Søvngængeri: Årsager, forebyggelse og behandling

Published:

Når det gælder søvngængeri, er mange mennesker stadig mystificeret over dette natlige fænomen. Søvngængeri forekommer under dårligt reguleret dyb søvn og kan føre til kompleks adfærd, som personen ikke kan huske, når han vågner. I denne artikel vil vi undersøge den mystiske verden af søvngængeri og give nyttige oplysninger om årsager, virkninger og håndteringsmetoder.

Vi vil undersøge almindelige symptomer i forbindelse med søvngængeri og deres forbindelse til NREM-sygdomme (Non-rapid eye movement). Desuden vil vi diskutere genetiske faktorer, der påvirker somnambulisme, samt miljømæssige udløsere, der kan fremkalde søvngængeri hos visse personer.

Endelig lærer du om at forebygge søvngængeri ved hjælp af korrekt søvnhygiejne og ved at skabe et afslappende soveværelsesmiljø. For dem, der allerede oplever denne fascinerende, men potentielt forstyrrende tilstand, tilbyder vi vejledning om, hvordan kognitiv adfærdsterapi (CBT) kan hjælpe med at stoppe søvngængeri sammen med langtidsvirkninger og håndteringsstrategier for voksne, der lider heraf.

søvngængeri

Forståelse af søvngængeri

Søvngængeri eller somnambulisme er en adfærdsforstyrrelse, der opstår under dyb søvn og kan vare i et par sekunder til en halv time. Den opstår som følge af NREM-søvnopvågningsforstyrrelser (non-rapid eye movement) og er mere almindelig hos børn end hos voksne. Symptomerne omfatter at sidde op i sengen, gå rundt, mens man sover, se forvirret eller forvirret ud, udvise klodset adfærd og endda urinere på uønskede steder.

Almindelige symptomer på søvngængeri

 • Sidder op i sengen, mens du sover
 • Går rundt i huset uden at være opmærksom på omgivelserne
 • Et tomt ansigtsudtryk eller et glasagtigt blik
 • Manglende evne til at reagere hensigtsmæssigt, når andre taler til dig
 • Udførelse af kompleks adfærd som madlavning eller kørsel uden at vågne helt op

Søvnmedicinske eksperter anslår, at omkring en procent af alle mennesker går regelmæssigt i søvne, men mange tilfælde bliver ikke rapporteret, fordi personen måske ikke husker sine handlinger, når han/hun vågner. Børn er mere tilbøjelige til at opleve dette fænomen på grund af dårligt regulerede dybe søvncyklusser; der findes dog også tilfælde hos voksne.

Sammenhængen mellem NREM-søvnens ophidselsesforstyrrelser og søvngængeri

NREM (non-rapid eye movement) består af tre faser: let sløvhed, der går over i dybere restitutionsfaser, før den går over i REM (rapid eye movement). Den tredje fase er kendetegnet ved langsomme hjernebølger kaldet deltaaktivitet, der er ansvarlig for at forynge det fysiske helbred i løbet af natten.

Søvngængeri episoder opstår typisk i disse perioder, hvor der er en brat overgang mellem forskellige niveauer inden for dette spektrum - især hvis en person oplever forstyrrelser som støjforstyrrelser uden for soveværelsesvinduet, der får vedkommende til at røre sig kortvarigt, før han eller hun falder i søvn igen uden at vågne helt op.

I denne periode kan kroppen forblive aktiv, mens hjernen forbliver i en dyb søvntilstand. Dette kan føre til kompleks adfærd som at gå rundt eller endda deltage i potentielt farlige aktiviteter uden at være bevidst om, hvad der sker.

Undersøgelser har vist, at personer, der ofte oplever hyppige episoder af søvngængeri, ofte lider af andre NREM-symptomer som f.eks. overdreven søvnighed om dagen og natlige opvågninger på grund af obstruktiv søvnapnø eller restless leg syndrome. Hvis man tager fat på disse underliggende problemer, kan det være med til at reducere antallet af tilfælde, hvor nogen foretager ubevidste handlinger i deres slumreperiode, ved at fremme mere rolige, uafbrudte nætter generelt - hvilket i sidste ende er til gavn for alle involverede, herunder sengepartnere, der måske selv bliver forstyrret af sådanne hændelser.

Søvngængeri er et kompliceret spørgsmål, og forståelse af dets oprindelse og manifestationer kan hjælpe med at håndtere det. Årsagerne til søvngængeri menes at være knyttet til både genetiske faktorer og miljømæssige udløsende faktorer; yderligere forskning på disse områder kan give indsigt i, hvordan man bedst kan forebygge eller behandle denne tilstand.

Årsager til søvngængeri

Årsager til søvngængeri

Søvngængeri, også kendt som somnambulisme, er en kompleks adfærd, som kan skyldes forskellige faktorer. Nogle personer kan være mere tilbøjelige til at gå i søvne på grund af genetiske dispositioner eller miljømæssige udløsende faktorer. Forståelse af disse årsager kan hjælpe med at håndtere og forebygge søvngængerepisoder.

Genetiske faktorer, der påvirker søvngængeri

Der er blevet identificeret en arvelig komponent i nogle tilfælde af søvngængeri. Forskning tyder på, at sandsynligheden for søvngængeri øges, når en person har familiemedlemmer med søvnforstyrrelser, herunder rædsler og apnø, især hvis begge forældre er ramt. Faktisk øges sandsynligheden, hvis begge forældre har en historie med denne NREM-forstyrrelse (non-rapid eye movement).

Desuden har undersøgelser vist, at enæggede tvillinger har større sandsynlighed for at udvise lignende mønstre af søvnmangel-induceret adfærd, såsom dårligt reguleret dyb søvn, der fører til somnambulisme. Dette tyder på, at genetik spiller en væsentlig rolle for, hvem der kan udvikle denne tilstand.

Miljømæssige udløsende faktorer for somnambulisme

Ud over genetiske faktorer kan visse miljøforhold fremkalde eller forværre somnambulisme:

 • Mangel på ordentlig restituerende søvn: Utilstrækkelige eller forstyrrede dybe (NREM) søvncyklusser kan øge risikoen for at begå kompleks adfærd som f.eks. at gå i søvn.
 • Psykiske stressorer: Angstprovokerende situationer kan bidrage til natlig ophidselse i de stadier, hvor der ikke er hurtige øjenbevægelser, og udløse episoder hos modtagelige personer.
 • Feberinduceret stress: Sygdomme ledsaget af høj feber kan føre til søvngængeri, da kroppens systemer kæmper for at opretholde de rette genoprettende funktioner.
 • Medicinering: Nogle lægemidler, såsom beroligende hypnotika og visse antidepressiva, kan fremkalde eller forværre søvngængeri. Kontakt din læge, hvis du har mistanke om, at en medicin er medvirkende til somnambulisme.
 • Migræne og hovedskader: Neurologiske forstyrrelser forårsaget af migræne eller tidligere hovedtraumer kan øge sandsynligheden for at deltage i ubevidste aktiviteter under dybe søvnfaser.

Ud over disse faktorer kan andre tilstande som f.eks. overdreven søvnighed om dagen på grund af narkolepsi eller obstruktiv søvnapnø også bidrage indirekte. Disse lidelser forstyrrer normale søvnmønstre og kan medføre en øget risiko for at opleve natlig ophidselse, der fører til somnambulisme.

For bedre at forstå den individuelle modtagelighed og håndtere potentielle udløsende faktorer effektivt er det afgørende for dem, der oplever regelmæssige episoder af søvngængeri, at konsultere en specialist i søvnmedicin. Tidlig indgriben kan hjælpe med at forhindre yderligere komplikationer i forbindelse med denne komplekse adfærdsforstyrrelse.

Søvngængeri kan have en mangesidet oprindelse og skyldes både genetiske og miljømæssige faktorer. Det er vigtigt at forstå de potentielle årsager til søvngængeri for at kunne behandle denne tilstand effektivt. Vi vil nu gå videre og undersøge konsekvenserne af somnambulisme hos voksne og de risici, der kan opstå, hvis man lader den være ubehandlet.

Konsekvenser af søvngængeri hos voksne

Konsekvenser af søvngængeri hos voksne

Søvngængeri hos voksne kan have alvorlige konsekvenser og påvirke deres helbred og generelle livskvalitet. En undersøgelse, der blev gennemført fra juni 2007 til januar 2011, viste, at voksne søvngængere kan udvise voldelig adfærd under episoderne og dermed udgøre en risiko for dem selv og andre.

Hyppighed og sværhedsgrad af somnambulismeepisoder hos voksne

Undersøgelsen viste, at 22,8 % af deltagerne med en historie med søvngængeri oplevede natlige episoder, mens 43,5 % havde ugentlige episoder. Disse hyppige hændelser forstyrrer ikke kun den enkeltes søvncyklus, men udgør også potentielle farer på grund af den komplekse adfærd, der udføres ubevidst under disse episoder.

Ud over at gå rundt, mens de sover, udfører nogle voksne søvngængere aktiviteter som at lave mad eller køre bil uden at kunne huske det bagefter. Denne manglende bevidsthed øger risikoen for ulykker eller skader både for den person, der oplever somnambulisme, og for dem omkring ham.

Potentielle risici forbundet med ubehandlede tilfælde hos voksne

Hele 58 % af deltagerne rapporterede en historie med voldelige handlinger i deres bevidstløse tilstand, hvilket understreger vigtigheden af at tage fat på denne underdiagnosticerede tilstand blandt voksne. Potentielle risici forbundet med ubehandlede voksne tilfælde omfatter:

 • Skade: Når personer udfører komplekse opgaver uden bevidst kontrol, er der større sandsynlighed for, at de utilsigtet skader sig selv eller andre ved fald eller andre ulykker.
 • Psykiske problemer: Kronisk søvnmangel som følge af hyppige episoder kan føre til overdreven søvnighed om dagen (EDS), angst og depression.
 • Belastning af forholdet: Søvngængeri kan skabe spændinger mellem den person, der oplever det, og deres sengepartner eller familiemedlemmer på grund af forstyrrede søvnmønstre og potentielle sikkerhedsproblemer.
 • Søvnforstyrrelser: Ubehandlet somnambulisme kan være en indikator for andre underliggende søvnforstyrrelser som f.eks. obstruktiv søvnapnø eller NREM-forstyrrelser (non-rapid eye movement), som kræver lægehjælp.

For at mindske disse risici er det afgørende for voksne personer, der lider af søvnløshed, at søge professionel hjælp hos en specialist i søvnmedicin. Korrekt diagnose og behandling kan ikke kun forbedre den enkeltes livskvalitet, men også beskytte dem mod potentielt farlige situationer, der opstår under episoderne. Tidlig indgriben kan også forhindre yderligere komplikationer i forbindelse med dårligt reguleret dyb søvn og dermed sikre det generelle helbred og velvære.

Ud over at søge lægehjælp er det vigtigt at gennemføre sunde livsstilsændringer som f.eks. at opretholde en konsekvent sengerutine, styre stressniveauet effektivt, undgå alkoholforbrug før sengetid og skabe et sikkert sovemiljø for at reducere hyppigheden af somnambulismeepisoder blandt voksne.

Virkningerne af søvngængeri hos voksne kan være alvorlige og tilbagevendende, så det er vigtigt at handle for at forhindre, at disse hændelser sker. Ved at etablere gode søvnhygiejnevaner og skabe et afslappende soveværelsesmiljø kan personer reducere risikoen for at opleve somnambulismeepisoder i voksenalderen.

Forebyggelse af søvnvandringsepisoder

Forebyggelse af søvnvandringsepisoder

For at mindske sandsynligheden for at opleve søvngængeri er det vigtigt at etablere regelmæssige lur- og søvnplaner, skære ned på væske inden sengetid, undgå koffein nær sengetid og sikre et afslappende miljø, der fremmer en afslappende søvn. Ved at skabe optimale forhold, der fremmer sunde søvnvaner, kan man minimere risikoen for at deltage i ubevidste aktiviteter, mens man sover.

Vigtigheden af søvnhygiejne for at forebygge somnambulisme

Søvnhygiejne er en praksis, der fremmer god kvalitetssøvn og vågenhed om dagen. Det spiller en afgørende rolle i forebyggelsen af somnambulisme, da dårlige søvnvaner kan føre til søvnmangel, hvilket kan fremkalde søvngængeri. Ifølge American Academy of Sleep Medicine (AASM) kan en forbedring af din generelle søvnhygiejne være med til at regulere din NREM-forstyrrelse (Non-rapid eye movement).

 • Fasthold konsekvente sengetider og opvågningstider.
 • Skab et behageligt sovemiljø med minimal støj og lys.
 • Undgå tunge måltider tæt på sengetid.
 • Begræns eksponering for skærme (tv, smartphones), før du går i seng.
 • Indarbejd afslapningsteknikker som meditation eller dybe åndedrætsøvelser i din natlige rutine.

Tips til at skabe et afslappende miljø i soveværelset

Et ideelt soveværelse bør være befordrende for en god søvn ved at skabe en atmosfære, der fremmer afslapning og minimerer forstyrrelser i løbet af natten. Dette er med til at forhindre dårligt reguleret dyb søvn, som kan udløse søvngængeri. Her er nogle tips til at skabe et beroligende soveværelsesmiljø:

 1. Vælg sengematerialer, der fremkalder søvn, og som passer til dine tilbøjeligheder, f.eks. skummadrasser eller allergivenlige puder.
 2. Sørg for, at rumtemperaturen er kølig og behagelig, ideelt set mellem 15-19 °C (60-67 °F).
 3. Brug mørklægningsgardiner eller persienner til at blokere for eksterne lyskilder.
 4. Brug beroligende dufte som æterisk lavendelolie i en diffusor for at opnå ekstra afslapning.

Ved at tage disse skridt kan du forbedre din generelle søvnkvalitet og mindske risikoen for at opleve søvngængeri. Hvis søvngængeriet fortsætter på trods af sunde søvnvaner, kan det være en fordel at tale med en specialist i søvnmedicin for yderligere evaluering og mulige behandlinger.

Søvngængeri kan forebygges ved at praktisere en god søvnhygiejne og skabe et beroligende soveværelsesmiljø. CBT er en brugbar teknik til behandling af søvngængeri hos voksne, og hvis du er opmærksom på de vedvarende konsekvenser af denne lidelse, kan det hjælpe dig med at udtænke mere vellykkede behandlingsplaner.

Hvordan man stopper søvngængeri

Heldigvis er der flere metoder til rådighed til at hjælpe med at stoppe eller reducere søvngængeri episoder. En sådan interventionsmetode er kognitiv adfærdsterapi (CBT), som har vist sig at være effektiv til behandling af forskellige søvnforstyrrelser.

CBT's rolle i behandlingen af søvngængeri

CBT er en form for psykoterapi, der arbejder på at identificere og ændre maladaptive tankemønstre og adfærd, der er forbundet med søvnforstyrrelser, hvilket fører til forbedret søvnkvalitet og mindsket risiko for somnambulisme. Ved at tage fat på disse problemer kan personer forbedre deres generelle søvnkvalitet og mindske sandsynligheden for at opleve natlige forstyrrelser som somnambulisme.

I nogle tilfælde kan CBT omfatte afslapningsteknikker som f.eks. progressiv muskelafspænding eller dybe åndedrætsøvelser, der er designet til at fremme en bedre søvnhygiejne. Andre komponenter kan omfatte stimuluskontrolterapi - hvor patienterne lærer at associere deres seng med søvn - eller etablering af konsekvente rutiner ved sengetid, der signalerer, at det er tid til en restituerende slumre.

Langtidsvirkninger og håndteringsstrategier for voksne patienter

Mens de fleste børn har en tendens til at vokse fra søvngængeri i teenageårene, fortsætter nogle voksne med at opleve episoder gennem hele livet. I disse tilfælde er langsigtede håndteringsstrategier afgørende, ikke kun for at reducere antallet af episoder, men også for at minimere de potentielle risici, der er forbundet med somnambulisme hos voksne.

 • Oprethold regelmæssige søvnplaner: At gå i seng på samme tid hver aften hjælper med at regulere kroppens indre ur og sikrer, at du får nok NREM-søvn - den fase, hvor søvngængeri opstår.
 • Skab et sikkert sovemiljø: Fjern eventuelle potentielle farer fra dit soveværelse, og sørg for, at døre og vinduer er forsvarligt låst for at undgå skader eller ulykker under episoderne.
 • Undgå udløsende faktorer: Visse faktorer som stress, alkoholforbrug eller visse lægemidler kan fremkalde søvngængeri. Det er vigtigt at identificere disse udløsende faktorer og finde måder at håndtere dem på for at reducere antallet af episoder.
 • Kontakt en læge: Hvis din somnambulisme fortsætter på trods af selvhjælpsforanstaltninger, er det vigtigt at konsultere en specialist i søvnmedicin. De kan anbefale yderligere evaluering eller behandlingsmuligheder, der er skræddersyet specifikt til dig.

Ud over CBT og andre håndteringsstrategier, der er nævnt ovenfor, er det vigtigt ikke at glemme den rolle, som det generelle helbred spiller for at forebygge søvnforstyrrelser. Sikring af korrekt ernæring, regelmæssig motion og håndtering af stressniveauet kan alle bidrage væsentligt til at opnå en bedre kvalitet af den genoprettende søvn - og i sidste ende minimere risikoen for at deltage i ubevidste aktiviteter, mens man sover.

Ved at forstå den rolle, som CBT spiller i behandlingen af søvngængeri, kan de syge udvikle langsigtede strategier til at reducere episoderne. Samtidig bør alkoholforbruget begrænses for at minimere risikoen for at forværre søvngængerepisoderne.

Søvngængeri i beruset tilstand

Alkoholforbrug er kendt for at forværre eller udløse søvngængeri hos personer med tendens til somnambulisme. Dette skyldes dets indvirkning på hjernens evne til at regulere det rette søvnmønster, hvilket øger sandsynligheden for, at en person vil engagere sig i ubevidst adfærd uden nogen bevidst bevidsthed om, hvad der skete bagefter, når vedkommende vågner op.

Virkningen af alkohol på søvnapnø-episoder

Alkohol påvirker forskellige aspekter af vores søvncyklus, herunder forstyrrer REM- og NREM-søvnfaserne. Som følge heraf kan alkohol fremkalde søvngængeri ved at forårsage dårligt reguleret dyb søvn (NREM-forstyrrelse) og fragmenteret hvile. Desuden kan overdreven søvnighed om dagen forårsaget af alkoholinduceret sløvhed af dårlig kvalitet yderligere øge risikoen for at engagere sig i kompleks adfærd som f.eks. somnambulisme.

Ud over at forstyrre det normale søvnmønster forringer alkohol også den kognitive funktion og koordination. Dette gør det mere sandsynligt, at berusede personer, der allerede er disponeret for somnambulisme, udviser klodset adfærd under deres episoder. Desuden kan de have en øget risiko for ulykker eller skader, da deres dømmekraft er nedsat, mens de er påvirket.

Tips til at reducere risikoen for somnambulisme i beruset tilstand

 1. Mærk dit alkoholindtag: Begræns dit alkoholforbrug: Begræns dit forbrug for at mindske forstyrrelser i din naturlige søvncyklus og mindske risikoen for at udløse en søvngængerepisode.
 2. Undgå at drikke tæt på sengetid: Hvis du giver dig selv god tid mellem indtagelse af alkoholholdige drikkevarer og sengetid, giver det din krop tid nok til at omsætte stoffet, inden du går ind i de dybe NREM-faser, hvor de fleste mennesker går i seng.
 3. Få en regelmæssig søvnplan: Hvis du opretholder faste sengetider og opvågningstider, kan du hjælpe med at regulere din krops indre ur, så det er mindre sandsynligt, at alkohol forstyrrer dit normale søvnmønster. Dette er især vigtigt, hvis du er tilbøjelig til at opleve søvngængeriske episoder.
 4. Skab et sikkert miljø: Hvis du ved, at alkoholforbrug øger sandsynligheden for søvngængeri, skal du tage forholdsregler ved at fjerne potentielle farer fra dine omgivelser, inden du går i seng. Dette omfatter sikring af vinduer og døre eller flyt skarpe genstande uden for rækkevidde.
 5. Tal med en læge: Hvis du fortsat oplever søvngængeri i beruset tilstand på trods af forebyggende foranstaltninger, skal du kontakte en læge med speciale i søvnmedicin for yderligere evaluering og vejledning i effektiv håndtering af denne tilstand.

Det kan konkluderes, at det er vigtigt at forstå forholdet mellem alkoholforbrug og søvngængeri for personer, der er disponeret for denne adfærd. Ved at implementere disse tips i deres daglige rutiner kan de minimere risici i forbindelse med rusmiddelinducerede episoder og samtidig fremme deres generelle sundhed og velvære gennem en søvn af bedre kvalitet.

Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med søvngængeri

Hvad er årsagen til søvngængeri?

Det kan være søvnforstyrrelser i familien, stress, uregelmæssige søvnplaner, visse lægemidler eller stoffer som alkohol og underliggende medicinske tilstande som f.eks. søvnapnø.

Hvad er tre almindelige årsager til søvngængeri?

Tre almindelige årsager til søvngængeri omfatter: (1) genetisk disposition - at have en nær slægtning, der oplever lidelsen; (2) eksterne udløsere - såsom stress eller bivirkninger af medicin; og (3) forstyrrede søvnmønstre - som kan skyldes dårlige sengetidsvaner eller en inkonsekvent tidsplan.

Hvad er den nyeste forskning om søvngængeri?

Den nyeste forskning i søvngængeri fokuserer på at forstå de neurobiologiske mekanismer og identificere potentielle behandlingsmuligheder. Nylige undersøgelser tyder på, at unormal hjerneaktivitet under dybe ikke-REM-faser af søvnen kan bidrage til denne adfærd, mens andre undersøgelser undersøger, hvordan kognitiv adfærdsterapi kan hjælpe med at håndtere den effektivt.

Er søvngængeri forårsaget af traumer?

Søvngængeri er ikke direkte forårsaget af traumer, men hvis man oplever traumatiske begivenheder, kan det øge sandsynligheden for at udvikle denne tilstand. Traumerelaterede stressorer kan forstyrre normale søvnmønstre eller forværre eksisterende sårbarheder hos personer, der er tilbøjelige til at få parasomni som f.eks. somnambulisme.

Konklusion

Samlet set er søvngængeri et almindeligt fænomen, der rammer både børn og voksne. Selv om de nøjagtige årsager til søvngængeri ikke er fuldt ud forstået, kan det håndteres ved at etablere sunde sovevaner, skabe et beroligende soveværelsesmiljø, lede søvngængerne sikkert tilbage i seng og søge professionel hjælp, hvis det er nødvendigt.

For at sikre sikkerhed og korrekt behandling er det vigtigt at handle, hvis du eller en person, du kender, oplever hyppige episoder af søvngængeri. Ved at følge disse tips og forstå de underliggende faktorer, der bidrager til søvngængeradfærd, kan enkeltpersoner bedre håndtere denne tilstand for at forbedre deres generelle sundhed og velvære.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktfinder