Kan CBD være et antibiotikum?

Last updated:

Published:

Forholdet mellem infektion og konventionel antibiotika

Kan CBD være nyttigt i kampen mod resistente bakteriestammer? Resultater fra University of Queensland i Australien antyder, at det kunne være tilfældet. Men før vi kigger nærmere på undersøgelsen, er det en god idé at forstå udviklingen i forholdet mellem bakterier og antibiotika.

Siden Alexander Flemings banebrydende opdagelse af penicillin i 1928, har antibiotika været et vigtigt redskab i kampen mod bakterier og infektioner. Og selvom vi stadig bruger de samme velafprøvede metoder i dag, har bakterierne udviklet sig. Når de udsættes for antibiotika, er nogle bakterier, svampe og parasitter i stand til at tilpasse sig og ophæve stoffets effektivitet ved at udvikle resistens.

Det er værd at påpege, at antimikrobiel resistens sandsynligvis ville opstå under alle omstændigheder, da bakteriernes genetiske kode ændrer sig over tid. Men overforbrug af antibiotika menes at være en væsentlig faktor, der fremskynder udviklingen af resistente stammer.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er antimikrobiel resistens "en stadig mere alvorlig trussel mod den globale folkesundhed, som kræver handling på tværs af alle regeringssektorer og samfundet". Det har fået forskerne til at gå nye veje i forsøget på at identificere stoffer, der kan være nyttige i kampen mod skadelige bakterier. Et af de stoffer, der bliver brugt, er cannabidiol (CBD), et cannabinoid, der findes i Cannabis sativa.

Forskere leder efter nye måder at tackle infektioner og resistente bakterier på

Dr. Mark Blaskovich, Principal Investigator og Program Coordinator for the Community for Open Antimicrobial Drug Discovery, og Senior Research Officer ved Institute for Molecular Bioscience ved University of Queensland, fandt ud af, at CBD er effektivt mod grampositive bakterier. Stammer af grampositive bakterier omfatter Staphylococcus aureus (almindelig ved hudinfektioner) og Streptococcus pneumoniae (almindelig ved bakteriel lungebetændelse).

Dr. Blaskovich præsenterede sine resultater på et årsmøde for American Society for Microbiology. In vitro-prøver af begge typer gram-positive bakterier blev behandlet med syntetisk CBD. Resultaterne fik Dr. Blaskovich til at konkludere, at CBD virkede på samme niveau som de receptpligtige antibiotika vancomycin og daptomycin. Han fandt også ud af, at CBD så ud til at virke mod grampositive stammer af resistente bakterier, noget som mange traditionelle antibiotika er begyndt at fejle på.

"Navnlig blev aktiviteten bevaret mod resistente stammer af Staphylococcus aureus (MRSA, VISA, VRSA), Streptococcus pneumoniae (MDR) og Enterococcus faecalis (VRE). Cannabidiol var bakteriedræbende, viste lave niveauer af tendens til at inducere resistens og var aktiv mod MRSA-biofilm".

Teamet udførte også en anden undersøgelse, hvor de brugte CBD til at behandle en hudinfektion hos mus. Igen var resultaterne positive, men CBD så ikke ud til at fjerne infektionen, men reducerede blot antallet af bakterieceller.

Kan CBD blive et antibiotikum?

Selvom det ville være let at rose dette arbejde som et betydeligt gennembrud i CBD's antibakterielle evner, er det for tidligt at droppe penicillin endnu.

Selvom man mener, at CBD's effektivitet kan komme fra den måde, det angriber biofilmen, der omgiver bakterieceller, er forfatterne stadig usikre på CBD's virkningsmekanisme. De var også hurtige til at påpege undersøgelsens mangler. Dr. Blaskovich understregede, at fordi resultaterne er på et foreløbigt stadie, er det alt for tidligt for enkeltpersoner at begynde at selvbehandle infektioner med CBD.

Undersøgelsen blev også udført in vitro (uden for menneskekroppen), og der er en risiko for, at vi ikke ville se de samme resultater i kliniske forsøg. Adskillige forbindelser har vist antibakteriel effektivitet i petriskåle, men har fejlet på dette afgørende stadie. Det er også værd at nævne, at begge undersøgelser blev udført i samarbejde med Botanix Pharmaceuticals Ltd., et medicinalfirma, der specialiserer sig i topiske CBD-produkter.

Ikke desto mindre kan denne forskning være et vigtigt skridt fremad for CBD og kampen mod antimikrobiel resistens. CBD har fortsat en god sikkerhedsprofil og anses ikke for at være giftigt, selv ikke i store mængder. Heldigvis planlægger Dr. Blaskovich og hans team at fortsætte deres forskning ved at teste CBD i dyremodeller for infektion. Håbet er, at de kan identificere, hvilke bakteriestammer det kan reducere, hvilke det helt kan dræbe, og den nøjagtige virkningsmekanisme.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder