Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Hvad er flavanoner?

Hvad er flavanoner?

Flavaroner er en af seks undergrupper af phytokemikalier kaldet flavonoider.

Flavanon-familien indeholder molekylerne hesperetin, eriodictyol og naringenin. Det er molekyler fundet i forskellige plantearter og citrusfrugter. I forhold til det terapeutiske potentiale viser undersøgelser af celler, dyr, og mennesker at flavanoner viser spændende resultater.

Planter producerer flavanoner som sekundære metabolitter. Disse molekyler kan hjælpe planter med at beskytte sig imod en række eksterne trusler, såsom frost, tørke og mikrobielle patogener. De kan også være hjælpe med at tiltrække gavnlige insekter for at øge pollentallet. Flavanoner findes i næsten alle dele af en plante, fra dens grene, stængler, bark og blade, til rødder, blomster, frugter, skræl og de mindre rodsystemer.

Fortsæt med at læse for at finde ud af mere om disse interessante molekyler, og hvordan de kan være til gavn for mennesker.

Farve

Flavanonerne er farveløse ketoner. I modsætning til deres familiemedlemmer, flavonoider, har de ikke pigment.

Findes også i

Flavanoner forekommer primært i citrusfrugter, men forekommer også i andre typer planter. De findes i relativt høje mængder i artiskokker, grapefrugter, appelsiner, limefrugter, citroner og tørret oregano.

Hvad er flavanoner?

Understøttet forskning

Tidlig forskning antyder, at flavanoner kan tilbyde vigtige effekter, der kan hjælpe med at opveje almindelige aldersrelaterede sygdomme. At tilføje flere af disse molekyler i ens kost kan medvirke til at fremme sundhed fra ung til gammel.

Indtil videre tyder forskning på følgende effekter:

• Kognitive fordele
• Antiinflammatorisk
• Antioxidant
• Anticancer
• Hjertebeskyttende

Lad os undersøge den aktuelle forskning, der gælder for hver af disse effekter mere detaljeret.

• Kognitive fordele

Forskningen tyder på, at flavonoider som helhed giver kognitive fordele hos voksne med kognitiv svækkelse og neurologiske sygdomme. Forfatterne af en artikel, der blev offentliggjort i The American Journal of Clinical Nutrition besluttede specifikt at udforske flavanoner for at se, om de bidrog med disse effekter hos raske ældre voksne.

De gennemførte en tilfældig, placebokontrolleret undersøgelse, hvor deltagerne ikke vidste noget før efter undersøgelsen, for at vise de kognitive fordele ved flavonoidrig appelsinsaft. Undersøgelsen involverede 37 ældre voksne. Forskere delte deltagerne op i to grupper. Den ene gruppe modtog en høj-flavanon (305mg) 100% appelsinsaft, mens den anden gruppe modtag en lav-flavanon (37mg) saft med appelsinsmag. Efter at have indtaget den valgte drikkevare i otte uger, byttede grupperne over.

Forskerne fandt ud af at målingerne af kognitiv funktion forbedrede sig markant, efter at deltagerne havde indtaget den saft med høj flavanon-indhold i otte uger, og uden yderligere effekter på humør eller blodtryk.

• Antiinflammatorisk og antioxidant

Betændelsestilstande og oxidativ stress understøtter mange sundhedsmæssige tilstande, herunder kræft, neurologiske sygdomme og hjerte-kar-sygdomme. Oxidativ stress opstår som et resultat af frie radikaler. Disse uønskede atomer opbevares rundt om i kroppen og de er på jagt efter en ekstra elektron, og forårsager derved skader på celler, proteiner og DNA.

Flavanoner - især hesperetin - ser ud til at fungere som antioxidanter og kan hjælpe med at reducere denne type skader. Disse molekyler tjener som frie radikaler som skal opsøge uønskede atomer og neutralisere truslen, hvilket igen reducerer yderligere inflammatoriske tilfælde.

Men hesperetin opfanger ikke kun direkte radikaler; det hjælper også celler ed at styrke deres antioxidantforsvar.

Forskning på dyr, der er blevet offentliggjort i tidsskriftet Pharmacological Research, fandt også ud af, at hesperetin producerede en tydelig antiinflammatorisk virkning med hensyn til hævelse i ørene hos mus.

Yderligere celleundersøgelser opdagede, at flavanon havde antiinflammatoriske virkninger ved at virke på COX-1 og COX-2. Disse enzymer producerer prostaglandiner, inflammatoriske lipider, der fremmer betændelse, smerte og feber.

• Anticancer

Hesperetin ser ud til at hjælpe med at målrette tumorceller på flere måder. En artikel, der er offentliggjort i Life Sciences, beskriver at flavanoner kan inducere programmeret apoptose ved at angribe flere cellulære proteiner. Apoptose eller programmeret celledød forekommer i normale celler, når de bliver dysfunktionelle. Imidlertid formår kræftceller at undgå denne proces, hvilket gør dem i stand til at overleve og endda sprede sig.

Ud over at potentielt tilskynde denne vigtige mekanisme kan flavanon også hjælpe med at forhindre spredning af kræft (metastase) ved at angribe COX-2.

• Hjertebeskyttende

Diæter suppleret med hesperetin kan være gavnlige for hjerte-kar-sundhed. Forskning offentliggjort inden for BioMed Central antyder, at flavanon kan regulere LDL i den menneskelige lever. 

LDL er kendt som lipoprotein med lav densitet og er den ”dårlige” type kolesterol, der opbygges som plak i arterierne. Gennem sin virkning kan hesperetin reducere blodniveauerne af LD og derved reducere risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Sikkerhed og bivirkninger

Flavanoner er generalt sikre molekyler. De forekommer i mange populære fødevarer og udgør en del af det daglige indtag af flavonoider i kosten mange lande. 

Produktfinder