Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke er en etableret journalist med over 10 års erfaring indenfor CBD og cannabinoider. Han arbejder som hovedskribent for Cibdol og andre cannabinoid-publikationer, og han er dedikeret til at præsentere faktuelt, evidensbaseret indhold. Lukes fascination af CBD strækker sig også til fitness, ernæring og sygdomsforebyggelse.
Read more.

Alt, hvad du har brug for at vide om THCV

THCV er en af de mere end hundrede cannabinoider, som cannabisplanten producerer, og forskere er i øjeblikket ved at undersøge molekylet for potentielle terapeutiske virkninger. Forskning er stadig på et tidligt stadie, men den mindre cannabinoid har allerede vist sig at have flere interessante egenskaber. Læs videre og lær mere.

Hvad er THCV?

THCV (tetrahydrocannabivarin) er en nær slægtning til THC, men små forskelle i molekylets kemiske struktur gør, at det har en unik indvirkning på kroppen.[1] Det er netop denne indflydelse, som forskerne er ivrige efter at udforske, da THCV kan interagere med andre cannabinoider og dermed påvirke det endocannabinoide system. Problemet er bare, at det er meget vanskeligere at isolere store mængder THCV end andre cannabinoider, og derfor er det sværere at udføre omfattende undersøgelser.

Men for at forstå, hvorfor THCV er vanskeligt at få fat i, er vi først nødt til at kigge lidt på cannabinoid-slægtstræet.

Alle cannabinoider stammer fra forløbermolekylet CBGA. Denne ene cannabinoid omdannes langsomt til mere end hundrede forskellige forbindelser ved hjælp af forskellige kemiske reaktioner. Selvfølgelig eksisterer alle disse cannabinoider ikke på samme tid eller i samme mængder, og det er her isolering af THCV begynder at blive vanskeligt.

THCV opstår i de tidlige stadier af en hampeplantes udvikling. Et derivat af CBGA (CBGVA) interagerer med enzymer og bliver til CBDVA, CBCVA og THCVA. Efter decarboxylering mister THCVA en carboxylgruppe og bliver til THCV. Selvom processen minder meget om måden, de vigtige forbindelser som bl.a. CBD og THC opstår, findes THCVA, der omdannes til THCV, i meget mindre koncentrationer.

Hvor kan du finde THCV?

Som vi tidligere nævnte, er det svært at få fat i THCV. I modne hamp- eller cannabisplanter er koncentrationerne meget lave. Nogle sorter er udelukkende skabt til at indeholde højere mængder THCV, men dem findes der desværre ikke mange af på nuværende tidspunkt. Forhåbentlig vil det være muligt at udvikle specifikke THCV-rige sorter, efterhånden som avlerne bliver bedre til at håndtere cannabis og cannabisgenetik.

Med hamp, som er rig på THCV, minder ekstraktionsprocessen meget om isolering og udvinding af CBD. Det rå plantemateriale behandles ved hjælp af sofistikeret CO₂-ekstraktion, og de forskellige cannabinoider adskilles og kondenseres, så de kan bruges i unikke formler.

Hvad er forskellen mellem THC og THCV?

På molekylært plan er THC og THCV meget ens. Den eneste lille forskel er deres sidekæder, hvor THC har 3 kulstofatomer og THCV har 5. Det lyder måske ganske ubetydelig, men denne forskel i den kemiske struktur ændrer THCV's indvirkning på kroppen.
Det er vigtigt at nævne, at begge cannabinoider kan give følelsen af at være høj. THC’s virkninger er dybe og potente, mens THCV giver en mere stimulerende og mindre berusende fornemmelse. I modsætning til THC har THCV dog en dosisafhængig virkning. Det betyder, at du skal indtage betydeligt mere THCV for at opleve de euforiske virkninger.

Hvordan virker THCV?

Nu, hvor vi har gennemgået hvad THCV er, vil vi kigge nærmere på, hvordan forbindelsen virker. Som vi nævnte tidligere er THCV's interaktion med ECS dosisafhængig. Det betyder, at en lav dosis giver et andet resultat end en høj dosis.

Både THCV og THC binder sig til CB1-receptorer, hvilket øger deres affyringshastighed. Men lave doser af THCV kan faktisk blokere CB1-receptorer og hæmme THC’s psykotropiske virkninger. Høje doser af THCV ser derimod ud til at aktivere receptorerne og fremkalde psykotropiske virkninger.[2]

Det lader også til at THCV binder sig til CB2-receptorerne i det endocannabinoide system, som er forbundet med inflammation og andre funktioner i immunforsvaret.

Tester man positiv for stoffer med THCV?

Selvom lægemiddeltests ikke specifikt screener for THCV, betyder stoffets tætte relation til THC, at der er risiko for, at det udløser et positiv testresultat. Da der stadig kun findes ganske få THCV-specifikke produkter, er det mere sandsynligt at brug af THCV kommer fra THC-rig cannabis, som stadig er ulovligt i store dele af USA og Europa.

Selvom forskerne forsøger at etablere bedre detektionsmetoder for THCV og andre cannabinoider, er det bedst at undgå THC-relaterede produkter, hvis de ikke er lovlige, der hvor du bor.

Hvad er virkningerne af THCV?

THCV gemmer på mange uudnyttede hemmeligheder. Cannabisvidenskaben er stadig på et tidligt stadie, og der er behov for flere forsøg, der involverer mennesker, for at kunne tegne et klart billede af THCV's virkninger. Indtil da er vi nødt til at læne os op ad dyre- og celleforskning som ledetråde til molekylets potentiale.

THCV og appetit

Et af de mest undersøgte aspekter af THCV er stoffets potentielle indvirkning på appetit. En kritisk gennemgang af forskningsresultater med nøgleordene "THCV", "overvægt", "kropsvægt", "metabolisme" og "diabetes" fremhævede flere mulige "virkningsmekanismer i ECS".[3]

I en af de undersøgte dyremodeller bemærkede forskerne, at oralt administreret THCV påvirkede musenes kropsvægt og samlede fødeindtag. Man mener, at denne interaktion stammer fra THCV's bindingsaffinitet med receptorer i hjernen.

THCV og inflammation

Der forskes også i en mulig interaktion mellem THCV og inflammation.[4] Forskere ved allerede, at THCV kan blokere CB1-receptorer (i lave doser), så målet var at undersøge, om cannabinoiden påvirker CB2-receptorer og i så fald hvordan.

Ved at fokusere på niveauerne af cytokiner forbundet med CB2-receptorer gav undersøgelsen lovende resultater. Men der er selvfølgelig et stort spring fra en dyremodel til den menneskelige krop. Selvom disse resultater tyder på, at der findes en potentiel virkningsmekanisme, er det stadig for tidligt at konkludere, hvilken indvirkning THCV har på inflammation og immunforsvaret som helhed.

THCV og epilepsi

Forskning i THCV og epilepsi er stadig på tidlige prækliniske stadier, men undersøgelser har afsløret nogle interessante potentielle virkningsmekanismer. Et af de mest bemærkelsesværdige resultater finder vi i en rapport fra 2021, som antyder at THCV's virkninger ikke kun er dosisafhængige, men at stoffet også aktiverer ECS i specifikke områder af kroppen.[5] Denne opdagelse har stor betydning og kan føre til målrettede anvendelser af specifikke cannabinoidformler.

Rapporten fremhæver også en anden vigtig grund til, at forskere er ivrige efter at udforske potentialet af forbindelser som THCV, CBDV og CBG: deres "positive bivirkningsprofiler". Desværre er de prækliniske beviser baseret på in vitro-modeller (reagensglasforsøg). Der er behov for flere placebokontrollerede kliniske forsøg for at kunne tegne et samlet billede af alle de potentielt gavnlige elementer, som forbindelsen har at byde på.

Bivirkninger af THCV

Da vi stadig ikke ved så meget om virkningerne af THCV på mennesker, ved vi heller ikke så meget om cannabinoidens potentielle bivirkninger endnu. Da høje doser af THCV aktiverer CB1-receptorer, har forbindelsen muligvis nogle af de samme potentielle bivirkninger som THC: angst, paranoia, mundtørhed, røde øjne, korttidshukommelsestab, hjertebanken og nedsat reaktionstid.

Er THCV sikkert?

Det er vigtigt at understrege, at THCV’s sikkerhedsprofil stadig undersøges. Selvom det er almindeligt anerkendt, at cannabinoidens virkninger er dosisafhængige, er der stadig risiko for psykotropiske virkninger, dog i en mildere grad end dens nære slægtning THC. På trods af THCV’s milde berusende virkninger lader det til at have en positiv sikkerhedsprofil. Dog skal det nævnes, at cannabinoiden endnu ikke er blevet grundigt testet på mennesker.

Når vi taler sikkerhed, er det også fornuftigt at tale om lovlighed. THCV ligger lidt i en gråzone, når det kommer til love og restriktioner. Molekylet er ikke bredt anerkendt, men det er heller ikke strengt forbudt. På grund af THCV’s tilknytning til marihuanaekstrakt anses det dog typisk for at være et ulovligt stof.

• Psychoactive Substances Act i Storbritannien forbyder ethvert stof, der kan fremkalde en psykoaktiv virkning, og THCV-niveauer over en vis tærskel er derfor forbudt.

• Den amerikanske regering klassificerer ikke specifikt THCV som et kategori I-stof, men cannabis og dets derivater er ulovlige på føderalt plan (lovgivningen i de forskellige stater er forskellige).

Selvom THCV er klassificeret som en mindre cannabinoid, er det et molekyle med stort potentiale - især i kombination med ikke-berusende forbindelser som CBD eller CBG.

Vanskeligheden ligger naturligvis ikke kun i at navigere de komplekse love og restriktioner, men også i at isolere tilstrækkeligt af forbindelsen til at kunne drage endelige konklusioner. Forhåbentlig vil forskning inden for THCV udvikle sig i takt med forbrugernes interesse.

Besøg Cibdol-shoppen i dag for at opleve de kombinerede virkninger af cannabinoider som CBD, CBDA, CBG og meget mere. Hvis du vil lære mere om potentialet af mindre cannabinoider som THCV, kan du besøge vores CBD-encyklopædi og lære alt, hvad du har brug for at vide.

FAQ

Er THCV lovligt?
THCV's juridiske status er kompliceret, og reglerne i USA og Europa er forskellige. Det er bedst at undersøge den specifikke lovgivning i det område, hvor du bor.
Er THCV sikkert?
THCV har indtil videre udvist en positiv sikkerhedsprofil i de udførte prækliniske forsøg, men der findes stadig kun ganske få forsøg udført på mennesker.
Bliver jeg høj af THCV?
Høje doser af THCV kan forårsage lette psykoaktive virkninger, dog i mildere grad end THC.
Kilder

[1] Tetrahydrocannabivarin. Tetrahydrocannabivarin - an overview | ScienceDirect Topics. https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/tetrahydrocannabivarin. Hentet d. 13. april 2022. [Kilde]

[2] Englund A;Atakan Z;Kralj A;Tunstall N;Murray R;Morrison P; A. The effect of five day dosing with THCV on THC-induced cognitive, psychological and physiological effects in healthy male human volunteers: A placebo-controlled, double-blind, crossover pilot trial. Journal of psychopharmacology (Oxford, England). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26577065/. Udgivet i 2016. Hentet d. 12. april 2022. [Kilde]

[3] Abioye A, Ayodele O, Marinkovic A, Patidar R, Akinwekomi A, Sanyaolu A. Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV): A commentary on potential therapeutic benefit for the management of obesity and diabetes - journal of cannabis research. BioMed Central. https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-020-0016-7. Udgivet d. 31. januar 2020. Hentet d. 12. april 2022. [Kilde]

[4] Bolognini D, Costa B, Maione S, et al. The plant cannabinoid delta9-tetrahydrocannabivarin can decrease signs of inflammation and inflammatory pain in mice. British journal of pharmacology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931567/. Udgivet i juni 2010. Hentet d. 13. april 2022. [Kilde]

[5] Farrelly AM, Vlachou S, Grintzalis K. Efficacy of phytocannabinoids in epilepsy treatment: Novel approaches and recent advances. MDPI. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/3993/htm. Udgivet d. 10. april 2021. Hentet d. 13. april 2022. [Kilde]

Kilder

[1] Tetrahydrocannabivarin. Tetrahydrocannabivarin - an overview | ScienceDirect Topics. https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/tetrahydrocannabivarin. Hentet d. 13. april 2022. [Kilde]

[2] Englund A;Atakan Z;Kralj A;Tunstall N;Murray R;Morrison P; A. The effect of five day dosing with THCV on THC-induced cognitive, psychological and physiological effects in healthy male human volunteers: A placebo-controlled, double-blind, crossover pilot trial. Journal of psychopharmacology (Oxford, England). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26577065/. Udgivet i 2016. Hentet d. 12. april 2022. [Kilde]

[3] Abioye A, Ayodele O, Marinkovic A, Patidar R, Akinwekomi A, Sanyaolu A. Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV): A commentary on potential therapeutic benefit for the management of obesity and diabetes - journal of cannabis research. BioMed Central. https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-020-0016-7. Udgivet d. 31. januar 2020. Hentet d. 12. april 2022. [Kilde]

[4] Bolognini D, Costa B, Maione S, et al. The plant cannabinoid delta9-tetrahydrocannabivarin can decrease signs of inflammation and inflammatory pain in mice. British journal of pharmacology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931567/. Udgivet i juni 2010. Hentet d. 13. april 2022. [Kilde]

[5] Farrelly AM, Vlachou S, Grintzalis K. Efficacy of phytocannabinoids in epilepsy treatment: Novel approaches and recent advances. MDPI. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/3993/htm. Udgivet d. 10. april 2021. Hentet d. 13. april 2022. [Kilde]

Produktfinder