Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke er en etableret journalist med over 10 års erfaring indenfor CBD og cannabinoider. Han arbejder som hovedskribent for Cibdol og andre cannabinoid-publikationer, og han er dedikeret til at præsentere faktuelt, evidensbaseret indhold. Lukes fascination af CBD strækker sig også til fitness, ernæring og sygdomsforebyggelse.
Read more.

Hvad er klinisk endocannabinoid mangel (CECD)?

Hvad er klinisk endocannabinoid mangel (CECD)?

Det endocannabinoide systet er til for at overvåge flere af vores krops vitale biologiske systemer. Dets primære rolle er at hjælpe med at genoprette balance i den menneskelige krop og holde den i optimal tilstand. Nogle forskere mener, at et defekt endocannabinoidsystem kan være den underliggende årsag til medicinske tilstande såsom migræne, fibromyalgi og irritabelt tarmsyndrom. Selvom konceptet ikke enstemmigt accepteres blandt medicinske organer, så er der et voksende omfang af forskning til støtte for teorien.

Endocannabinoid mangel starter med det endocannabinoide system

Før vi gennemgår undersøgelsen af ​​klinisk endocannabinoid mangel (CECD), er det værd at gentage endocannabinoidsystemets rolle[1] og dets primære dele. I hele vores immunforsvar, centralnervesystemet, vigtige organer og i dele af vores hjerne findes receptorer. Disse receptorer falder typisk i to kategorier, CB1 og CB2. Deres rolle er at fungere som adgangspunkter for cannabinoider (både interne og eksterne) til at interagere med ECS. Dette gør det muligt for det endocannabinoide system at understøtte kroppen i at opretholde homeostase gennem en række kemiske reaktioner. Du kan læse mere om endocannabinoidsystemets rolle her.

Endocannabinoid mangel er troen på, at forhold kan opstå som et resultat af problemer med ECS. Det kan enten være gennem en mangel på endocannabinoider, der produceres af kroppen, eller manglende eller mangelfulde receptorer. Hvis kroppen ikke er i stand til at opretholde balancen i dens fysiologiske systemer, kan der opstå sygdomme. I de hidtil studerede tilfælde er disse sygdomme normalt knyttet til vores immunsystem.

Hvad er klinisk endocannabinoid mangel (CECD)?

Hvilken forskning findes der til at understøtte teorien om ”endocannabinoid mangel”?

Den førende cannabinoidforsker Dr. Ethan Russo foreslog først konceptet med endocannabinoid mangel. I en undersøgelse[2], der blev offentliggjort i 2004, antyder Dr. Russo, at en mangel på cannabinoider kan være den underliggende årsag til flere tilstande og lidelser.

• Migræne

Migræne er en yderst kompleks tilstand, der involverer signalering mellem forskellige områder i hjernen og flere neurokemikalier. Den nøjagtige årsag til migræne forstås ikke fuldt ud, selvom genetisk disponering betragtes som en vigtig bidragsyder til dens udvikling. Dr. Russos gennemgang fandt eksempler på, at AEA (anandamid) var involveret i serotoninproduktion og smertemodulation. Høje niveauer af serotonin menes at bidrage til migræne, hvilket potentielt kunne modvirkes af større koncentrationer af AEA. Antagelsen er, at en mangel i produktionen af anandamid kan bidrage til migræne på grund af manglen på serotoninregulering.

• Fibromyalgi

Fibromyalgi er en kronisk tilstand, der kan efterlade syge i konstant smerte. Der er i øjeblikket ingen kur mod sygdommen, og indtil videre har traditionel medicin kun været i stand til at lette symptomerne. Forskningen, Dr. Russo har samlet, antyder, at ”det endocannabinoide system regulerer nociceptive tærskler”. Nociceptorer er ansvarlige for at opdage smerter og overføre signalet til hjernen, hvor det behandles.

Undersøgelsen fortsatte med at tilføje, at et fravær af en sådan regulering kunne bidrage til kroniske smerter. Ligesom ved resultaterne af undersøgelserne af migræne blev serotonin igen betragtet som at have en betydelig involvering i fibromyalgi, akkurat som det var tilfældet med forskellige cannabinoider. Resultaterne af undersøgelsen fandt, at “cannabinoider har vist evnen til at blokere rygmarvs-, perifere og mave-tarmmekanismer, der fremmer smerter”.

• Irritabelt tarmsyndrom

IBS eller irritabelt tarmsyndrom var den sidste tilstand, der blev betragtet som påvirket af endocannabinoid mangel i Dr. Russos gennemgang. Involveringen af cannabinoider i starten af ​​IBS antages at forholde sig på samme måde som både migræne og fibromyalgi. Serotonin blev antaget at spille en rolle, da IBS-syge har vist sig at have et øget niveau af serotonin i deres blod. Dette var dog ikke tilfældet for alle former for IBS.

Alle tre lidelser kan føres tilbage til antagelsen om, at serotonin spiller en afgørende rolle i deres udvikling. Ved at kontrollere eller manipulere niveauet af serotonin ville det derfor være muligt at udvikle behandlinger. Cannabinoider ville naturligvis udgøre en vigtig del af denne behandling på grund af den indflydelse, sin de har på kritiske endocannabinoider som anandamid.

Dr. Russo konkluderede, at "underliggende klinisk endocannabinoid mangel kan behandles passende med cannabinoid medicin". Undersøgelsen præciserede også, at der er behov for langt mere forskning for at forstå begrebet endocannabinoid mangel fuldt ud.

CBD help

Hvordan kan CBD hjælpe med at tackle endocannabinoid mangel?

Mens teorien om endocannabinoid mangel muligvis er funderet i videnskabelige undersøgelser, så er der ingen af ​​dem, der peger på, hvordan tilstanden (hvis den viser sig at være legitim) kan behandles. Den nøjagtige rolle, cannabinoider muligvis kan spille, er endnu ikke afgjort. Baseret på aktuel forskning er der nogle antagelser, vi kan gøre, ved at bruge ideen om, at anandamidproduktion er grundlæggende for at reducere CECD-baserede sygdomme.

Hvad CBD angår, har det vist evnen til at hæmme FAAH-enzymet[3]. Fedtsyreamidhydrolase (FAAH) understøtter nedbrydningen af ​​anandamid og er en del af grunden til, at AEA ikke findes i kroppen i længere tid. Hvis specifikke mekanismer eller triggere kunne identificeres, er det muligt, at CBD kan understøtte behandlingen af de ovenfor beskrevne tilstande. CBD har også vist sig at have direkte indflydelse på specifikke serotoninreceptorer (5-HT1A) i hjernen.

Hvis de bevises, er implikationerne markante, men der kræves mere forskning

Selvom begrebet endocannabinoid mangel første gang blev overvejet i 2004, mangler der stadig forskning i emnet. Egenskaberne ved hver tilstand synes dog at antyde en underliggende forbindelse mellem migræne, fibromyalgi og irritabelt tarmsyndrom. De beviser, Dr. Russo præsenterer, peger på en komplikation med specifikke neurotransmittersystemer, som ECS er forbundet til. Siden den indledende gennemgang fandt sted, er teorien[4] udvidet til at omfatte Alzheimers og Parkinson som to betingelser, der potentielt er relateret til CECD.

Hvis eksistensen af CECD bevises, giver det forskere mulighed for at udvikle målrettede terapier snarere end at stole på oplysningerne fra flere prækliniske studier. Selvom et mønster muligvis forekommer, giver det mange problemer at stole på individuelle gennemgange. Hver undersøgelse har sine egne unikke variabler, og dette gør det utroligt udfordrende at pege på konkluderende resultater. Kompleksiteten af det endocannabinoide system og de hundreder af cannabinoider, der findes, gør det til en problematisk opgave at studere CECD, hvilket kræver et storstilet fokus. For de millioner af mennesker, der lever med en kronisk sygdom som IBS eller fibromyalgi, kunne en mulig behandling ved hjælp af cannabinoider være en del af løsningen. Men indtil videre må vi vente på mere definitive resultater.

Kilder

[1] Komorowski, J., & Stepień, H. (2007). [The role of the endocannabinoid system in the regulation of endocrine function and in the control of energy balance in humans]. PubMed. Published. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17369778/ [Kilde]

[2] Russo, E. B. (2004). Clinical Endocannabinoid Deficiency (CECD): Can this Concept Explain Therapeutic Benefits of Cannabis in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel Syndrome and other Treatment-Resistant Conditions? Neuroendocrinology Letters. https://www.nel.edu/userfiles/articlesnew/NEL251204R02.pdf?route=pdf_/25_12/NEL251204R02_Russo_.pdf [Kilde]

[3] Leweke, F. M., Piomelli, D., & Pahlisch, F. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/ [Kilde]

[4] Russo, E. B. (2016b). Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576607/ [Kilde]

Kilder

[1] Komorowski, J., & Stepień, H. (2007). [The role of the endocannabinoid system in the regulation of endocrine function and in the control of energy balance in humans]. PubMed. Published. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17369778/ [Kilde]

[2] Russo, E. B. (2004). Clinical Endocannabinoid Deficiency (CECD): Can this Concept Explain Therapeutic Benefits of Cannabis in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel Syndrome and other Treatment-Resistant Conditions? Neuroendocrinology Letters. https://www.nel.edu/userfiles/articlesnew/NEL251204R02.pdf?route=pdf_/25_12/NEL251204R02_Russo_.pdf [Kilde]

[3] Leweke, F. M., Piomelli, D., & Pahlisch, F. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/ [Kilde]

[4] Russo, E. B. (2016b). Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576607/ [Kilde]

Produktfinder