Kan planter blive stressede?

Last updated:

Published:

Kan planter blive stressede?

BLIVER PLANTER STRESSEDE?

Der er to måder at besvare overskriftens spørgsmål på: Den nemme måde og den rigtige måde. Det nemme svar ville ganske enkelt være at sige: ja. På den anden side, for at besvare spørgsmålet på den rigtige måde, bør man have en forudgående forståelse af, hvad stress egentlig er.

De fleste af os har en medfødt forståelse af ordet stress. På det seneste har ordet fået en overvejende negativ betydning, hvor stress er begyndt at betyde en akut og kronisk tilstand. Det er sandt, at mange mennesker i dag lider af stress på den måde. Kronisk stress forværrer så deres tilstand yderligere og forårsager helbredsmæssige og mentale problemer - det er en ond cirkel.

Den sande natur af stress har intet at gøre med den tidligere beskrevne tilstand. Det er simpelthen en forudbestemt biologisk reaktion på de omgivende forhold. Det hjælper med at bekæmpe disse forhold, og medmindre det bliver en kronisk tilstand, er det gavnligt.

Planter er, ligesom mennesker, ofte udsat for mindre end ideelle forhold. Deres reaktion på stressende forhold er højt udviklet. I modsætning til mennesker kan planter ikke flygte fra stress, derfor er de tvunget til at stå fast og kæmpe så hårdt, de kan - og de kæmper.

Planter har udviklet forsvarsmekanismer mod planteædere, svampe, tørke, ekstrem varme og kulde. Alle disse trusler udløser unikke hormonelle reaktioner, som igen maksimerer plantens chance for at overleve den stressende situation. Hvis du opdager, at din plante er stresset, og finder årsagen til stresset i tide, har du mulighed for at hjælpe planten med at bekæmpe stressfaktoren og forbedre situationen.

SÅDAN GENKENDER DU STRESS HOS PLANTER

Visne planter er den mest almindelige reaktion på stress. Årsagerne til visnen er mange - insekter, patogener, utilstrækkelig vanding, ekstrem varme, pludselige ændringer i forholdene.

Den mest almindelige årsag til visnen er utilstrækkelig vanding. Hvis det har regnet kraftigt, eller du bare har overvandet dine planter, bør du stoppe med at vande yderligere, indtil planterne er kommet sig, og jorden er tørret op. I den anden ende af spektret, hvis der ikke er nok fugt i jorden, vil planterne også visne. Det er vigtigt at tjekke under jorden for fugt - et sted nær roddybden, ikke kun på overfladen.

Hvis du flytter en plante fra indendørs forhold til udendørs forhold, er der en god chance for, at planterne reagerer på den ekstra sol og vind ved at visne. Det kan undgås ved at bygge et let læskur for at lette overgangen.

Afblegede områder på løvet hos planter, der flyttes fra indendørs til udendørs forhold, indikerer normalt solskoldning. Hvis det er tilfældet, vil de mest blegede blade være dem, der har været mest udsat for sol. Planterne vil vokse fra og komme sig over mild solskoldning, men du kan forebygge det ved at udsætte planterne for ekstra sol i et par dage eller bygge et solskur.

Sorte områder på løvet indikerer normalt frostskader - hvis vejrforholdene for frostskader er til stede. Frostskader er mest synlige på de yderste, udsatte blade. Hvis du opdager frostskader, skal du vente på, at vejrforholdene bliver bedre, og derefter fjerne de beskadigede blade. Planter vokser normalt fra frostskader.

Flossede blade forårsages af barske vejrforhold som kraftig vind eller hagl. Selvom det for det meste kun er et æstetisk problem, kan det i nogle tilfælde reducere plantens potentiale til at bekæmpe patogener. Beskær de flossede blade for at være på den sikre side.

Misfarvet løv skyldes som regel mangel på næringsstoffer. Brug af organisk gødning med langsom frigivelse tager sig af enhver næringsmangel. Hvis misfarvningen fortsætter, kan plantens evne til at absorbere næringsstoffer være kompromitteret. Du bør tjekke, om jordens pH-niveau passer til netop din plante - de fleste planter har brug for et pH-niveau på mellem seks og syv.

Tørre bladrande skyldes som regel forkert brug af gødning eller kraftig vind. Gødning skal bruges i henhold til etiketten, og hvis du kan, skal du bruge en organisk gødning med langsom frigivelse. Hvis det er vinden, der er problemet, kan man bygge et læskur eller beskytte de følsomme planter ved at plante dem i læ af de mere vindmodstandsdygtige planter.

Brændt løv er et tegn på kemisk stress. Det kan være forårsaget af pesticider eller dyreurin. Du kan prøve at rense de beskadigede blade med vand, og du bør beskære alle permanent beskadigede blade.

HVAD FORÅRSAGER STRESS I EN CANNABISPLANTE?

Vandstress skyldes mangel på vand eller et overskud af vand. I begge tilfælde vil der være en mærkbar visnen.

Næringsstress forårsages af en ubalance i næringsstofferne eller en generel mangel på næringsstoffer. Du vil bemærke misfarvet løv eller i værste fald forkrøblet vækst.

Rodzonens pH-værdi skal opretholdes i overensstemmelse hermed. pH-kravene afhænger af den type dyrkning, du er i gang med. Forkerte pH-værdier får din plante til at opsamle næringsstoffer i et ineffektivt tempo. Symptomerne er de samme som ved næringsstofstress. Ud over pH-værdien kan rodsundheden også påvirkes af temperaturvariationer i jorden. Når du dyrker indendørs, skal du sørge for, at jorden forbliver ved indendørstemperatur.

Uregelmæssige lyscyklusser, når man dyrker marihuana indendørs, medfører reduceret udbytte og kan forårsage hermafroditplanter. Sørg for at respektere 18+ timers lys i det vegetative stadie og 12/12 timers lyscyklus i blomstringsstadiet.

Skader på plantevæv kan være forårsaget af ekstreme miljøforhold som hagl eller ekstrem vind, eller af forkert håndtering af planterne. I de fleste tilfælde vil planten vokse fra skaden, og der er ingen grund til bekymring.

Ekstreme miljøer er altid dårligt for enhver plante. Hvis du dyrker indendørs, skal du sørge for at opretholde en passende luftfugtighed og luftcirkulation samt temperatur. Hvis der sker en pludselig ændring i miljøforholdene, vil planten reagere ved at bremse sin vækst og i sidste ende få et reduceret udbytte.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder