nuværende resultater tyder på, at CBD kan have en positiv indflydelse på forhøjet blodtryk. Som vi påpegede tidligere, er mange af undersøgelserne dog begrænsede i stikprøvestørrelse, udført in vitro eller bruger dyremodeller.

Når det gælder forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk, bør du altid rådføre dig med din læge, før du foretager dig noget.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder