Hvad er THC (tetrahydrocannabinol)?

Last updated:

Published:

Hvad er THC?

Tetrahydrocannabinol (THC) tilhører en klasse af organiske kemiske forbindelser, der kaldes phytocannabinoider. THC findes i arten Cannabis sativa og er især kendt for sine psykoaktive bivirkninger. Når det indtages (røget, fordampet eller spist), binder THC sig primært til CB1-receptorer i amygdala, cerebellum og hippocampus.

Resumé

Varianter af Cannabis sativa, der er rige på THC (marihuana), bruges overvejende rekreativt. Cannabis betragtes som det mest brugte ulovlige stof i verden.

- THC kan fremstilles syntetisk
- Potentiel kortvarig svækkelse af hukommelse og koordinationsevne
- Potentiel forøgelse af appetitten, en effekt, der almindeligvis er kendt som "the munchies"
- Ansvarlig for at fremkalde en ændret mental tilstand (high)
- Stærk affinitet for CB1-receptorer knyttet til det endocannabinoide system
- Blev først isoleret i 1964
- I kontrollerede doser forbindes det med en mulig behandling af flere medicinske tilstande

Støtte til forskning

På grund af THC's Schedule I-klassificering er forskning i dets terapeutiske anvendelse begrænset. Undersøgelser kan udføres, forudsat at der først modtages en administrativ tilladelse. Nedenfor finder du et udvalg af prækliniske studier, der undersøger effekten af THC på kvalme, multipel sklerose og smertelindring.

Det syntetiske THC-lægemiddel Dronabinol er godkendt af den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) til behandling af kemoterapi-induceret kvalme og opkastning (CINV). En systematisk gennemgang foretaget i 2001 viste, at "cannabinoider har været brugt effektivt til behandling af CINV siden 1985".

- Undersøgelse 1
- Undersøgelse 2

En systematisk gennemgang fra 2018 af "Cannabinoids for Treatment of M.S. symptoms" fandt, at der er "evidens for at indikere fordele ved behandling af spasticitet og neuropatisk smerte ved multipel sklerose". Forskerne understregede dog, at cannabisbrug indebærer en risiko for bivirkninger.

- Undersøgelse 3

Journal of Pain and Symptom Management har offentliggjort en undersøgelse af effekten af THC:CBD-ekstrakt og THC-ekstrakt hos patienter med "uhåndterlige kræftrelaterede smerter". Patienterne blev randomiseret, og resultaterne blev sammenlignet med en placebogruppe. Samlet set oplevede THC:CBD-ekstraktgruppen en betydelig reduktion i smertemålingen (30%).

- Undersøgelse 4

Juridisk status

I 1961 blev cannabis (på grund af dets aktive bestanddel THC) klassificeret som et narkotisk stof på liste I. På det tidspunkt mente man, at der var "ingen aktuelt accepteret medicinsk anvendelse og et stort potentiale for misbrug".

Tilstedeværelsen af THC i CBD-olier og andre cannabinoidprodukter betragtes som lovlig, så længe koncentrationerne er under 0,2/0,3% (afhængigt af land).

Et stigende antal lande og amerikanske stater er begyndt at ændre lovgivningen til fordel for THC. I oktober 2018 legaliserede Canada cannabis til omfattende rekreativt og medicinsk brug.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder